Anda di halaman 1dari 2

GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR RANTING KECAMATAN KEJAJAR


Alamat : Jl. Dieng KM 17, Kejajar, Wonosobo 56354

SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR : 002 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN KEJAJAR
MASA BAKTI 2016-2019

Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Kejajar


Menimbang : 1. Bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dibentuk untuk membantu Kwartir
Ranting dalam Pembinaan dan pengembangan potensi Pramuka Penegak dan Pandega dipandang
perlu disusun kembali Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartir
Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Kejajar masa bakti 2016-2019 .
2. Bahwa melalui mandat dari kepengurusan Kwartir Ranting Kecamatan Kejajar telah menyusun
Kepengurusan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartir Ranting Gerakan
Pramuka Kecamatan Kejajar masa bakti 2016-2019 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
2. Keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961 Juncto No .075 Tahun 1988 Juncto No. 104 Tahun
2005, tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 086 Tahun 2005, tentang Anggaran Rumah
Tangga Gerakan Pramuka
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 080 Tahun 1988, tentang Pola Mekanisme
Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 214 Tahun 2007, tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
6. Keputusan Kwartir ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Panongan Nomor: 002 Tahun 2016, tentang
Susunan Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak Dan Pramuka Pandega Kwartir Ranting Gerakan
Pramuka Kecamatan Kejajar Masa Bakti 2016-2019
Memperhatikan : Mandat kepengurusan Kwartir Ranting Kecamatan Kejajar

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartir Ranting Gerakan Pramuka
Kecamatan Kejajar masa bakti 2016-2019, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua : Menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengurus Kwartir
Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Kejajar atas partisipasi dan motivasinya sehingga terbentuk
Kepengurusan Dewan Kerja Penegak dan Pandega Ranting Kecamatan Kejajar Masa Bakti 2016-2018
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEJAJAR
Tanggal : 29 Mei 2016
Kwartir Ranting Gerakan Pramuka
Kecamatan Kejajar
Ketua,

UUT TRI PRATOWO,S.Pd.,MM.Pd


NTA. 110713010218

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Wonosobo.


2. Camat Kejajar selaku Ka. Mabiran Gerakan Pramuka Kecamatan Kejajar.
3. Gugus Depan SMA/SMK anggota Dewan Kerja Penegak dan Pandega
4. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Panongan No : 002 Tahun
2016, tentang Susunan Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Ranting Kecamatan
Kejajar Masa Bakti 2016-2019.
SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERJA
PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN KEJAJAR
MASA BAKTI 2016-2019

NO KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN NAMA


1. Ketua AFRIZAL AL FAHANI
2. Wakil Ketua HAFSAH MAHIRA
Sekretaris I SYARIFUDDIN HIDAYATULLAH
3.
Sekretaris II YUSNIA ULIINIFA IZZATI
Bendahara I SURIYANTI
4.
Bendahara II WAHYU BUDI UTOMO
5. Ketua Bidang Kajian Kepramukaan NASRUL FADLI
6. Anggota Bidang ............. ARI ELISTIYANINGSIH
7. Anggota Bidang ............. ANIP ROSIDAH
8. Anggota Bidang ............. VITA RETNA SETYANINGSIH
9. Ketua Bidang Kegiatan Kepramukaan SANDI MAULANA
10. Anggota Bidang ............. YUNIYATI
11. Anggota Bidang ............. WINDI ARIYANI
12. Anggota Bidang ............. ADINDA YULIATIN K
13. Anggota Bidang ............. SITI ARUMELAH
14. Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat LINA SALMANIA
15. Anggota Bidang ............. LAILATUL KHASANAH
16. Anggota Bidang ............. LAELATUL AFIYAH
17. Ketua Bidang Evaluasi dan Pengembangan NURUL IZZAH
18. Anggota Bidang ............. LINDA HASTIANA
19. Anggota Bidang ............. ARINI AQMALIA
20. Anggota Bidang ............. UMI LAILATUS SYIFA

Ditetapkan di : KEJAJAR
Tanggal : 29 Mei 2016
Kwartir Ranting Gerakan Pramuka
Kecamatan Kejajar
Ketua,

UUT TRI PRATOWO,S.Pd.,MM.Pd


NTA. 110713010218