Anda di halaman 1dari 21

BIL ISI MUKA

SURAT
1. PENGENALAN 2

2. MATLAMAT 3

3. TUJUAN 3

4. STRATEGI 4

5. OBJEKTIF 4-5

6. AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 6

7. MINIT MESYUARAT 7

8. AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM 8-16

1
Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu akan dilaksanakan

setiap tahun pada awal persekolahan Tahun Satu iaitu pada minggu

pertama hingga minggu yang ketiga.

Program ini merupakan program pengisian untuk tempoh kanak-

kanak menyesuaikan diri dengan keadaan, persekitaran dan

pembelajaran yang berbeza daripada alam pendidikan di prasekolah

atau tadika. Dengan itu, Program Transisi adalah bertujuan untuk

membantu kanak-kanak yang baru masuk sekolah untuk menghadapi

perubahan daripada tidak formal samada di rumah ataupun di

prasekolah ke alam pendidikan yang lebih formal di Tahun Satu.

2
1. Menyuburkan potensi murid dalam aspek pertumbuhan dan
perkembangan diri secara menyeluruh.

2. Kurikulum dan P&P diselaraskan mengikut keperluan, kebolehan


dan minat pelajar.

3. Melahirkan guru-guru yang penyayang.

1. Mengurangkan perbezaan pembelajaran supaya murid


bersedia mengikut Program Transisi Tahun Satu pada tahap
yang hampir sama.

2. Meneruskan pengalaman pendidikan dan budaya positif di


Prasekolah untuk dimanfaatkan oleh semua murid.

3
1. Menubuhkan Jawatankuasa bagi Program Transisi

2. Merancangkan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan


murid-murid Tahun Satu.

3. Membuat penilaian sepanjang Program Transisi


dijalankan.

Pada akhir program ini :-

1. Kesinambungan pembelajaran di prasekolah ke Tahun Satu


dapat dicapai.

2. Dapat memudahkan dan mempercepatkan murid-murid


menyesuaikan diri dengan masa, keadaan dan persekitaran
sekolah.

3. Dapat memudahkan dan mempercepatkan murid-murid yang


datang dari pelbagai latar belakang bergaul di antara satu
dengan yang lain.

4. Dapat memudahkan murid-murid berkenalan dengan guru dan


rakan-rakan.

5. Dapat memudahkan kesinambungan pembelajaran daripada


pendidikan tidak formal ke pendidikan formal dijalankan.

4
6. Dapat membina keyakinan murid-murid untuk menghadapi
pembelajaran yang lebih formal.

7. Dapat memudahkan guru menjalankan proses pengajaran dan


pembelajaran yang berkesan.

8. Dapat meningkatkan minat, semangat dan kecenderungan


murid-murid untuk datang ke sekolah dan belajar tanpa
menimbulkan masalah yang besar.

5
AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE
TAHUN SATU TAHUN 2017

PENASIHAT
PENASIHAT
PN
PN TEOSIEW
TEO SIEWYOKE
YOKE
[GURU BESAR]
[GURU BESAR]

PENGERUSI
PENGERUSI
PN.
PN. LEEMEI
LEE MEIFOONG
FOONG

SETIAUSAHA
SETIAUSAHA
CIK.
CIK.TONG
TONGLI
LIXIANG
XIANG
AJK
AJK
PROGRAM
PROGRAMTRANSISI
TRANSISI
TAHUN
TAHUN2017
2017

SEMUA
SEMUAGURU
GURUMATA
MATAPELAJARAN SEMUA
PELAJARAN SEMUAKETUA
KETUAPANITIA
PANITIA
KELAS TAHUN 1/2017 TAHUN 2017
KELAS TAHUN 1/2017 TAHUN 2017

WAKIL
WAKILPIBG
MINIT MESYUARAT PROGRAM TRANSISI
PIBG
PN.
PN.LOW SOCK
TAHUN 1WAH
/ 2017
LOW SOCK WAH
[Pengerusi
[PengerusiPIBG
PIBGSJKC
SJKC YOKE
YOKEHUA
HUA
Tarikh : 13 NOVEMBER AIR MAWANG]
2016
AIR MAWANG]
Masa : 4.00 5.00pm
Kehadiran :

