Anda di halaman 1dari 10

Fasa / Masa

Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Orientasi (10minit)

Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian.

- Guru memulakan pengajaran dengan meminta murid-murid untuk cuba mengingati nombor telefon ibu bapa mereka dan menulisnya di dalam helaian kertas yang disediakan oleh guru.

- Persembahan slide . - Helaian kertas A4.

1) Seterusnya, guru mempamerkan 5 nombor telefon yang lain dalam persembahan slide . - Guru menutup slide itu, dan meminta murid-murid mengingati dan menulis kembali nombor-nombor telefon tersebut dalam helaian kertas. -Guru bertanya kepada murid-murid adakah mereka mampu mengingati kesemua nombor-nombor tersebut dengan betul?

2) Kemudian, guru meminta semua murid-murid bangun dan berada di sisi meja masing-masing dan melompat setinggi yang boleh sehingga menyentuh siling kelas yang tinggi itu. - Guru bertanya kepada murid-murid adakah mereka mampu melompat sehingga menyentuh siling kelas.

3) Seterusnya, guru mempamerkan di slide , Saya Mahu Berjaya menggunakan tulisan Arial bersaiz 10. - Guru meminta murid yang berada di belakang sekali dalam kelas untuk membaca apa yang terdapat slide. -Murid tidak boleh membaca kerana tulisan terlalu kecil dan berada jauh di belakang.

-Seterusnya guru meminta beberapa orang murid untuk melekatkan kad-kad huruf lalu menyelesaikan teka kata di hadapan. -Guru memberitahu murid-murid apa yang akan dipelajari pada hari ini.

Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi. Kemahiran Berfikir : Menghubungkait.

Pencetusan Idea (10minit)

Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian.

- Guru bertanya dengan murid-murid mengenai had keupayaan yang ada pada manusia. - Guru bertanya apakah yang perlu dilakukan atau digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia supaya memudahkan

manusia melakukan aktiviti harian dengan baik. -Guru menyenaraikan beberapa contoh situasi : 1) Bagaimanakah manusia hendak melihat objek-objek halus

dan seni seperti mikroorganisma? 2) Bagaimanakah manusia hendak melihat objek yang jauh seperti bintang di angkasa? 3) Bagaimanakah kita hendak berhubung dengan orang yang tinggal jauh dari rumah kita? 4) Bagaimanakah kita hendak ke London dari Pulau Pinang dalam masa 12 jam sahaja?

Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi Kemahiran Berfikir : Menghubung kaitkan.

Penstrukturan Idea (20minit)

Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian.

- Guru menayangkan video mengenai Bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia? di hadapan kelas. -Guru menayangkan video-video mengenai teknologi

- Video-video berkaitan. - Helaian kertas A4. -Sampul surat

microsurgery, alat bantu mendengar, x-ray, dan night vision googles. -Seterusnya, guru menyuruh murid-murid mengenal pasti alatalat sains dan teknologi yang terdapat dalam video yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. - Setelah tamat tayangan video, guru bertanya kepada muridmurid apakah alat-alat sains dan teknologi yang terdapat dalam tayangan video tersebut. - Guru menyuruh murid-murid menyatakan apakah had keupayaan yang diatasi oleh alat-alat sains dan teknologi tersebut.

berwarna-warni. -Jigsaw Puzzle.

-Murid-murid dalam kumpulan diberi satu sampul surat berwarna-warni yang mengandungi satu klu arahan tugasan dan beberapa kepingan jigsaw puzzle . -Murid-murid dikehendaki menyusun semula jigsaw puzzle itu sehingga membentuk gambar sebuah alat teknologi.

-Contohnya klu tugasan : Ahmad tidak boleh berjalan kaki dari Perlis ke Johor dalam masa sehari.

- Contoh jigsaw puzzle : Gambar sebuah kereta.

-Guru dan murid-murid berbincang mengenai bagaimana alat-

alat ciptaan sains dan teknologi tersebut berfungsi dan

digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.

Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi Kemahiran Berfikir : Menghubung kaitkan.

Aplikasi Idea (15minit)

Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian.

- Guru menyediakan crossword puzzle mengenai bidang teknologi .

- Kertas crossword puzzle

-Murid-murid secara berkumpulan dikehendaki menyelesaikan kesemua soalan dalam masa yang ditetapkan oleh guru .

- Selepas itu, guru dan murid-murid akan membincangkan jawapan bersama-sama.

Kemahiran proses sains : Memerhati Kemahiran Berfikir : Menghubung kait.

Refleksi (5 minit)

Memahami kepentingan teknologi dalam

-Guru membimbing murid-murid untuk mengingati semula mengenai tajuk P&P iaitu had keupayaan manusia dan

kehidupan seharian.

teknologi. - Guru meminta dua orang murid sebagai wakil untuk membuat refleksi kendiri mengenai topic had keupayaan manusia dan teknologi. -Guru membuat kesimpulan mengenai had keupayaan manusia dan teknologi .

Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi. Kemahiran Berfikir : Menghubung kait.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Tema Learning Area

: : :

7 September 2011. 12.00 tengahari 1.00 petang. 4 Arif. : : : : 40 orang. Menyiasat Teknologi. Teknologi. Pada akhir pengajaran, murid-murid akan memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian.

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Murid-murid dapat : a) Menyatakan bahawa terdapatnya had keupayaan dalam diri manusia semasa melakukan sesuatu perkara. b) Mengenalpasti alat-alatan teknologi yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan

manusia. c) Menerangkan bagaimana alat-alatan teknologi digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.

Pengetahuan Sedia Ada Murid

: Murid telah mengetahui dan mengenali beberapa alat-alatan teknologi yang sering dilihat dalam kehidupan seharian dan di dalam makmal sains seperti mikrofon, kanta pembesar dan mikroskop.

Kemahiran Berfikir

Analisis, Membuat penilaian, Menggambarkan, Mengsintesis.

Nilai dan Kemahiran Saintifik

Berkomunikasi.

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran :

Video-video, persembahan slide, kertas A4, Sampul Surat Berwarna-warni, jigsaw-puzzle , crossword puzzle.

Amin tidak boleh berjalan kaki dari Perlis Ke Johor dalam masa sehari.

Anda mungkin juga menyukai