Anda di halaman 1dari 49

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013)

BIDANG KOKURIKULUM

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

Prestasi Pencapaian Bidang Penglibatan dan pencapaian Meningkatkan pencapaian 1. Pemantauan guru Pencapaian
Sukan dan Permainan masih pelajar tidak mencapai tahap sukan dan permainan Penasihat secara
rendah yang memuaskan berterusan a. Olahraga:
5 Emas
2. Klinik sukan dan b. Bola baling :
permainan dalam Kedua
acara- acara MSSPP
tertentu (P15thn)
c. Petanque :
3. Latihan dalam Johan
Perkhidmatan negeri
d. B/sepak :
4. Penjadualan semula Separuh
aktiviti sukan dan Akhir
permainan e. S/Takraw :
Johan
5. Menambah regu
kejohanan f. B/jaring :
sukan dalaman Separuh
akhir
6. Perlawanan
persahabatan

7. Menyertai semua
acara yang
dipertandingkan
\ pada peringkat zon
dan negeri

Prestasi Pencapaian Lebih kurang kehadiran Meningkatkan kesedaran Pemantauan berterusan Peratus kehadiran
Kokurikulum masih rendah 60 % sahaja yang dicatatkan dari segi kehadiran dan yang sistematik dari
penyertaan pelajar dalam pengurusan sekolah

1
setiap aktiviti kokurikulum khususnya :
a. Penyelaras Uniform
Peningkatan peratus b. Penyelaras sukan dan
pencapaian A dalam Permainan
kokurikulum, 50 % adalah c. Penyelaras Kelab dan
dari kehadiran pelajar dalam Persatuan
aktiviti kokurikulum
Tindakan:
a. Mengemukakan laporan
pada setiap perjumpaan
b. Mengambil tindakan
yang sewajarnya ke
atas pelajar-pelajar
yang masih ponteng
perjumpaan
kokurikulum

Buku Pemantauan
Kokurikulum perlu
dilengkapkan pada setiap
masa untuk mengesan
aktiviti dan juga kehadiran
pelajar

2
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BADMINTON

BIL PELAN TAKTIKAL Objektif TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ TOV ETR Indikator
SUMBER Pencapaian

1. Hari Pendaftaran Ahli Memastikan GPK KK Jan-minggu RM50 60% 100% %penyertaan
Baru Permainan penyertaan SU KK pertama Sumber murid dalam
Badminton menyeluruh di Semua Penyelaras & persekolahan sekolah aktiviti
kalangan murid Semua Guru badminton
dalam sukan dan meningkat
permainan

2. Program Latihan Asas Memastikan Guru Penasihat Khamis Sumber 60% 100% % markah
dan Sesi Melatih penyertaan sepanjang Sekolah kokurikulum
Pemain Badminton menyeluruh di tahun boleh
Sekolah kalangan murid dipertingkatkan
dalam sukan dan
permainan

3. Pertandingan Mereka Memastikan Guru Penasihat Mac Ahli 60% 100% %penyertaan
T-shirt Permainan penyertaan murid dalam
Badminton menyeluruh di aktiviti
kalangan murid badminton
dalam sukan dan meningkat
permainan

4. Program Perlawanan Memastikan GPKK Semua guru Mei-Ogos Sumber 60% 100% %penyertaan
MuhibahBadminton penyertaan Penasihat Sekolah murid dalam
Dalam Sekolah menyeluruh di aktiviti
kalangan murid badminton
dalam sukan dan meningkat
permainan

3
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BADMINTON

Nama Projek
Hari Pendaftaran Ahli Baru Permainan Badminton

Objektif Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan


permainan
Tempoh
Jan-minggu pertama persekolahan
Kumpulan
Sasaran Semua ahli Kelab Badminton SMK Permai Indah

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Mesyuarat Jawatankuasa
Perbincangan tentang rancangan tahunan
Pembentukan AJK
Tetapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun
Yuran Tahunan
Agihan Tugas
Hal-hal lain

Proses Kerja Surat Menyurat


Jemputan Jurulatih
Jadual Program

Menyediakan intensif kepada jurulatih

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan

Penilaian dan pelaporan KPI


Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
dilaksanakan
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

4
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BADMINTON

Nama Projek
Latihan Asas dan Sesi Melatih Pemain Badminton Sekolah

Objektif Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan


permainan
Tempoh Khamis
Kumpulan
Semua ahli Kelab Badminton SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Mesyuarat Jawatankuasa
Tetapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun
Agihan Tugas
Hal-hal lain
Surat Menyurat
Jemputan Jurulatih
Proses Kerja
Jadual Program

Menyediakan intensif kepada jurulatih

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan latihan

Penilaian dan pelaporan KPI


Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
dilaksanakan
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
Penambahbaikan
pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3