6
1. PN. TEO SIEW YOKE 6. PN. SAU WAN MEI
2. PN. LEE MEI FOONG 7. CIK. FANG KEE FEI
3. EN. CHONG GUANG LEEI 8.CIK. CHRISTINE YAP JUN YI
4. PN. LOW KIM CHING 9.EN. ZARIHI
5. CIK. TONG LI XIANG 10.CIK. LAW SIEW NYIIK
11. PN. WONG YUAN HUEY

1 UCAPAN ALU- ALUAN PENGERUSI (GURU BESAR.)


1.1 Beliau mengucapakan terima kasih atas kehadiran semua guru pada mesyuarat kali ini.

2. MENUBUHKAN JAWATANKUASA KHAS PROGRAM TRANSISI 2017.


2.1 Jawatankuasa Pelaksanaan Program Transisi Prasekolah Ke Tahun 1/2017
Pengerusi : Pn.Teo Siew Yoke
Setiausaha : Cik. Tong Li Xiang
Ahli : Semua guru-guru Tahun 1 & Ketua-Ketua Panitia 2017

3. TARIKH PENDAFTARAN MURID TAHUN 1 30.12.2016 (JUMAAT)


3.1 Tarikh pendaftaran murid tahun 1 ialah 30.12.2016 (Jumaat). Oleh itu, Guru kelas tahun
1 iaitu Cik. Tong Li Xiang perlu menghiaskan kelas tahun 1 pada 29.12.2016 (Khamis)
supaya murid-murid tahun 1 dapat menyesuaikan diri dengan baik.
Tindakan : PK HEM & Guru Kelas Tahun 1

4. PELAN BERTINDAK PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/2017


4.1 Diminta semua guru merujuk pelan bertindak program transisi tahun 1/2017 semasa
program transisi dijalankan.
Tindakan : Makluman

5. AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2017


5.1 Aktiviti-aktiviti program transisi selama 3 minggu telah dirancang dan diharap semua guru
tahun 1 bersama-sama untuk menjayakan program ini.

Tindakan : Guru-guru Tahun 1


6. MODUL ASAS TMK
6.1 Guru-guru tahun 1 perlu mengajar modul asas TMK semasa program transisi tahun 1.
Mesyuarat ditangguh pada jam 5 petang.
Tindakan : Guru-guru Tahun 1

Disediakan oleh, Disemak oleh,

.................................... ..............................................
(TONG LI XIANG) (TEO SIEW YOKE)
PELAN BERTINDAK PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2017
BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

7
1 Menyediakan draf pelan tindakan program 09.11.2016 Guru Kelas Tahun 1
transisi.

2 Membincangkan draf pelan tindakan program 10.11.2016 Guru Kelas Tahun 1 &
transisi dengan Guru Besar. Guru Besar

3 Mesyuarat program transisi tahun 1/2017 13.11.2016 Guru Kelas Tahun 1


- penubuhan jawatankuasa khas prgram
transisi tahun 1/2017
- Merancang aktiviti-aktiviti program
transisi.

4 Surat jemputan pendaftaran tahun 1 kepada 23.12.2016 PK HEM


ibu/bapa/penjaga murid tahun 1/ 2017.

5 Penyediaan kelas tahun 1 29.12.2016 Guru Kelas

6 Pendaftaran murid tahun 1/2017 30.12.2016 PK HEM & Guru Kelas


- membawa murid tahun 1 melawat ke kelas
- pembahagian kad nama murid

7 Pemantauan Program Transisi 03.01.2017 - PK & Guru Besar


20.01.2017

8 Penyediaan laporan program transisi 25.01.2017 Guru Kelas Tahun 1

AKTIVITI-AKTIVITI
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG
2017

8
A. MINGGU PERTAMA

MINGGU SUAI KENAL

Tarikh Masa Aktiviti Catatan


Masa

A
ktiviti
Tempa
t
03.01.2017 7.30- 8.30 1. Perhimpunan Tapak
(Selasa) - Guru Besar Visi Misi Sekolah Perhimpunan
- Taklimat GPK HEM - Peraturan Sekolah - GB
-GPK HEM

8.30-9.00 1. Guru menyambut kedatangan murid murid Bilik Darjah


-Guru Kelas
2. Pengurusan kelas
- Mengambil kedatangan murid

3. Memperkenalkan guru kelas dan guru mata


pelajaran

4. Dinamika berkumpulan
- Melantik ketua dan penolong kelas
- Penerangan tugas ketua kelas, penolong kelas
dan ahli ahli dalam kelas.

