Anda di halaman 1dari 11

SULIT

NAMA :

______________________________________________
P.MORAL

KELAS : ___________________

OKTOBER
2014
SEKOLAH KEBANGSAAN TATAU
BINTULU, SARAWAK.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3 / 2014
( 1 JAM )

Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.


2. Jawab semua soalan.
Bahagian
A
B
C
D
E
F
G
JUMLAH

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Markah
10
5
12
12
10
5
6
60

A. Baca dan bulatkan jawapan yang betul. ( 10


markah )

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

B. Nyatakan sama ada tindakan yang berikut BETUL


atau
SALAH (5 markah).
SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

1. Azman meminjamkan pembaris kepada Chong.


2. Singh dan Raju bergaduh semasa bermain bola
sepak di padang.
3. Hazizi mengajak Aiman ponteng sekolah.
4. Ali membantu Lisa menyelesaikan kerja sekolah.
5. Sandy suka berhutang dengan kawannya.
6. Kumar dan Koh pergi ke perpustakaan sekolah.
7. Zarina mengajak Chua pergi ke pusat hiburan.
8. Ana selalu membantu ibunya menjaga adik.
9. Muaz suka melawan kata ayahnya.
10. Rashid membantu ibunya membersihkan
halaman rumah.
C. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
(12 markah)
menyelesaika
n

bapa

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

maaf

rakan

kesalahan
4

ibu

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

nasihat

D. Padankan gambar dengan tindakan yang sesuai.


( 11 markah )

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

E. Gariskan jawapan yang betul dan tulis dalam


ruangan
jawapan yang disediakan. ( 10 markah )

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

F. Pilih jawapan yang betul dan tulis jawapan dalam


kotak
yang disediakan. ( 5 markah )

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

G.

Warnakan gambar yang menunjukkan situasi yang


POSITIF. ( 6 markah ).

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

10

KERTAS SOALAN TAMAT


Disediakan oleh,

Disemak oleh,

....
(CIK ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI)

.
(PUAN DORA ANAK SIMON LHASA)

SULIT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

11