5
BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BADMINTON

Nama Projek Pertandingan Mereka T-shirt Permainan Badminton

Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan


Objektif
permainan

Tempoh Mac
Kumpulan
Semua ahli Kelab Badminton SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat
Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentukan AJK
Tetapkan tarikh pertandingan
Agihan Tugas
Hal-hal lain
Surat Menyurat
Proses Kerja Jemputan ahli untuk menyertai pertandingan
Jadual Pertandingan

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan

Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

PELAN OPERASI 4

6
BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BADMINTON

Nama Projek Perlawanan Muhibah Badminton Dalam Sekolah

Objektif Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan


permainan

Tempoh Mei-Ogos
Kumpulan
Semua ahli Kelab Badminton SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentukan AJK
Perbincangan tentang pemilihan perlawanan
Agihan Tugas
Hal-hal lain

Surat Menyurat
Proses Kerja
Jemputan ahli untuk menyertai perlawanan
Jadual Program

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan

Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

7
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA BALING

Bil Program Objektif T/jawab Tempoh Kos/Sum TOV ETR Indikator


ber Pencapaian

1. Pertandingan Bola 1. Menghasilkan PK Julai - Sept RM 700 1. Peratus 1. Peratus 1. Peratus


Baling antara pelajar yang Kokurikulum (3 Bulan) Unit keahlian 2% keahlian 5% keahlian 5%
Kelas/Ting berminat dan S/U Sukan, Kokurikul
berkemahiran Guru um 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
( Karnival Bola dalam permainan Penasihat Pasukan Bola Pasukan Bola Pasukan
Baling ) bola baling Baling dalam Baling dalam Bola Baling
pertandingan pertandingan dalam
2. Meningkatkan di peringkat di peringkat pertandinga
keahlian Kelab daerah daerah n di
Bola Baling Pingat Pingat Perak peringkat
Gangsa Lelaki Bawah daerah
3. Mengenalpasti Lelaki Bawah 18
dan memilih 18
pemain yang
berbakat untuk 3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus
mewakili sekolah penglibatan penglibatan penglibatan
dalam permainan ahli Kelab ahli Kelab ahli Kelab
Bola Baling Bola Baling Bola Baling Bola Baling
secara aktif secar aktif secar aktif
4. Melatih ahli Kelab dalam dalam dalam
menguruskan pengurusan pengurusan pengurusan
karnival karnival 50% karnival 75% karnival

5. Melatih ahli kelab 4. Peratus ahli 4. Peratus ahli 4. Peratus ahli


menjadi Pengadil Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
Baling yang Baling yang Balingyang
menjadi menjadi menjadi
pengadil 2% pengadil 5% pengadil

8
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA BALING

Nama Projek
Karnival Bola Baling Jamuan Akhir Tahun
Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola
baling

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Baling

Objektif Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan Bola Baling

Melatih ahli Kelab menguruskan karnival

Melatih ahli Kelab menjadi Pengadil

Tempoh
Sepanjang tahun
Kumpulan
Sasaran Semua ahli Kelab Bola Baling SMK Permai Indah

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat 2) Guru Penasihat

Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan

Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan


Proses Kerja
Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah


Post-mortem

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


Kekangan dilaksanakan
Peruntukan kewangan yang terhad
Keadaan padang
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

9
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA JARING

Indicator
Bil Program Objektif T/jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR
Pencapaian

1. 1. Menghasilkan PK Feb - RM 700 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus


Pertandingan pelajar yang Kokurikulum Mac ( Unit 2% 5% keahlian.
Bola Jaring berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum)
Peringkat Zon berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Pasukan Bola Pasukan Bola Pasukan Bola
permainan bola Jaring dalam Jaring dalam Jaring dalam
jaring pertandingan di pertandingan di pertandingan di
peringkat Zon peringkat Zon peringkat Zon
2. Meningkatkan pada pusingan layak ke
keahlian Kelab awal. peringkat
Bola Jaring separuh akhir.

3. Peratus 3. Peratus
3. Mengenal pasti 3. Peratus
penglibatan ahli penglibatan ahli
dan memilih penglibatan ahli
Kelab Bola Kelab Bola
pemain yang Kelab Bola
Jaring secara Jaring secara
berbakat untuk Jaring secara
aktif 50% aktif.
mewakili aktif 75%
sekolah dalam 4. Peratus ahli
4. Peratus ahli 4. Peratus ahli
permainan Bola Kelab Bola
Kelab Bola Kelab Bola
Jaring Jaring yang
Jaring yang Jaring yang
menjadi pengadil menjadi
4. Melatih ahli menjadi pengadil
1% pengadil
Kelab menjadi 4%
Pengadil
Pertandingan

