Anda di halaman 1dari 4

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


( TUTORIAL )
PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) SEMESTER: DUA TAHUN: EMPAT
KURSUS: Guru dan Cabaran Semasa KOD: EDU3093 KREDIT: 3
Teacher and Current Challenges

Minggu Tajuk dan Kandungan Kuliah Tutorial


Senarai
Jam Jam Semak

1. Guru dan Perundangan ( 3 Jam ) ( 1 Jam )

M1 Peraturan-peraturan Pegawai Awam 1. Guru dan Perundangan Penjelasan sesi tutorial & ISL.
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk
Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan Pegawai Awam dibentangkan dalam sesi tutorial (mula interaksi 2)
11/12 Jun-15/16 Jun
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993
Akta Pendidikan 1996

1. Guru dan Perundangan (2 jam) ( 2 Jam )


Pembentangan Tutorial:
Peraturan-peraturan Pegawai Awam 1. Guru dan Perundangan
M2 Bentang hasil perbincangan kumpulan.
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993
Akta Pendidikan 1996 Akta OKU 2008 Bincang dan senaraikan tingkah laku-tingkah laku yang
18/19 Jun-22/23 Jun Peraturan-peraturan Pendidikan tidak harus dilakukan berdasarkan Peraturan-peraturan
Akta OKU 2008
(Pendidikan Khas) 1997 pegawai awam
Peraturan-peraturan Pendidikan
Implikasi Pendidikan Wajib di Malaysia
(Pendidikan Khas) 1997

M3
25/26 Jun-29/30 Jun Cuti

2. Isu dan Cabaran Pendidikan ( 3 Jam ) ( 1 Jam )


M4 Semasa 2. Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa
Pembentangan tutorial berdasarkan soalan yang diberi :
Integrasi nasional Integrasi nasional Bincangkan bagaimana pendemokrasian dalam pendidikan
2/3 Julai-6/7 Julai dapat mewujudkan integrasi nasional?
Pendemokrasian pendidikan Pendemokrasian pendidikan
Tonggak pendidikan UNESCO Tonggak pendidikan UNESCO

2. Isu dan Cabaran Pendidikan ( 3 Jam ) (1 jam)


Semasa
M5 2. Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa Pembentangan hasil rumusan dalam bentuk forum.
Globalisasi dalam pendidikan
9/10 Julai-13/14 Julai Kepelbagaian budaya Globalisasi dalam pendidikan Pelajar-pelajar diberi peranan yang berlainan seperti ibu
Kepelbagaian budaya bapa, guru, ahli politik, pentadbir sekolah, NGO.
Pengaruh perkembangan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi Pengaruh perkembangan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi
M6 2. Isu dan Cabaran Pendidikan ( 2 Jam ) ( 2 Jam )
Semasa
16/17 Julai-20/21 Julai 2. Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa Pembentangan hasil rumusan dalam bentuk forum.
Gejala sosial
Pelajar-pelajar diberi peranan yang berlainan seperti ibu
SKEMA TLO

Laporan dan analisis berkaitan Gejala sosial bapa, guru, ahli politik, pentadbir sekolah, NGO.
pencapaian pendidikan negara
- Dalam negara Laporan dan analisis berkaitan
- Antarabangsa pencapaian pendidikan negara
- Dalam negara
- Antarabangsa
3. Tekanan Emosi dalam Kalangan ( 2 Jam ) ( 2 Jam )
Murid
M7 3. Tekanan Emosi dalam Kalangan Murid Pembentangan Tutorial:
Membentang hasil rumusan berkaitan
Tanda-tanda awal gangguan emosi
23/24Julai-27/28Julai Langkah-langkah menangani Tanda-tanda awal gangguan emosi
Pendekatan guru dalam menangani masalah gangguan
gangguan emosi Langkah-langkah menangani gangguan emosi kanak-kanak dalam bilik darjah
emosi

