Anda di halaman 1dari 20

PROGRAM LATIHAN

1.0 PROGRAM LATIHAN

Program latihan ini direka khas untuk atlit olahraga bagi acara lari pecut. Latihan ini adalah untuk membina daya
tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan untuk membina kekuatan otot.

2.0 PENGENALAN
2.1 SEJARAH LARI PECUT

Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. Pada zaman
moden, antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. Pada abad ke-
19, acara ini menjadi semakin popular. Acara ini juga adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan yang
melibatkan jarak sejauh 192 meter, iaitu sepanjang stadium. Berikutan itu, diwujudkan acara ulang alik yang dinamakan
dialos berjarak 384 meter (192 meter x 2 ). Perkembangan lari pecut pada abad-19 terbatas kerana tiada undang-
undang dan peraturan-peraturan, prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Pelbagai cara permulaan
digunakan, sehinggakan wujud masalah mengenai cara mana yang patut digunakan sebagai cara permulaan.
Walaubagaimanapun, persetujuan dibuat untuk mejadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling
baik dan diterima oleh semua pihak.

1
Pada tahun 1880an, ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. Antara permulaan awal
ialah pencil start, yang mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil selepas bunyi tembakan.
Pada tahun 1884 pula, gaya dekam pula diwujudkan. Di Australia, gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Sebelum
tahun 1921, kebanyakan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan
pada tahun 1921 di Monte Carlo.

3.0 MATLAMAT
Menyertai, melayakkan diri dan memenangi acara lari pecut peringkat Kebangsaan
Menjadi wakil tunggal bagi negeri Pulau Pinang yang menyertai acara lari pecut

4.0 JANGKAMASA

Jangkamasa yang ditetapkan ialah satu tahun, bermula dari Februari 2010 hingga Februari 2011. Rasionalnya
jangkamasa ini ialah bagi membolehkan atlit tersebut bersedia, baik dari fizikal mahu pun mental.

5.0 KUMPULAN SASARAN

Latihan ini menyasarkan kepada sekumpulan atlit perempuan sekolah rendah yang berumur dalam lingkungan 11 dan
12 tahun bagi acara lari pecut

2
6.0 PERIODISASI (FASA-FASA LATIHAN)

Satu pendekatan latihan tersusun yang melibatkan beberapa kitaran latihan yang meletakkan pelbagai aspek dalam
program latihan dalam satu tempoh masa yang khusus. Latihan disusun mengikut pembahagian tempoh masa yang
bersesuaian dengan dengan matlamat dan objektif latihan.

Sila rujuk jadual di bawah:

Tahun 2010 2011


Bulan Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jan. Feb. Mac Apr. Mei Jun Jul.
Periodisasi Persediaan Pertandingan Transisi
Fasa Umum Khusus Pra Pertandingan
Kitaran Makro
Kitaran Meso
Kitaran Mikro
Jadual 1: Periodisasi

6.1 PERANCANGAN PROGRAM LATIHAN

3
Satu program latihan yang lengkap perlu berlandaskan kepada perancangan latihan yang terdiri daripada susunan
latihan mengikut fasa-fasa seperti berikut:

a. Fasa persediaan
Bagi fasa ini, latihan lebih mengfokuskan kepada penyediaan tahap kecergasan fizikal atlet. Antara komponen
kecergasan yang perlu diberi keutamaan pada fasa ini ialah:

Daya tahan kardiovaskular yang dapat dilatih melalui aktiviti yang melibatkan sistem tenaga aerobik seperti
long slow distance (LSD), fartlek dan sebagainya.
Daya tahan, kekuatan dan kuasa otot yang dapat dilatih melalui latihan bebanan, litar, jeda dan pliometrik
sebagainya.
Kepantasan yang mampu diperolehi melalui latihan jeda.