10
Pertandingan 1. Menghasilkan PK Jun - RM 500 1. Peratus 1. Peratus 1. Peratus
2. Bola Jaring pelajar yang Kokurikulum Julai Unit penglibatan penglibatan penglibatan
antara berminat dan S/U Sukan, (2 Bulan) Kokurikulum kelas 2% kelas 5% kelas
Kelas/Ting berkemahiran Guru
dalam Penasihat 2. Peratus 2. Peratus 2. Peratus
( Karnival Bola permainan bola penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
Jaring jaring Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
Peringkat Jaring secara Jaring secara Jaring secara
Sekolah) 2. Mengenal pasti aktif dalam aktif dalam aktif dalam
dan memilih pengurusan pengurusan pengurusan
pemain yang karnival 25% karnival 50% karnival
berbakat untuk
mewakili 3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus
sekolah dalam penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
permainan Bola Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
Jaring Jaring sebagai Jaring sebagai Jaring sebagai
pengadil pengadil pengadil
3. Melatih ahli pertandingan 1 pertandingan 3 pertandingan.
Kelab % %
menguruskan
karnival

4. Melatih ahli
Kelab menjadi
Pengadil

11
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA JARING

Nama Projek Pertandingan Bola Jaring Peringkat Zon

Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola


jaring.

Objektif Meningkatkan keahlian Kelab Bola Jaring.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan Bola Jaring.

Tempoh Feb- Mac


Kumpulan
Semua ahli Kelab Bola Jaring SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Melatih pelajar untuk pertandingan


Mengedarkan borang pertandingan
Proses borang dan persiapan teknikal
Proses Kerja
Taklimat pertandingan
Pertandingan
Post-mortem

Sukar memastikan kehadiran semua ahli ke sekolah semasa latihan


Kekangan dilaksanakan
Peruntukan kewangan yang terhad
Keadaan padang
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

12
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA JARING

Nama Projek Karnival Bola Jaring Peringkat Sekolah

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola
jaring.

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Jaring.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan Bola Jaring.

Melatih ahli kelab menguruskan karnival

Melatih ahli kelab menjadi pengadil


Tempoh
Jun - Julai
Kumpulan
Semua ahli Kelab Bola Jaring SMK Permai Indah
Sasaran
Semua pelajar SMKPI

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan


Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan

Proses Kerja Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah

Post-mortem

Pelajar kurang berminat untuk menyertai pertandingan.


Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad
Keadaan padang.
Tiada jurulatih berkaliber
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
Penambahbaikan
pada masa hadapan

13
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA KERANJANG

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator


Pencapaian

1. 1. Menghasilkan PK Feb RM 700 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus


Pertandingan pelajar yang Kokurikulum - ( Unit 2% 5% keahlian.
Bola Keranjang berminat dan S/U Sukan, Mac Kokurikulum)
Peringkat Zon berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Pasukan Bola Pasukan Bola Pasukan Bola
permainan bola Keranjang dalam Keranjang dalam Keranjang
keranjang pertandingan di pertandingan di dalam
peringkat Zon peringkat Zon pertandingan di
2. Meningkatkan pada pusingan layak ke peringkat peringkat Zon
keahlian Kelab awal. separuh akhir.
Bola Keranjang

3. Mengenal pasti 3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus


dan memilih penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
pemain yang Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
berbakat untuk Keranjang secara Keranjang secara Keranjang
mewakili aktif 50% aktif 75% secara aktif.
sekolah dalam
4. Peratus ahli 4. Peratus ahli 4. Peratus ahli
permainan Bola
Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
Keranjang
Keranjang yang Keranjang yang Keranjang yang
4. Melatih ahli menjadi pengadil menjadi pengadil menjadi
Kelab menjadi 1% 4% pengadil
Pengadil
Pertandingan

14
Pertandingan 1. Menghasilkan PK Jun - Julai RM 500 1. Peratus 1. Peratus 1. Peratus
2. Bola Keranjang pelajar yang Kokurikulum (2 Bulan) Unit penglibatan kelas penglibatan kelas penglibatan
antara Kelas berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum 2% 5% kelas
berkemahiran Guru
( Karnival Bola permainan bola Penasihat 2. Peratus 2. Peratus 2. Peratus
Keranjang Keranjang penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
Peringkat Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
Sekolah) 2. Mengenal pasti Keranjang secara Keranjang secara Keranjang
dan memilih aktif dalam aktif dalam secara aktif
pemain yang pengurusan pengurusan dalam
berbakat untuk karnival 25% karnival 50% pengurusan
mewakili karnival
sekolah dalam
3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus
permainan Bola
penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
Keranjang
Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
3. Melatih ahli Keranjang Keranjang Keranjang
Kelab sebagai pengadil sebagai pengadil sebagai
menguruskan pertandingan 1 % pertandingan 3 % pengadil
karnival pertandingan.