9.00- 9.30 Amalan Budaya Penyayang Bersopan santun. -Guru BC


i. Cara bersalam dengan guru
ii. Latihan beratur
iii. Memperkenalkan diri

9.30-10.30 Amalan Budaya Penyayang -Guru BI


i. Amalan berbudi bahasa
ii. Mengemas/membersih Kelas
iii. Bersalaman

10.30-11.00 REHAT

9
11.00-12.00 Lawatan Ke Persekitaran Sekolah dan Kelas -Guru MT
- kantin
- perpustakaan
- padang
- pejabat guru
- tandas
- bilik darjah

12.00-12.30 Nyanyian -Guru PM


Ketatanegaraan Murid
- LAGU NEGARAKU
- LAGU NEGERI
- LAGU SEKOLAH

12.30-1.30 Amalan budaya Penyayang menjaga kebersihan - Guru BM


i. berbaris dan mencuci tangan sebelum
makan.
ii. Mencuci tangan
iii. Mencuci mulut
iv. Amalan kebersihan

7.30-8.00 Pengurusan Bilik Darjah: Bilik Darjah


04.01.2017
i. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
(Rabu)
ii. .Kebersihan kelas
8.00-8.30 Memperkenalkan diri dengan menggunakan -Guru BM
Bahasa Malaysia
- Menulis nama sendiri

8.30-9.30 Memperkenalkan diri dengan menggunakan -Guru BI


Bahasa Inggeris
- Menulis nama sendiri

9.30-10.30 Nyanyian -Guru MT


Ketatanegaraan Murid
- LAGU NEGARAKU
- LAGU NEGERI
- Lagu Sekolah

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Bercerita - Guru SN


- Hal Diri dan keluarga murid

12.00-1.00 Memperkenalkan diri dengan menggunakan - Guru BC


Bahasa Cina
- Menulis nama sendiri

10
05.01.2017 7.30-7.45 Pengurusan Bilik Darjah: Bilik Darjah
(Khamis ) i. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
ii. .Kebersihan kelas

7.45-8.00 Nyanyian - Guru PJ


Ketatanegaraan Murid
- LAGU NEGARAKU

8.00-8.30 Amalan Budaya Penyayang Bersopan santun. - Guru PK


i. Cara bersalam dengan guru
ii. Latihan beratur
iii. Memperkenalkan kawan

8.30-9.30 Nyanyian - Guru BC


Ketatanegaraan Murid
- LAGU SEKOLAH

9.30-10.30 Nyanyian -Guru BM


Ketatanegaraan Murid
- LAGU NEGERI

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Amalan Budaya Penyayang - Guru BI


i. Amalan berbudi bahasa
ii. Mengemas/membersih Kelas
iii. Bersalaman

12.00-1.00 Lawatan Ke Persekitaran Sekolah dan Kelas - Guru MT


- kantin
- perpustakaan
- padang
- pejabat guru
- tandas
- bilik darjah

06.01.2017 7.30-8.00 Pengurusan Bilik Darjah: Bilik Darjah


(Jumaat) i. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
ii. .Kebersihan kelas

8.00-9.00 Lukisan - Guru DSV


- Murid lukis gambar diri dan keluarga

11
9.00-9.30 Nyanyian - Guru DM
Ketatanegaraan Murid
- LAGU NEGARAKU
- LAGU NEGERI
- LAGU SEKOLAH

9.30-10.30 Amalan Budaya Penyayang - Guru BM


i. Amalan berbudi bahasa
ii. Mengemas/membersih Kelas
iii. Bersalaman

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Cara membersihkan kelas - Guru BC