Lihat jadual di bawah:

JADUAL FASA PERSEDIAAN

4
Komponen Kecergasan Latihan
Daya Tahan Kardiovaskular Jeda Fartlek
Lari pecut Stesen 1-6: Slow jog, berlari dengan 70%
(Sila rujuk Lampiran 1) daripada kelajuan maksimum, bounding,
striding, butt-kick, berjalan
(Sila rujuk Lampiran 2)
Daya tahan, kekuatan & kuasa otot Bebanan Litar
Stesen 1-8:
(Sila rujuk Lampiran 3)
Bangun tubi, naik turun bangku, tekan
tubi, lentik belakang, burpee, leg raise,
lompat bintang
(Sila rujuk Lampiran 4)
Jadual 2: Fasa persediaan

b. Fasa pertandingan

5
Fasa ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu, pra pertandingan dan masa pertandingan. Dalam fasa ini, latihan lebih
memfokuskan kepada:

pembentukan kemahiran melalui latihan kemahiran dan tekanan.


membaiki teknik dan taktik latihan tekanan dan strategi
mengaplikasi teori melalui perlawanan persahabatan dan kejohanan kecil
amalan psikologi mental rehearsal, visualisasi dan sebagainya

Walaubagaimanapun, latihan kecergasan fizikal masih tetap dilaksanakan dengan mengurangkan kekerapan latihan
tersebut. Ini adalah bertujuan memastikan atlet mempunyai tahap kecergasan yang optimum dan berada ditahap
kemuncak.

c. Fasa transisi
Fasa ini merupakan fasa rehat selepas atlet melepasi tahap kemuncak. Atlet akan tetap aktif dengan mengalihkan
latihan kepada permainan atau aktiviti fizikal yang lain sebagai pengekalan tahap kecergasan. Sebagai contoh atlet
olahraga bagi acara lari pecut mengisi masa bagi fasa transisinya dengan aktiviti berenang.

6
6.2 PERATUSAN LATIHAN MENGIKUT FASA

Fasa Fasa Persediaan Fasa Pertandingan Fasa Transisi

Pra Semasa
Komponen

Kecergasan 80 % latihan fizikal 50 % latihan Fizikal 20 % latihan fizikal 20 % Latihan Fizikal

Kemahiran 20% latihan kemahiran 50 % latihan Kemahiran 80 % latihan Kemahiran Bebas


Jadual 3: Peratusan Latihan Mengikut Fasa

6.3 PERATUSAN INTENSITI

Jadual 4: Peratusan Intensiti

6.4 KITARAN LATIHAN

7
Kitaran latihan merupakan satu pusingan latihan yang dos latihan dilakukan berulang-ulang bagi suatu tempoh
ditetapkan oleh jurulatih. Apabila atlet telah mencapai tahap kecergasan yang dikehendaki, dos latihan akan berubah
menjadi lebih tinggi dan kitaran latihan kedua akan bermula sehingga satu tempoh yang ditetapkan. Kitaran latihan terdiri
dari beberapa jenis kitaran latihan seperti berikut:

I. Unit Latihan

1 unit latihan ialah satu sesi latihan yang dilakukan dalam sehari. Dalam satu hari, boleh disusun 1, 2 atau 3 unit
latihan. Sebagai contoh, 1 sesi pagi, 1 sesi petang dan 1 sesi lewat petang atau malam.

Contoh 1: Jadual Latihan Harian (Fasa Persediaan Umum)

8
Hari : _Isnin____________________________ Tarikh : ___________________________________

Nama Atlit : _________________________________ Acara : ___________________________________

Sesi Jam Aktiviti Catatan

1 6.45 -7.00pg Warming Up

7.00 -7.30pg Long Slow Distance (LSD) 1.2 km Prepare for heart beat >120
bpm.

7.30 -8.30pg Latihan fartlek 2 set

8.30 -8.45pg Cooling Down

2 5.00 5.15 ptg Warming Up, Jogging, Stretching, Prepare for heart beat >120
bpm.

5.15 5.45 ptg Leg drill 70% kelajuan maksima


25 m High Knee x 3 x 1 set
25 m Butt-Kick x 3 x 1 set
25 m Bounding x 3 x 1 set
150 m Striding x 2 x 1 set

5.45 6.15 ptg Latihan bebanan

6.15 6.30 ptg Cooling down


Jadual 5: Jadual Latihan Harian

9
Hari : _Selasa___________________________ Tarikh : ___________________________________

Nama Atlit : _________________________________ Acara : ___________________________________

Sesi Jam Aktiviti Catatan

1 6.45 -7.00pg Warming Up

7.00 -7.30pg Jogging Prepare for heart beat >120


bpm.

7.30 -8.30pg Latihan litar

8.30 -8.45pg Cooling Down

2 5.00 5.15 ptg Warming Up, LSD 1500m, Stretching, Prepare for heart beat >120
bpm.