4. Melatih ahli
Kelab menjadi
Pengadil

15
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA KERANJANG

Nama Projek Pertandingan Bola Keranjang Peringkat Zon

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola
keranjang.

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Keranjang.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan Bola Keranjang.

Tempoh Feb- Mac


Kumpulan
Semua ahli Kelab Bola Keranjang SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Melatih pelajar untuk pertandingan

Mengedarkan borang pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Pertandingan

Post-mortem

Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad.


Masalah ketiadaan gelanggang di sekolah.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

16
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA KERANJANG

Nama Projek Karnival Bola Jaring Peringkat Sekolah

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola
keranjang.

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Keranjang.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan bola keranjang.

Tempoh Mei
Kumpulan
Semua ahli Kelab Bola Keranjang SMK Permai Indah
Sasaran
Semua pelajar SMKPI

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan


Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan

Proses Kerja Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah

Post-mortem

Pelajar kurang berminat untuk menyertai pertandingan.


Kekangan
Peruntukan kewangan yang terhad
Gelanggang di Rukun Tetangga Bukit Minyak
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

17
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA SEPAK

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator


Pencapaian

1. Pertandingan 1. Menghasilkan PK Sep - Okt RM 500 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus
Bola Sepak pelajar yang Kokurikulum Unit 3% 5% keahlian.
Peringkat berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum
Sekolah berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Pasukan Bola Pasukan Bola Pasukan Bola
permainan bola Sepak dalam Sepak dalam Sepak dalam
sepak. pertandingan di pertandingan di pertandingan di
peringkat Zon peringkat Zon peringkat Zon
2. Meningkatkan pada pusingan layak ke
keahlian Kelab awal. peringkat
Bola Sepak separuh akhir.

3. Mengenal pasti 3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus


dan memilih penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
pemain yang Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
berbakat untuk Sepak secara Sepak secara Sepak secara
mewakili aktif 70% aktif 80% aktif.
sekolah dalam
permainan Bola
Sepak

18
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA SEPAK

Nama Projek Pertandingan Bola Sepak Peringkat Sekolah

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola
sepak.

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Sepak.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan Bola Sepak.

Tempoh Feb- Mac


Kumpulan
Semua ahli Kelab Bola Sepak SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan

Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah

Post Mortem

Kekangan Tiada jurulatih berkaliber


Prasarana yang kurang lengkap.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
Penambahbaikan
pada masa hadapan

19
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA TAMPAR

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator


Pencapaian

1. Pertandingan 1. Menghasilkan PK Okt - Nov RM 200 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus
Bola Tampar pelajar yang Kokurikulum Unit 3% 5% keahlian.
Peringkat berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum
Sekolah. berkemahiran Guru 2. Pencapaian naib 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Johan bawah Johan Pasukan Pasukan Bola
permainan bola 15P Pasukan Bola Tampar Tampar dalam
tampar. Bola Tampar Bawah 15P pertandingan di
dalam dalam peringkat Zon
2. Meningkatkan pertandingan di pertandingan di
keahlian Kelab peringkat Zon peringkat Zon
Bola Tampar

3. Mengenal pasti 3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus


dan memilih penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
pemain yang Kelab Bola Kelab Bola Kelab Bola
berbakat untuk Sepak secara Tampar secara Tampar secara
mewakili aktif 50% aktif 60% aktif.
sekolah dalam
permainan Bola
Tampar

20
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOLA TAMPAR

Nama Projek Pertandingan Bola Tampar Peringkat Sekolah

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan


bola tampar.

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Tampar.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan bola tampar.

Tempoh Okt - Nov


Kumpulan
Semua ahli Kelab Bola Tampar SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan

Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah

Post Mortem

Tiada jurulatih berkaliber


Kekangan
Gelanggang tidak mencukupi.
Pelajar kurang berminat.
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
Penambahbaikan
pada masa hadapan

21
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB CATUR

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator


Pencapaian

1. Pertandingan 1. Menghasilkan PK Ogos - RM 200 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus


Catur pelajar yang Kokurikulum Sept Unit 3% 5% keahlian.
Peringkat berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum
Sekolah. berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Pasukan Catur Pasukan Catur Pasukan Catur
permainan dalam dalam dalam
catur. pertandingan pertandingan di pertandingan di
peringkat Zon di peringkat Zon peringkat Zon
2. Meningkatkan pusingan awal separuh akhir
keahlian Kelab
Catur.
3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus
3. Mengenal pasti penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
dan memilih Kelab Catur Kelab Catur Kelab Catur
pemain yang secara aktif 60% secara aktif 70% secara aktif.
berbakat untuk
mewakili
sekolah dalam
permainan
catur.

22
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB CATUR

Nama Projek Pertandingan Catur Peringkat Sekolah

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan


catur.