M8

Internship
30/31 Julai-3/4 Ogos

M9

Internship
6/7 Ogos-10/11 Ogos

M10

13/14 Ogos-17/18 Internship


Ogos

M11

20/21 Ogos-24/25 Internship


Ogos

M12

27/28 Ogos-31 Ogos/1 Cuti Pertengahan Penggal


Sept

3. Tekanan Emosi dalam Kalangan (4 jam)


Murid
3. Tekanan Emosi dalam Kalangan Murid
M13 Hak asasi kanak-kanak
Hak asasi kanak-kanak
4. Tekanan Emosi dalam Kalangan
3/4 Sept-7/8 Sept
Guru 4. Tekanan Emosi dalam Kalangan Guru

Stress Stress
Burn out Burn out
SKEMA TLO

4. Tekanan Emosi dalam Kalangan ( 3 Jam ) ( 1 jam )


Guru
. Tekanan Emosi dalam Kalangan Guru Pembentangan Tutorial:
Burn out Bentang hasil pentaksiran berdasarkan Burnout Self-Check
M14 Langkah-langkah pengurusan Langkah-langkah pengurusan tekanan List.
tekanan emosi emosi Cadangkan langkah-langkah menangani dan menguruskan
tekanan emosi yang dihadapi.
10/11 Sept-14/15 Sept
5. Inovasi dan Perubahan Dalam 5. Inovasi dan Perubahan Dalam
Pendidikan Pendidikan

Strategi pengajaran inovatif Strategi pengajaran inovatif


Perkembangan teknologi pengajaran Perkembangan teknologi pengajaran
5. Inovasi dan Perubahan Dalam ( 3 Jam ) ( 1 Jam )
Pendidikan
5. Inovasi dan Perubahan Dalam Pembentangan tutorial:
M15 Pendidikan Aplikasikan strategi pengajaran yang inovatif dalam mata
Perkembangan persekitaran
pelajaran major. Penyediaan RPH yang berkaitan dan
pembelajaran mempersembahkan dalam kelas.
17/18 Sept-21/22 Sept Perkembangan persekitaran
Reka bentuk resos
pembelajaran
Reka bentuk pentaksiran dan
penilaian. Reka bentuk resos
Reka bentuk pentaksiran dan penilaian
5. Inovasi dan Perubahan Dalam ( 2 Jam ) ( 2 Jam )
Pendidikan
6. Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pembentangan Tutorial:
Pendidikan Pelajar membentang hasil perbincangan tentang
Perkembangan persekitaran
pembentukan persekitaran pembelajaran yang inovatif dan
pembelajaran kondusif
M16 Strategi pengurusan inovasi dan
6. Pengurusan Inovasi dan perubahan
24/25 Sept-28/29 Sept Perubahan Pendidikan Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan

Strategi pengurusan inovasi dan


perubahan
Adaptasi pelbagai inovasi dan
perubahan

6. Pengurusan Inovasi dan (3 jam) ( 1 Jam )


Perubahan Pendidikan
6. Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pembentangan Tutorial:
Pendidikan Membentang ciri-ciri pengurusan inovatif dan strategi
M17
Strategi pengurusan inovasi dan
perubahan dalam bentuk pengurusan grafik
perubahan
Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia Strategi pengurusan inovasi dan
1/2 Okt-5/6 Okt perubahan
Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM)
SKEMA TLO

6. Pengurusan Inovasi dan (1 jam)


Perubahan Pendidikan
M18 Pembentangan tutorial:
Membentang tentang cara-cara mengadaptasikan pelbagai
Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia
inovsi dan perubahan dalam pendidikan.
8/9 Okt-12/13 Okt
Pelan Pembangunan Pendidikan Membentang pelan tindakan untuk mengurus perubahan.
Malaysia (PPPM)

M19

Cuti
15/16 Okt-19/20 Okt

M20

Minggu Ulangkaji
22/23 Okt-26/27 Okt

M21

Minggu Ulangkaji
29/30 Okt-2/3 Nov

M22

Minggu Peperiksaan
5/6 Nov-9/10 Nov

M23

Minggu Peperiksaan
12/13 Nov-16/17 Nov

M24

Minggu Peperiksaan
19/20 Nov-23/24 Nov