Anda di halaman 1dari 1

REKOD UJIAN PENGAMATAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

NAMA MURID : TAHUN (DARJAH) :

TARIKH LAHIR: UMUR :

BIL. Kemahiran Bilangan Soalan Skor


1. Diskriminasi yang sama 10
2. Diskriminasi yang ganjil 10
3. Diskriminasi saiz 10
4. Ingat kembali 20
5. Orientasi kedudukan 5
6. Turutan 15
7. Menyudah atau Melengkapkan 10
8 Menyalin 10
9. Rajah latar belakang atau bertindih 15
10. Ko-ordinasi motor atau ruang 10
11. Pertalian jarak atau ruang 10
12. Gambar bersiri 5
13. Kekalan atau keabadian bentuk 5
14. Mazing atau cari jalan keluar 5
15. Benda tersembunyi 10
JUMLAH 150

JUMLAH SKOR:

CATATAN PENGUJI:

TANDA TANGAN PENGUJI:

NAMA PENGUJI: TARIKH: