Anda di halaman 1dari 5

Nama:_____________________________ Tarikh:_______________________

Rajah di bawah menunjukkan beberapa aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kemalangan
akibat elektrik.

1. Isikan rajah di bawah dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kemalangan akibat
elektrik.

Menyentuh suis dengan tangan basah

Aktiviti yang boleh


menyebabkan
kemalangan Menyambung terlalu banyak
peralatan elektrik pada satu sumber
kuasa

2.(i) Jika seseorang terkena renjatan elektrik, apakah yang mesti kita lakukan untuk menjauhkan
mangsa kejutan elektrik dari sumber elektrik?

____________________________________________________________________________

(ii) Nyatakan kesan ke atas seseorang individu jika menyentuh mangsa kejutan elektrik tanpa
sebarang perlindungan?

____________________________________________________________________________

Kita perlu menggunakan peralatan elektrik yang berada dalam keadaan baik.

3. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan kepentingan menggunakan peralatan elektrik dalam


keadaan baik.

____________________________________________________________________________