- menyapu lantai
-memadam papan hitam
- membuang sampah

12.00-12.30 Lawatan Ke Persekitaran Sekolah dan Kelas - Guru PM


- kantin
- perpustakaan
- padang
- pejabat guru
- tandas
- bilik darjah

12
B. MINGGU KEDUA

AKTIVITI KUMPULAN DAN PERGERAKAN FIZIKAL

Tarikh Masa Aktiviti Catatan


Masa

A
ktiviti
Tempa
t
09.01.2017 7.30- 8.00 Perhimpunan Tapak
(Isnin) - Guru Besar Visi Misi Sekolah Perhimpunan
- Taklimat GPK HEM - Peraturan Sekolah - GB
-GPK HEM

8.00-8.30 1. Pengurusan Bilik Darjah Bilik Darjah


i. Mengambil kedatangan murid -Guru Kelas
ii. Kebersihan diri

2. Ucapan Bertatasusila
i. Tatacara keluar kelas
ii. Memberi salam dan ucapan selamat kepada
guru.

8.30- 9.00 Permainan mencari huruf atau perkataan. -Guru BM


- Kad huruf / kad perkataan

9.00-10.30 Aktiviti dalam kelas awalan tulisan -Guru BC


- Mementingkan cara pemegang pensel dengan
betul
10.30-11.00 REHAT

11.00-11.30 1. Dinamika kumpulan -Guru SN


i. Murid menyenaraikan benda-benda di dalam
kelas.
ii. Di dalam kumpulan, setiap murid melukis
satu gambar benda yang terdapat di dalam
kelas.

11.30-12.30 Permainan mencari nombor. -Guru MT


- Kad nombor

12.30-1.30 Unit P3: Jadual dalam MS PowerPoint - Guru PM


Membina jadual dalam slaid

13
7.30-7.45 Pengurusan Bilik Darjah Bilik Darjah
10.01.2017
i. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
(Selasa)
ii. Kebersihan diri

2. Ucapan Bertatasusila
i. Tatacara keluar kelas
ii. Memberi salam dan ucapan selamat kepada
guru.

7.40-8.00 Permainan Kecil -Guru PJ

8.00-9.30 Bina ayat secara lisan ( BC ) -Guru BC


Melakon dan membina ayat

9.30-10.30 Nyanyian Lagu ABC - Guru BI

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Membuat rekaan pada benda. - Guru MT


- Melukis gambar pada kertas dengan
pelbagai bentuk.

12.00-12.30 Amalan Budaya Penyayang -Guru PM


i. Bercerita kisah-kisah dan teladan melalui
buku cerita.
ii. Bersoal jawab.
iii. Memastikan kemahiran mendengar dan
menjawab dalam kalangan murid-murid

12.30-1.30 Awalan tulisan ( BM ) - Guru BM


- Bergilir-gilir menulis huruf.

11.01.2017 7.30-8.00 1. Pengurusan Bilik Darjah Bilik Darjah


(Rabu) i. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
ii. Kebersihan diri

2. Ucapan Bertatasusila
i. Tatacara keluar kelas
ii. Memberi salam dan ucapan selamat kepada
guru.

8.00-8.30 Aktiviti dalam kelas- awalan tulisan - Guru BM


- Pergerakan motor kasar di udara

8.30-9.30 Aktiviti dalam bilik Awalan tulisan ( BI ) - Guru BI


- Mencari pasangan huruf kecil dengan huruf
besar.

14
9.30-10.30 Asas nombor - Guru MT
- Menggunakan jari untuk menunjukkan angka
yang diminta

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Dinamika kumpulan - Guru SN


i. Menyebut nama haiwan
ii. Meniru bunyi haiwan
iii. Melukis gambar haiwan peliharaan

12.00-1.00 Aktiviti dalam kelas - Guru BC


i. Mengenali benda serta perkataan yang
terdapat dalam bilik.
ii. Padan perkataan dengan objek

12.01.2017 7.30-7.45 Pengurusan Bilik Darjah: Bilik Darjah


(Khamis) ii. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
ii. .Kebersihan kelas

7.45-8.00 Permainan kecil


- Guru PJ
8.00-8.30 MS Word 1:Teks dalam Word - Guru PK
Menaip teks
Mengubah fon
Mengubah gaya fon
Mengubah warna fon
Menambah fungsi senarai bullet atau senarai
nombor