Meningkatkan keahlian Kelab Catur.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam permainan bola tampar.

Tempoh Ogos - September


Kumpulan
Semua ahli Kelab Catur SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan

Mesyuarat J/K pertandingan

Mengedar borang pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah

Post Mortem

Kekangan Pelajar kurang berminat.


Set catur tidak mencukupi.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

23
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB OLAHRAGA

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator


Pencapaian

1. Latihan Intensif 1. Menghasilkan PK Jan - RM 1000 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus
bagi pelajar yang Kokurikulum Julai Unit 3% 5% keahlian.
persediaan berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum
penyertaan berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam : dalam Penasihat Pasukan Pasukan Pasukan
olahraga. Olahraga dalam Olahraga dalam Olahraga
- Peringkat pertandingan pertandingan di dalam
sekolah 2. Meningkatkan peringkat Zon peringkat Zon pertandingan di
- Peringkat keahlian Kelab peringkat Zon
Olahraga 1 Emas 5 Emas
zon

3. Mengenal pasti
dan memilih 3. Peratus 3. Peratus
3. Peratus
pemain yang penglibatan ahli penglibatan ahli
penglibatan ahli
berbakat untuk Kelab Olahraga Kelab Olahraga
Kelab Olahraga
mewakili secara aktif 70% secara aktif 90%
secara aktif.
sekolah dalam
olahraga

24
2 Klinik Motivasi 1. Meningkatkan Guru Feb RM 200 1. Peratus 1. Peratus 1. Peratus
motivasi diri Penasihat Unit penyertaan penyertaan penyertaan
peserta dalam dan Kokurikulum 65% 80%
pertandingan Penolong
2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
Olahraga Guru
Pasukan Pasukan Pasukan
peringkat Penasihat
Olahraga dalam Olahraga dalam Olahraga
sekolah dan
pertandingan pertandingan di dalam
Zon agar dapat
peringkat Zon peringkat Zon pertandingan di
meningkatkan
peringkat Zon
pencapaian .
1 Emas 5 Emas

25
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB OLAHRAGA

Latihan Intensif Olahraga Bagi Penyertaan Pertandingan Peringkat Sekolah


Nama Projek
dan Zon

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam olahraga.

Meningkatkan keahlian Kelab Olahraga.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam pertandingan olahraga

Memastikan bilangan Emas meningkat.

Tempoh Jan - Julai


Kumpulan
Semua ahli Kelab Olahraga SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Mesyuarat J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Post Mortem

Tiada jurulatih yang bertauliah


Kekangan
Padang tidak mengikut spesifikasi stadium
Kekurangan kelengkapan atlit.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

26
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB OLAHRAGA

Nama Projek Klinik Motivasi

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam olahraga.

Meningkatkan motivasi diri peserta agar mencapai objektif bilangan emas.

Tempoh Feb
Kumpulan
Semua ahli Kelab Olahraga SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Klinik Motivasi

Surat menyurat / menjemput pegawai atau jurulatih

Perlaksanaan Klinik Motivasi

Post Mortem

Kekangan Penyertaan pelajar kurang memuaskan.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

27
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PETANQUE

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator


Pencapaian

1. Pertandingan 1. Menghasilkan PK Okt - Nov RM 700 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus
antara kelas. pelajar yang Kokurikulum Unit 3% 5% keahlian.
berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum
berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Pasukan Pasukan Pasukan
permainan Petanque dalam Petanque dalam Petanque
petanque. pertandingan pertandingan di dalam
peringkat negeri peringkat Negeri pertandingan di
2. Meningkatkan Naib Johan Johan peringkat
keahlian Kelab Negeri
Petanque
3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus
3. Mengenal pasti penglibatan ahli penglibatan ahli penglibatan ahli
dan memilih Kelab Petanque Kelab Petanque Kelab
pemain yang secara aktif 70% secara aktif 90% Petanque
berbakat untuk secara aktif.
mewakili
sekolah dalam
petanque

2 Perlawanan 1. Meningkatkan Guru Julai RM 100 1. Peratus 1. Peratus 1. Peratus


Persahabatan mutu Penasihat Koperasi penyertaan penyertaan penyertaan
pencapaian SMKPI 65% 80%
peserta dalam
2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian

28
pertandingan Pasukan Pasukan Pasukan
Petanque . Petanque dalam Petanque dalam Petanque
pertandingan pertandingan dalam
persahabatan persahabatan pertandingan
Johan Johan persahabatan

29
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PETANQUE

Nama Projek Pertandingan Antara Kelas

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam petanque.

Mencari pemain pelapis dalam pertandingan petanque.

