Anda di halaman 1dari 5

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2017)

BIDANG KOKURIKULUM

MERENTAS DESA & OLAHRAGA

Bi Kos/Sumbe Indicator
Program Objektif T/Jawab Tempoh TOV ETR
l r Pencapaian

1. Latihan Intensif 1. Menghasilkan PK Jan 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus


bagi pelajar yang Kokurikulum - 30% 60% keahlian.
persediaan berminat dan S/U Sukan, Julai
penyertaan berkemahiran Guru 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam : dalam Penasihat Pasukan Pasukan Pasukan
olahraga. Olahraga dalam Olahraga dalam Olahraga
- Peringkat pertandingan pertandingan di dalam
sekolah 2. Meningkatkan peringkat Zon peringkat Zon pertandingan
- Peringkat keahlian Kelab di peringkat
Olahraga 5 Emas 8 Emas Zon
zon

3. Mengenal pasti
dan memilih 3. Peratus 3. Peratus
pemain yang penglibatan ahli penglibatan ahli
3. Peratus
berbakat untuk Kelab Olahraga Kelab Olahraga
penglibatan
mewakili secara aktif 70% secara aktif 90%
ahli Kelab
sekolah dalam Olahraga
olahraga secara aktif.
2 Klinik Olahraga 1. Meningkatkan Guru Feb - 1. Peratus 1. Peratus 1. Peratus
motivasi diri Penasihat - penyertaan penyertaan penyertaan
peserta dalam dan Okt 65% 80%
pertandingan Penolong
2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
Olahraga Guru
Pasukan Pasukan Pasukan
peringkat Penasihat
Olahraga dalam Olahraga dalam Olahraga
sekolah dan
pertandingan pertandingan di dalam
Zon agar dapat
peringkat Zon peringkat Zon pertandingan
meningkatkan
di peringkat
pencapaian .
5 Emas 8 Emas Zon, Daerah
dan Negeri
PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

MERENTAS DESA & OLAHRAGA

Latihan Intensif Olahraga Bagi Penyertaan Pertandingan Peringkat


Nama Projek
Sekolah dan Zon

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam olahraga.

Meningkatkan keahlian Kelab Olahraga.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah
dalam pertandingan olahraga

Memastikan bilangan Emas meningkat.

Tempoh Jan - Julai


Kumpulan
Semua ahli Kelab Olahraga SMK Panchor
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Mesyuarat J/K Sesi Latihan dan Pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Post Mortem

Tiada jurulatih yang bertauliah


Kekangan
Padang tidak mengikut spesifikasi stadium
Kekurangan kelengkapan atlit.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaika Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


n pada masa hadapan
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

MERENTAS DESA & OLAHRAGA

Nama Projek Klinik Olahraga

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam olahraga.

Meningkatkan motivasi diri peserta agar mencapai objektif bilangan emas.

Tempoh Feb - Okt


Kumpulan
Semua ahli Kelab Olahraga SMK Panchor
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Klinik Olahraga

Surat menyurat / menjemput pegawai atau jurulatih

Perlaksanaan Klinik Olahraga

Post Mortem

Kekangan Penyertaan pelajar kurang memuaskan.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaika Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


n pada masa hadapan