Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata Pelajaran : Sains

Tahun : 5

Bilangan Murid: 20 orang

Tarikh : 31 Julai 2017

Masa : 12.15 pm 1.15 pm

Tema : Sains Fizikal

Tajuk : Elektrik

Standard Kandungan:

7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendalian peralatan elektrik.

Standard Pembelajaran:

7.3.1 Menjana idea kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.

7.3.2 Menjelaskan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik.

7.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Pengetahuan sedia ada: Murid tahu elektrik sangat berbahaya jika tidak bejaga-jaga.

Objektif pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Menyatakan secara lisan kesan kecuaian pengendalian elektrik dengan betul.


2. Menjelaskan secara pembentangan kumpulan langkah-langkah keselamatan ketika
mengendalikan peralatan elektrik.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS):

Latihan SP 7.3.1 & SP 7.3.2 Menjawab soalan pada lembaran kerja.


Kemahiran Saintifik:

Kemahiran Proses Sains: Meramal, berkomunikasi

Kemahiran Manipulatif: -

Tabiat berfikir (Habits of minds): Berfikir dan berkomunikasi dengan jelas dan tepat.

Kemahiran berfikir: Menjana idea, menghubungkait, membanding dan membeza

KBAT: Mengaplikasi, menilai

Elemen Merentasi Kurikulum:

Bahasa, keusahawanan, kemahiran berfikir, kepimpinan.

Sikap saintifik dan nilai murni:

Bekerjasama

Berani mencuba

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Bahan Bantu Belajar:

Kertas mahjung, pen marker, lembaran kerja, kad imbasan


Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP):

Fasa / Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Pembelajaran
Persediaan Gambaran awal Guru menyuruh semua murid Nilai:
tentang topik berdiri. Berdisiplin
(Orientasi) langkah-langkah Murid berdiri di tempat masing-
(5 minit) keselamatan masing. Sikap saintifik:
pengendalian Menjana idea
peralatan elektrik Arahan guru:
Lakonkan gaya seseorang yang
terkena renjatan elektrik
Lakonkan gaya seseorang yang
terpegang seterika pakaian

Murid melakonkan dengan


bersungguh-sungguh gaya yang
diarahkan oleh guru.

Guru mengaitkan lakonan murid


dengan topik yang akan diajar pada
hari ini.

Soalan guru:
Mengapakah terjadinya situasi
sedemikian?
Murid: Tidak berhati-hati ketika
menggunakan peralatan elektrik

Guru memperkenalkan topik yang


akan diajar pada hari ini iaitu
langkah-langkah keselamatan
pengendalian peralatan elektrik.
Imaginasi Kecuaian Guru menunjukkan beberapa BBM:
pengendalian gambar kecuaian pengendalian Kad imbasan
(Pencetusan peralatan elektrik: peralatan elektrik.
Idea) Menyentuh suis Murid melihat dengan teliti setiap Sifat saintifik:
(10 minit) dengan tangan gambar yang ditunjukkan. Menjana idea
basah Guru menanyakan apakah kecuaian Menghubung
Menggunakan yang dilakukan pada setiap gambar. kait
wayar elektrik Murid mencuba menjawab
yang rosak kecuaian-kecuaian yang
Menggunakan ditunjukkan.
terlalu banyak Guru membetulkan kesalahan yang
palam pada satu dilakukan oleh murid.
soket
Mencucuk soket Aktiviti 1.
dengan bahan Guru membahagikan murid kepada
konduktor elektrik 5 kumpulan (4 orang, 1 kumpulan).

Tidak
mengamalkan Arahan guru:

langkah Setiap kumpulan akan memilih

keselamatan seorang wakil untuk menuliskan

semasa kesan-kesan kepada kecuaian

menggunakan berikut. Setiap kumpulan hendaklah

peralatan elektrik. berbincang dan menuliskan


sebanyak mungkin kesan yang
mungkin akan berlaku.

Setiap kumpulan akan berbincang


dan menyenaraikan kesan-kesan
kecuaian yang diberikan.

Perbincangan berlaku selama 5


minit sahaja. Wakil setiap kumpulan
akan datan kehadapan dan menulis
kesan-kesan yang dibincangkan.
Guru bersama murid
membincangkan setiap kesan yang
dituliskan oleh murid.

Guru membetulkan kesalahan yang


dilakukan oleh murid.
Perkembangan Langkah-langkah Aktiviti 2: Langkah-langkah BBM:
keselamatan: keselamatan. Pen marker
(Penstrukturan Pastikan tangan Guru membahagikan murid kepada Kertas mahjung
Semula Idea) kering semasa 4 kumpulan (5 orang, 1 kumpulan).
(25 minit) menekan suis NIlai:
Tutup suis Arahan guru: Bekerjasama
semasa Setiap kumpulan hendaklah
membaiki memberikan langkah-langkah Sifat saaintifik:
peralatan elektrik keselamatan semasa Menghubung
Pasang satu plag mengendalikan peralatan elektrik kait
sahaja pada satu untuk mengelakkan kemalangan. Membanding
soket Murid bebas menunjukkan hasil beza
Pantau peralatan daripada perbincangan kumpulan
elektrik semasa (lakonan, peta minda dan
menggunakannya sebagainya).
Gunakan palam
plastik khas untuk Guru membekalkan kertas mahjung
memasang plag 2 dan pen marker kepada setiap
pin. kumpulan.

Letakkan sterika
di atas Murid dalam kumpulan memikirkan
permukaan rata dan menyeneraikan langkah-

dan sukar dicapai langkah keselamatan.


oleh kanak-kanak Murid kemudian menghasilkan cara
pembentangan yang menarik bagi
langkah-langkah yang difikirkan.
Guru membimbing murid dalam
penentuan langkah keselamatan
dan cara pembentangan kumpulan
yang menarik.

Murid membentangkan hasil


dapatan mereka.
Guru membetulkan kesalahan
murid serta merta jika ada.

Guru bersama murid merumuskan


hasil pembentangan yang dilakukan
oleh murid.
Tindakan Latihan Guru memberikan lembaran kerja BBM:
pengukuhan kepada murid. Lembaran kerja
(Aplikasi Idea) (individu) Murid menyiapkan lembaran kerja
(15 minit) yang diberikan. Nilai:
Berani
Guru bersama-sama murid mencuba
membincangkan jawapan bagi Bekerjasama
lembaran kerja yang diberikan.
Penutup Elektrik sangat Guru bersama-sama murid Nilai:
berguna kepada merumuskan tentang langkah- Bekerjasama
(Refleksi) kita tetapi elektrik langkah keselamatan yang Minat dan
(5 minit) juga boleh pengendalian peralatan elektrik. bersifat ingin
membahayakan tahu tentang
keselamatan kita. alam sekeliling.
Peralatan yang
menggunakan
tenaga elektrik
perlu dikendalikan
dengan betul bagi
mengelakkan
kemalangan.