Tempoh Okt - Nov


Kumpulan
Semua ahli Kelab Petanque SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Mesyuarat J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Post Mortem

Kekangan Penyertaan pelajar kurang memuaskan.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / PK Kokurikulum / Guru Kanan /
penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

30
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PETANQUE

Nama Projek Pertandingan Persahabatan

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam petanque.

Mencari pelapis.

Mencapai sasaran pencapaian.

Tempoh Julai
Kumpulan
Semua ahli Kelab Petanque SMK Permai Indah
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Mesyuarat J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Post Mortem

Kekangan Penyertaan pelajar kurang memuaskan.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

31
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB BOWLING

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh KOS TOV ETR Indikator


Pencapaian

1 Aktiviti Pertandingan Meningkatkan Pk Koko Ogos - Sep RM500.00 Peratus Peratus Peratus
Anjuran Sekolah tahap 2012 penglibatan penglibatan pelajar
pencapaian dan Sumber: Unit pelajar 10% pelajar 30% menjadi
kecemerlangan Kokurikulum keahlian
kelab bowling Penyelaras Unit Kelab
dari segi kualiti Sukan Dan Bowling
dan kuantiti Permainan
Motivasi diri
serta Pencapaian
meningkatkan Kelab
kemahiran Guru / Bowling
dalam Penasihat Sekolah
permainan
bowling.
Minat dan
motivasi diri ahli
kelab bowling
terhadap aktiviti
luar dan lasak
dapat
ditingkatkan.

32
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB BOWLING

Nama Projek Aktiviti Pertandingan Anjuran Sekolah


Objektif Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan kelab bowling dari
segi kualiti dan kuantiti
Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan bowling.
Minat dan motivasi diri ahli kelab bowling terhadap aktiviti luar dan lasak
dapat ditingkatkan.

Tempoh Februari Julai 2012

Kumpulan
Ahli Kelab Bowling
Sasaran
PK Kokurikulum
Guru Terlibat Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Proses Kerja Ahli Kelab Bowling mengadakan beberapa siri mesyuarat / perjumpaan
pengurusan.
Pendaftaran penyertaan pasukan dan pembayaran yuran
Membentuk jawatankuasa, mengagihkan tugas dan menyediakan jadual
bertugas
Menyediakan bahan-bahan untuk ahli Kelab Bowling
Penyediaan peralatan untuk ahli kelab
Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount
Menyediakan dokumen untuk pendaftaran dan perlantikan umpire

Peruntukan kewangan yang terhad.


Kekangan Tempat latihan yang jauh, melibatkan masalah pengangkutan dan kos yang
banyak.
PK Kokurikulum
Pemantauan Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Aspek penilaian meliputi:
Penilaian Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Bowling
Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Bowling Sekolah

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan


Penambahbaikan keberkesanan keahlian Kelab Bowling, kualiti permainan dan pencapaian
Pasukan Bowling sekolah

33
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB TENIS

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh KOS TOV ETR Indikator


Pencapaian
1 Bengkel Teknikal Meningkatkan Pk Koko April RM500.00 Peratus Peratus
Permainan Tenis penglibatan Sumber: Unit penglibatan pelajar
( klinik sukan) pelajar dalam Penyelaras Unit Kokurikulum pelajar 50% menjadi
permainan tenis Sukan Dan keahlian
Kelab Tenis
Permainan
Motivasi diri
serta Peningkatan
meningkatkan Guru / dalam cara
kemahiran dalam Penasihat permainan
permainan tenis Tenis
pertandingan
antara
kumpulan
dalam kelab

34
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB TENIS

Nama Projek Bengkel Teknikal Permainan Tenis ( klinik sukan)


Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan Kelab Tenis dari segi
kualiti dan kuantiti
Objektif
Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan Tenis.

Tempoh April
Kumpulan
Ahli Kelab Tenis
Sasaran
PK Kokurikulum
Guru Terlibat Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Ahli Kelab Tenis mengadakan beberapa siri mesyuarat / perjumpaan
pengurusan.
Pendaftaran penyertaan pasukan dan pembayaran yuran
Membentuk jawatankuasa, mengagihkan tugas dan menyediakan jadual
bertugas
Proses Kerja
Menyediakan bahan-bahan untuk ahli Kelab Tenis
Penyediaan peralatan untuk ahli kelab
Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount
Menyediakan dokumentasi untuk menjemput jurulatih

Tiada jurulatih bertauliah


Kekangan
Kekurangan peralatan

PK Kokurikulum
Pemantauan Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Aspek penilaian meliputi:
Penilaian Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Tenis
Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Tenis

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan


Penambahbaikan keberkesanan keahlian Kelab Tenis, kualiti permainan dan pencapaian
Pasukan Tenis sekolah

35
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PING PONG

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator


Pencapaian
1. Pembangunan Mencungkil bakat PK 1 hari RM 500 Peratus Peratus Peratus
Permainan Ping dan menggilap Kokurikulum (April) kehadiran ahli- kehadiran ahli- pelajar
Pong bakat-bakat baru ahli dalam ahli dalam menjadi
Guru-guru aktiviti aktiviti keahlian
yang akan bertindak
penasihat persatuan persatuan Kelab Ping
sebagai pasukan dipertingkatkan dipertingkatkan Pong
pelapis bagi 5% 10%
pasukan yang sedia Pencapaian
ada. Kelab Ping
Pong Sekolah
Memberi
pendedahan yang
secukupnya kepada
pemain-pemain
dengan menyertai
seberapa banyak
pertandingan di
peringkat tertinggi.

