Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK

SEKOLAH : SK RANGALAU BARU

TAHUN : ___________________

1. Adakah buku-buku kerja, latihan, buku teks sekolah sangat banyak?

YA
TIDAK

2. Adakah anda mengemas beg sekolah anda setiap hari?

YA
TIDAK

3. Adakah anda menggunakan masa yang panjang untuk mencari sebuah buku latihan yang
dikehendaki oleh cikgu?

YA
TIDAK

4. Bagaimanakah anda mencari buku anda sedangkan semua buku latihan tersebut hampir
sama?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________