5.15 5.45 ptg Latihan rintangan

5.45 6.15 ptg Latihan tekanan 75% daripada kapasiti kadar nadi

6.15 6.30 ptg Cooling down


Jadual 6: Jadual Latihan Harian

10
Hari : _Rabu___________________________ Tarikh : ___________________________________

Nama Atlit : _________________________________ Acara : ___________________________________

Sesi Jam Aktiviti Catatan

1 6.45 -7.00pg Warming Up

7.00 -7.30pg Jogging Prepare for heart beat >120


bpm.

7.30 -8.30pg Latihan jeda

8.30 -8.45pg Cooling Down

2 5.00 5.15 ptg Warming Up, Jogging, Stretching, Prepare for heart beat >120
bpm.

5.15 5.45 ptg Leg drill 75% kelajuan maksima


35 m High Knee x 3 x 1 set
35 m Butt-Kick x 3 x 1 set
35 m Bounding x 3 x 1 set
170 m Striding x 2 x 1 set

5.45 6.15 ptg Latihan bebanan

6.15 6.30 ptg Cooling down

11
Jadual 7: Jadual Latihan Harian

Hari : _Khamis__________________________ Tarikh : ___________________________________

Nama Atlit : _________________________________ Acara : ___________________________________

Sesi Jam Aktiviti Catatan

1 6.45 -7.00pg Warming Up

7.00 -7.30pg Long Slow Distance (LSD) 1.6 km Prepare for heart beat >120
bpm.

7.30 -8.30pg Latihan fartlek

8.30 -8.45pg Cooling Down

2 5.00 5.15 ptg Warming Up, Jogging, Stretching, Prepare for heart beat >120
bpm.

5.15 5.45 ptg Latihan pliometrik

5.45 6.15 ptg Latihan rintangan

6.15 6.30 ptg Cooling down


Jadual 8: Jadual Latihan Harian

12
Hari : _Jumaat__________________________ Tarikh : ___________________________________

Nama Atlit : _________________________________ Acara : ___________________________________

Sesi Jam Aktiviti Catatan

1 6.45 -7.00pg Warming Up

7.00 -7.30pg Jogging Prepare for heart beat >120


bpm.

7.30 -8.30pg Latihan jeda

8.30 -8.45pg Cooling Down

2 5.00 5.15 ptg Warming Up, Jogging, Stretching, Prepare for heart beat >120
bpm.

5.15 5.45 ptg Latihan pliometrik

5.45 6.15 ptg Latihan bebanan

6.15 6.30 ptg Cooling down


Jadual 9: Jadual Latihan Harian

13
Hari : _Sabtu___________________________ Tarikh : ___________________________________

Nama Atlit : _________________________________ Acara : ___________________________________

Sesi Jam Aktiviti Catatan

1 6.45 -7.00pg Warming Up

7.00 -7.30pg Long Slow Distance (LSD) 2.0 km Prepare for heart beat >120
bpm.

7.30 -8.30pg Latihan litar

8.30 -8.45pg Cooling Down

2 5.00 5.15 ptg Warming Up, Jogging, Stretching, Prepare for heart beat >120
bpm.

5.15 5.45 ptg Latihan pliometrik

5.45 6.15 ptg Latihan rintangan

6.15 6.30 ptg Cooling down


Jadual 10: Jadual Latihan Harian

14
Hari : _Ahad___________________________ Tarikh : ___________________________________

Nama Atlit : _________________________________ Acara : ___________________________________

Sesi Jam Aktiviti Catatan

1 - -

2 - REHAT -
Jadual 11: Jadual Latihan Harian

II. Kitaran Mikro


Kitaran mikro merangkumi latihan bagi tempoh tujuh hari/seminggu. Beberapa pusingan kitaran mikro ini
akan membentuk satu kitaran baru iaitu Kitaran Meso. Kitaran Meso ini merangkumi latihan bagi tempoh sekurang-
kurangnya 14 hari hingga sebulan. Sila lihat jadual di bawah:

15
Contoh 2: Jadual Kitaran Mikro (Fasa Persediaan)

Nama : ___________________________________________________

Acara : ___________________________________________________

Hari Sesi Pagi Sessi Petang

6.45 8.45 pagi 5.00 6.30 ptg.