Memberi latihan
yang intensif dan
sistematik
berhubung strategi
permainan.

36
PELAN OPERASI 1
BIDANG KOKURIKULUM
SUB BIDANG: KELAB PING PONG

Nama Projek Pembangunan Permainan Ping Pong

Mencungkil bakat dan menggilap bakat-bakat baru yang akan bertindak


sebagai pasukan pelapis bagi pasukan yang sedia ada.
Objektif Memberi pendedahan yang secukupnya kepada pemain-pemain dengan
menyertai seberapa banyak pertandingan di peringkat tertinggi.
Memberi latihan yang intensif dan sistematik berhubung strategi
permainan.

Tempoh April 2012 (1 Hari)


Kumpulan
Semua ahli Kelab Ping Pong
Sasaran
PK Kokurikulum
Guru Terlibat Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Mesyuarat JK Program Pembangunan Permainan Ping Pong
Membentuk jawatankuasa, mengagihkan tugas dan menyediakan jadual
bertugas
Penyediaan peralatan untuk ahli kelab
Proses Kerja Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount
Urusan surat menyurat memanggil Jurulatih/ Pegawai/ Penceramah.
Program Pembangunan Ping Pong dijalankan
Post-mortem program

Pelajar kurang berminat


Kekangan
Kekurangan peralatan

PK Kokurikulum
Pemantauan Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Aspek penilaian meliputi:
Penilaian Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Ping Pong
Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Ping Pong Sekolah
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan
Penambahbaikan keberkesanan keahlian Kelab Ping Pong, kualiti permainan dan pencapaian
Pasukan Ping Pong sekolah

37
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB HOKI

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh KOS TOV ETR Indikator


Pencapaian

Meningkatkan Peratus
1 Aktiviti Pertandingan tahap Pk Koko April - Mei RM500.00 Peratus Peratus pelajar
Anjuran Sekolah pencapaian dan 2012 penglibatan penglibatan menjadi
kecemerlangan Sumber: Unit pelajar 10% pelajar 30% keahlian
Kelab Hoki dari Kokurikulum Kelab Hoki
segi kualiti dan Penyelaras Unit
kuantiti Sukan Dan
Motivasi diri Permainan Pencapaian
serta Kelab Hoki
meningkatkan Sekolah
kemahiran
dalam Guru /
permainan hoki Penasihat
Minat dan
motivasi diri ahli
Kelab Hoki
terhadap aktiviti
luar dan lasak
dapat
ditingkatkan.

38
39
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB HOKI

Nama Projek Aktiviti Pertandingan Anjuran Sekolah


Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan Kelab Hoki dari segi
kualiti dan kuantiti
Objektif Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan hoki.
Minat dan motivasi diri ahli kelab hoki terhadap aktiviti luar dan lasak dapat
ditingkatkan.

Tempoh April Mei 2012

Kumpulan
Ahli Kelab Hoki
Sasaran
PK Kokurikulum
Guru Terlibat Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Ahli Kelab Hoki mengadakan beberapa siri mesyuarat / perjumpaan
pengurusan.
Pendaftaran penyertaan pasukan dan pembayaran yuran
Membentuk jawatankuasa, mengagihkan tugas dan menyediakan jadual
Proses Kerja bertugas
Menyediakan bahan-bahan untuk ahli Kelab Hoki
Penyediaan peralatan untuk ahli kelab
Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount

Pelajar kurang minat.


Kekangan
Tempat latihan yang kurang sesuai.

PK Kokurikulum
Pemantauan Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat

Aspek penilaian meliputi:


Penilaian Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Hoki
Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Hoki Sekolah

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan


Penambahbaikan keberkesanan keahlian Kelab Hoki, kualiti permainan dan pencapaian Pasukan
Hoki sekolah

40
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB SEPAK TAKRAW

Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh KOS TOV ETR Indikator


Pencapaian

Meningkatkan Peratus
1 Aktiviti Pertandingan tahap pencapaian Pk Koko Mac - April RM500.00 Peratus Peratus pelajar
Anjuran MSSPP/JPN dan 2012 penglibatan penglibatan menjadi
kecemerlangan Sumber: Unit pelajar 20% pelajar 40% keahlian
Kelab Sepak Kokurikulum Kelab Sepak
Takraw dari segi Penyelaras Unit Takraw
kualiti dan kuantiti Sukan Dan
Motivasi diri serta Permainan Peringkat Johan
meningkatkan suku akhir Pencapaian
kemahiran dalam : Johan
permainan sepak (MSSPP)
takraw Guru /
Minat dan Penasihat
motivasi diri ahli
Kelab Sepak
Takraw terhadap
aktiviti luar dan
lasak dapat
ditingkatkan.

