Anda di halaman 1dari 4

DOA SEBELUM DAN SESUDAH TIDUR

BISMIKAL LOOHUMMA AHYAA WA AMUUTU


Artinya: Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan aku mati.

AL HAMDU LILLAAHIL LADZII AHYAANAA BA'DA MAA AMAA TANAA WA ILAIHIN
NUSYUUR
Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati
(membangunkan dari tidur) dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan
DOA MASUK DAN KELUAR WCALLOOHUMMA INNII A'UUDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAAITSI
Artinya: Ya Allah, aku berlindung dari godaan syetan laki-laki dan syetan perempuan
Ketika teman-teman hendak masuk ke kamar mandi atau WC, jangan lupa membaca doa diatas
ya? Dengan harapan, Allah SWT melindungi kita dari godaan-godaan syetan yang terkutuk. Dan
setelah selesai dari kamar mandi, maka dilanjutkan dengan membaca doa keluar dari WC/kamar
mandi.
GHUFROONAKAL HAMDU LILLAAHIL LADZII ADZHABA 'ANNIL ADZAA WA
'AAFAANII
Artinya: Dengan mengharap ampunanMu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan
kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan.

Doa Sebelum Makan DAN SESUDAH MAKAN


ALLOOHUMMA BAARIK LANAA FIIMAA RAZAQTANAA WAQINAA 'ADZAA
BANNAAR
Artinya :Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan
peliharalah kami dari siksa api neraka.
ALHAMDU LILLAAHIL LADZII ATH'AMANAA WA SAQOONAA WA JA'ALANAA
MUSLIMIIN
Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami, serta
menjadikan kami sebagai orang-orang islam.

Bacaan Doa Ketika Masuk Rumah

ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKA KHOIROL MAULIJI WA KHOIROL MAKHROJI


BISMILLAAHI WA LAJNAA WA BISMILLAAHI KHOROJNAA WA 'ALALLOHI
ROBBINAA TAWAKKALNAA.
Artinya : dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami
keluar dan kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakkal.

Lafad Bacaan Doa Keluar Rumah

BISMILLAAHI TAWAKKALTU 'ALALLOOHI LAA HAWLAA WALAA QUWWATA ILLAA


BILLAAHI
Artinya :
Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya kekuatan melainkan
dengan Allah.

Bacaan Doa Qunut dalam Bahasa Arab


Bacaan Doa Qunut (Latin)


Allah hummah dinii fiiman hadait.
Wa'aa finii fiiman 'aafait.
Watawallanii fiiman tawal-laiit.
Wabaariklii fiimaa a'thait.
Waqinii syarramaa qadhait.
Fainnaka taqdhii walaa yuqdha 'alaik.
Wainnahu laayadzilu man walait.
Walaa ya'izzu man 'aadait.
Tabaa rakta rabbanaa wata'aalait.
Falakalhamdu 'alaa maaqadhait.
Astaghfiruka wa'atuubu ilaik.
Wasallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa'alaa aalihi washahbihi
Wasallam.
Artinya :
Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaiman mereka yang telah Engkau tunjukkan
Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan
Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan
Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan
Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin
Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau
Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan
Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau
(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi
Muhammad, keluarga dan sahabatnya.