Isnin Lokasi: Padang Astaka Lokasi: Padang hoki & Gimnasium

LSD 1.2km Leg drill


Fartlek Bebanan

Selasa Lokasi: Padang Astaka Lokasi: Padang Astaka & kawasan sekitar IPGKTB

Jogging Rintangan
Litar Latihan Teknik relay

Rabu Lokasi: Padang hoki & Gimnasium Lokasi: Padang Astaka

Jogging Jeda

16
Bebanan Latihan teknik pecut

Khamis Lokasi: Padang Astaka Lokasi: Padang Astaka & kawasan sekitar IPGKTB

LSD -1.6km Pliometrik


Fartlek Rintangan

Jumaat Lokasi: Padang Astaka Lokasi: Padang Astaka & Gimnasium

Jogging Jeda
Latihan Teknik relay Bebanan

Sabtu Lokasi: Padang hoki Lokasi: Padang Astaka & kawasan sekitar IPGKTB

LSD 2.0km Pliometrik


Litar Rintangan

Ahad Rehat Rehat


Jadual 12: Latihan Kitaran Mikro

III. Kitaran Meso

Tempoh latihan bagi kitaran ini ialah dua minggu hingga ke 3-4 bulan. Pada peringkat perubahan kandungan latihan
akan nampak lebih ketara berbanding peringkat sebelumnya. Gabungan 2 atau lebih kitaran meso akan membentuk
kitaran makro. Sila lihat jadual di bawah:

17
Contoh 3: Jadual Kitaran Meso (Fasa Persediaan)

Nama: _________________________________________

Acara: _________________________________________

Hari/Minggu 1 2 3 4

Isnin LSD 1.2km LSD 1.2km LSD 1.2km LSD 1.2km

Fartlek Fartlek Fartlek Fartlek

Leg drill Leg drill Leg drill Leg drill

Bebanan Bebanan Bebanan Bebanan

Selasa Jogging Jogging Jogging Jogging

Litar Litar Litar Litar

Rintangan Rintangan Rintangan Rintangan

Latihan Teknik relay Latihan Teknik relay Latihan Teknik relay Latihan Teknik relay

Rabu Jogging Jogging Jogging Jogging

Bebanan Bebanan Bebanan Bebanan

Jeda Jeda Jeda Jeda

Latihan Teknik pecut Latihan Teknik pecut Latihan Teknik pecut Latihan Teknik pecut

18
Khamis LSD 1.6km LSD 1.6km LSD 1.6km LSD 1.6km

Fartlek Fartlek Fartlek Fartlek

Pliometrik Pliometrik Pliometrik Pliometrik

Rintangan Rintangan Rintangan Rintangan

Jumaat Jogging Jogging Jogging Jogging

Latihan Teknik relay Latihan Teknik relay Latihan Teknik relay Latihan Teknik relay

Jeda Jeda Jeda Jeda

Bebanan Bebanan Bebanan Bebanan

Sabtu LSD 2.0km LSD 2.0km LSD 2.0km LSD 2.0km

Litar Litar Litar Litar

Pliometrik Pliometrik Pliometrik Pliometrik

Rintangan Rintangan Rintangan Rintangan

Ahad Rehat Rehat Rehat Rehat


Jadual 13: Jadual Kitaran Meso

*Latihan setiap minggu bagi tempoh sebulan adalah sama. Namun, apa yang berbeza ialah intensiti dan pilihan kawasan latihan yang
dijalan/dilaksanakan*

19
IV. Kitaran makro

Kitaran lengkap dalam tempoh setahun yang terdiri dari kitaran mikro dan kitaran meso. Sila lihat jadual di bawah:

Tahun 2010 2011


Bulan Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jan. Feb. Mac Apr. Mei Jun Jul.
Periodisasi Persediaan Pertandingan Transisi
Fasa Umum Khusus Pra Pertandingan
Kitaran Makro
Kitaran Meso
Kitaran Mikro
Jadual 14: Periodisasi

Kitaran makro terdiri daripada 12 kitaran meso dan 48 kitaran mikro. Jadual di atas merupakan rangka asas bagi
kitaran makro bagi program latihan lari pecut yang dijalankan ke atas sekumpulan murid lelaki berumur 12 tahun. Kitaran
lengkap ini (persediaan, pertandingan dan transisi) ini diwujudkan bagi memastikan murid tersebut mendapat faedah
daripada latihan-latihan yang telah dirangka.

20