2 Aktiviti Pertandingan Meningkatkan Pk Koko Okt - Nov RM500.00 Peratus Peratus Peratus
Anjuran Sekolah tahap pencapaian 2012 penglibatan penglibatan pelajar
dan Sumber: Unit pelajar 20% pelajar 40% menjadi
kecemerlangan Kokurikulum keahlian
Kelab Sepak Penyelaras Unit Kelab Sepak
Takraw dari segi Sukan Dan Takraw
kualiti dan kuantiti

41
Motivasi diri serta Permainan
meningkatkan
kemahiran dalam
permainan sepak
takraw Guru /
Penasihat

42
43
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB SEPAK TAKRAW

Nama Projek Aktiviti Pertandingan Anjuran MSSPP/JPN

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan Kelab Sepak Takraw


dari segi kualiti dan kuantiti
Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan sepak
Objektif
takraw.
Minat dan motivasi diri ahli Kelab Sepak Takraw terhadap aktiviti luar dan
lasak dapat ditingkatkan.

Tempoh Mac - April 2012

Kumpulan
Ahli Kelab Sepak Takraw
Sasaran

PK Kokurikulum
Guru Terlibat Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Ahli Kelab Sepak Takraw mengadakan beberapa siri mesyuarat /
perjumpaan pengurusan.
Pendaftaran penyertaan pasukan dan pembayaran yuran
Membentuk jawatankuasa, mengagihkan tugas dan menyediakan jadual
Proses Kerja bertugas
Menyediakan bahan-bahan untuk ahli Kelab Sepak Takraw
Penyediaan peralatan untuk ahli kelab
Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount
Menjalankan latihan intensif untuk pertandingan

Pelajar kurang berminat


Kekangan
Kemudahan prasarana tidak mencukupi
PK Kokurikulum
Pemantauan Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat

Aspek penilaian meliputi:


Penilaian Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Sepak Takraw
Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Sepak Takraw Sekolah

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan


Penambahbaikan keberkesanan keahlian Kelab Sepak Takraw, kualiti permainan dan
pencapaian Pasukan Sepak Takraw sekolah

44
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB SOFBAL

Indikator
Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh KOS TOV ETR
Pencapaian

Meningkatkan Peratus
1 Bengkel Teknikal penglibatan Pk Koko April RM500.00 Peratus pelajar
pelajar dalam penglibatan menjadi
Permainan sofbal permainan sofbal Sumber: Unit pelajar 50% keahlian
Kokurikulum Kelab Sofbal
( klinik sukan) Motivasi diri Penyelaras Unit
serta Sukan Dan
meningkatkan Permainan Peningkatan
kemahiran dalam dalam cara
permainan permainan
sofbal. sofbal
Guru / pertandingan
Penasihat antara
kumpulan
dalam kelab

45
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB SOFBAL

Nama Projek Bengkel Teknikal Permainan sofbal ( klinik sukan)

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan Kelab Sofbal dari


Objektif segi kualiti dan kuantiti
Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan sofbal.

Tempoh April
Kumpulan
Ahli Kelab Sofbal
Sasaran
PK Kokurikulum
Guru Terlibat Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Ahli Kelab Sofbal mengadakan beberapa siri mesyuarat / perjumpaan
pengurusan.
Pendaftaran penyertaan pasukan dan pembayaran yuran
Membentuk jawatankuasa, mengagihkan tugas dan menyediakan jadual
Proses Kerja bertugas
Menyediakan bahan-bahan untuk ahli Kelab Sofbal
Penyediaan peralatan untuk ahli kelab
Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount
Menyediakan dokumentasi untuk menjemput jurulatih
Tiada jurulatih bertauliah
Kekangan
Kekurangan peralatan

PK Kokurikulum
Pemantauan Penyelaras Sukan dan Permainan
Guru Penasihat
Aspek penilaian meliputi:
Penilaian Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Sofbal
Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Sofbal

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan


Penambahbaikan keberkesanan keahlian Kelab Sofbal, kualiti permainan dan pencapaian
Pasukan Sofbal sekolah

46
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

Nama Program

Tempoh
Perlaksanaan

Tarikh Pemantauan

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Tandatangan Penilai:

Nama Penilai:

Jawatan Penilai:

47
48
49