8.30-9.30 Unit P1: Teks dalam MS PowerPoint - Guru BC


Format teks
Menambah atau memadam kotak teks
Mengubah font
Mengubah warna teks
Mengubah gaya teks
Membina senarai bullet dan senarai nombor

9.30-10.30 Unit P2: Bentuk dalam MS PowerPoint -Guru BM


Memasukkan dan memadam bentuk dalam slaid
Menambah teks pada bentuk
Mengubah format bentuk

10.30-11.00 REHAT

15
11.00-12.00 Unit P4: Imej dalam Powerpoint - Guru BI
Menyisip imej daripada komputer ke dalam slaid
Menyisip imej menggunakan fungsi Clip Art ke
dalam slaid

12.00-1.00 MS Word 2: Membina Jadual - Guru MT


Membina jadual dalam MS Word.

7.30-8.00 Pengurusan Bilik Darjah Bilik Darjah


13.01.2017 i. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
(Jumaat) ii. Kebersihan diri

8.00-9.00 Asas MS Paint 1 - Melukis dan Mewarnakan Bentuk - Guru DSV


- Melukiskan pelbagai bentuk dalam Paint.
- Mewarnakan bentuk dalam Paint.

9.00-9.30 Sound Recorder:Merakam Bunyi - Guru DM


Merakam bunyi menggunakan perisian Sound
Recorder

9.30-10.30 Awalan tulisan ( BM ) - Guru BM


- Murid menulis huruf besar dan huruf kecil

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Unit P1: Teks dalam MS PowerPoint - Guru BC


Format teks
Menambah atau memadam kotak teks
Mengubah font
Mengubah warna teks
Mengubah gaya teks
Membina senarai bullet dan senarai nombor

12.00-12.30 Amalan Budaya Penyayang - Guru PM


i. Bercerita kisah-kisah dan teladan melalui
buku cerita.
ii. Bersoal jawab.
iii. Memastikan kemahiran mendengar dan
menjawab dalam kalangan murid-murid

16
C. MINGGU KETIGA

Rancangan P & P Tematik Untuk setiap mata Pelajaran

Tarikh Masa Aktiviti Catatan


Masa

A
ktiviti
Tempa
t
16.01.2017 7.30- 8.00 Perhimpunan Tapak
(Isnin) - Guru Besar Visi Misi Sekolah Perhimpunan
- Taklimat GPK HEM - Peraturan Sekolah - GB
-GPK HEM

8.00-8.30 1. Pengurusan Bilik Darjah Bilik Darjah


i. Mengambil kedatangan murid -Guru Kelas
ii. Kebersihan diri

2. Ucapan Bertatasusila
iii. Tatacara keluar kelas
i. Memberi salam dan ucapan selamat kepada
guru.

8.30- 9.00 Awalan Tulisan (BM) -Guru BM


- Murid memadanakan huruf kecil dengan huruf
besar.

9.00-10.30 Asas Tulisan (BC) -Guru BC


- Mengenali Bi Hua dan Bi Shun
- Murid menulis Bi Hua dan Bi Shun pada
papan hitam.

10.30-11.00 REHAT

11.00-11.30 Mengenali anggota badan -Guru SN


- Murid menyebut nama anggota badan.
- Murid memadankan kad nama anggota
badan.

11.30-12.30 MS Word 3: Imej dalam Word -Guru MT


Menyisip imej.

17
12.30-1.30 Unit P3: Jadual dalam MS PowerPoint - Guru PM
Membina jadual dalam slaid

7.30-7.45 Pengurusan Bilik Darjah Bilik Darjah


17.01.2017
iii. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
(Selasa)
iv. Kebersihan diri

2. Ucapan Bertatasusila
iii. Tatacara keluar kelas
iv. Memberi salam dan ucapan selamat kepada
guru.

7.40-8.00 Permainan kecil -Guru PJ

8.00-9.30 Asas Tulisan (BC) -Guru BC


- Guru mengajar murid menulis nama Bahasa Cina.

