Anda di halaman 1dari 2

PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

Guru Permulaan (novice)


- baru keluar dari universiti

Guru Cekap -(competent)


- memiliki pelbagai strategi p&p mampu menyesuaikan nya
ikut keperluan murid yang berbeza

Guru Berkesan (effective)


- dapat mengawal kelakuan murid

Guru Mahir (expert)


- tidak lagi bergantung kepada panduanperaturan, visi, misi
untuk mengaitkan pemahaman dengan pembelajaran.

Guru pakar (master)


- sentiasa menambahbaik amalan bekerja, mendengar
keperluan murid, mengatur semula pelajaran dan
mengurangkan jurang amalan pembelajaran antara dirinya
dengan muridnya.
Guru pakar perlu kuasai 6 bidang pengetahuan

Isi kandungan mata pelajaran yang diajar


Pedagogi strategi pengajaran yang paling berkesan
Murid kenal murid dan sensitive dengan tahap perkembangan, budaya, gaya belajar
dan jantina.
Pengetahuan kendiri keutamaan tajuk yang perlu penekanan
Proses kognitif pengajaran tahu membuat penyesuaian, fleksibel dan P&P lebih
berkesan
Interaksi komuniti sekolah adakan dialog relektif

Jangkaan terhadap guru pakar

Jangkaan yang tinggi terhadap murid


Nilai positif
Ilmupengetahuan
Kemahiran komunikasi
Penggunaan teknologi
Penillaian ke atas pencapaian kendiri
Menghargai sumbangan
Pendekatan inovatif dan kreatif
Faham keperluan khas
Kenalpasti masalah murid dan cara menangani masalah ikut prosedur
Rancang untuk terus maju tanpa jadikan usia sebagai alasan penghalang
Beri maklum balas positif

Kesimpulan

Guru meningkatkan amalan dan pengalaman mereka dalam situasi serta mencapai tahap
tertinggi dalam dunia pendidikan.