9.30-10.30 Unit P4: Imej dalam Powerpoint - Guru BI


Menyisip imej daripada komputer ke dalam slaid
Menyisip imej menggunakan fungsi Clip Art ke
dalam slaid
10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 MS Word 3: Imej dalam Word - Guru MT


Menyisip imej.

12.00-12.30 Unit P3: Jadual dalam MS PowerPoint -Guru PM


Membina jadual dalam slaid

12.30-1.30 Awalan tulisan ( BM ) - Guru BM


- Bergilir-gilir menulis huruf.

18.01.2017 7.30-8.00 1. Pengurusan Bilik Darjah Bilik Darjah


(Rabu) iii. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
iv. Kebersihan diri

2. Ucapan Bertatasusila
iii. Tatacara keluar kelas
iv. Memberi salam dan ucapan selamat kepada
guru.

8.00-8.30 Awalan tulisan ( BM ) - Guru BM


- Guru mengajar murid menulis nama BM sendiri.

18
8.30-9.30 Unit P4: Imej dalam Powerpoint - Guru BI
Menyisip imej daripada komputer ke dalam slaid
Menyisip imej menggunakan fungsi Clip Art ke
dalam slaid

9.30-10.30 Permainan kecil - Guru MT


- belajar tambah dan tolak

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 MS Paint 3- Menghasilkan Lukisan Menggunakan - Guru SN


Fungsi Pencil
Menghasilkan lukisan menggunakan fungsi
Pencil.
Mewarnakan lukisan yang dihasilkan
menggunakan Fill.

12.00-1.00 Asas Tulisan BC - Guru BC


- Guru mengajar murid menulis perkataan-
perkataan BC.

19.01.2017 7.30-7.45 Pengurusan Bilik Darjah: Bilik Darjah


(Khamis) i. Mengambil kedatangan murid -Guru kelas
ii. .Kebersihan kelas

7.45-8.00 Cara memanaskan badan


- Permainan kecil - Guru PJ

8.00-8.30 MS Word 1: Teks dalam Word - Guru PK


Menaip teks
Mengubah fon
Mengubah gaya fon
Mengubah warna fon
Menambah fungsi senarai bullet atau senarai
nombor
8.30-9.30 Asas Tulisan Cina - Guru BC
Mengenali Bu Shou
9.30-10.30 Bina Ayat pendek secara lisan dengan -Guru BM
menggunakan nama benda yang bermula daripada
huruf A - Z .
10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Pelayar Web: Mencari Imej Menggunakan Enjin - Guru BI


Carian
Melancarkan pelayar web
Mencari maklumat menggunakan enjin carian
(imej)

19
12.00-1.00 Pengiraan nombor - Guru MT
- Murid mengira pencel warna mengikut
nomber yang diberi oleh guru.

7.30-8.00 Asas MS Paint 2- Gabungan bentuk untuk Bilik Darjah


20.01.2017 menghasilkan lukisan. -Guru kelas
(Jumaat)
- Melukiskan pelbagai bentuk dalam Paint.
- Mewarnakan bentuk dalam Paint.
- Menggabungkan bentuk untuk menghasilkan
lukisan dalam Paint.

8.00-9.00 Asas MS Paint 1 - Melukis dan Mewarnakan - Guru DSV


Bentuk
- Melukiskan pelbagai bentuk dalam Paint.
- Mewarnakan bentuk dalam Paint.

9.00-9.30 Unit P5: Audio dalam MS PowerPoint - Guru DM


Menyisip audio dari fail komputer
Menyisip audio dari Clip Art Audio
Menyisip audio menggunakan rakaman
perisian Microsoft PowerPoint

9.30-10.30 Murid menjalani permainan Siapa saya. - Guru BM


i. murid mempamerkan kad huruf A-Z
ii. murid bertanya:Siapa saya murid
menjawab Awak A

10.30-11.00 REHAT

11.00-12.00 Memadamkan perkataan Bahasa Cina dengan - Guru BC


gambar yang betul.

12.00-12.30 Amalan Budaya Penyayang - Guru PM


Nasihat menjaga keselamatan diri
- beratur dalam barisan semasa keluar dari
kelas
- tengok kiri dan kanan semasa melintas jalan
raya.

20
21