Anda di halaman 1dari 7

Gayathri A/P Thirugnsambathan RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Masa Tahun Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 30 Julai 2012 : 8.45 pagi 9.45 pagi (60 minit) : 5 Dahlia : 25 pelajar : Sains : Menyiasat bumi dan alam semesta : Fasa-Fasa Bulan

Objektif Pembelajaran : 2.3 Memahami fasa-fasa bulan Hasil Pembelajaran : Menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenis fenomena fasa-fasa bulan. Menyusun atur setiap peringkat fasa-fasa bulan. Menamakan gambarajah yang diberi dengan maklumat yang betul.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat bentuk bulan pada waktu malam Nilai murni : Bersyukur dengan adanya bulan yang memberi cahaya dari matahari pada waktu malam. Alat bantu mengajar : Model fasa-fasa bulan, video

Gayathri A/P Thirugnsambathan

Fasa Fasa orientasi : (Engage)

Isi pelajaran Murid meramal bentubentuk bulan pada

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mula-mula guru akan membawa pelajar ke makmal sains. Guru akan menunjukkan model fasa-fasa bulan kepada pelajar. Pelajar boleh menyentuh dan melihat model tersebut. Selepas itu, guru akan mengedarkan borang kepada setiap pelajar. (Lampiran 1) Pelajar tersebut. Bentuk-bentuk bulan setiap fasa ada dalam borang tersebut. Pelajar dikehendaki menandakan pada dikehendaki mengisi borang

Penerangan Pelajar diberi pendedahan

langsung dengan dibawa ke makmal sains dan

setiap fasa bulan. Murid berlaku berfikir faktor

membenarkan untuk menyentuh dan melihat model fasa-fasa bulan serta tayangan video. Dengan ini, deria-deria pelajar dapat mendapat langsung. Bagi menguji pengetahuan yang sedia ada pada pelajar, guru menyuruh pelajar untuk mengisi borang yang diberi. Guru akan bertanya beberapa soalan untuk menguji tahap kefahaman pelajar berdasarkan pemerhatian langsung tadi. digunakan untuk

fenomena

fasa-fasa bulan.

pengalaman

setiap bentuk sama ada mereka pernah Nampak bentuk bulan tersebut atau tidak. Selepas itu, guru memaparkan tayangan video kejadian fenomena bulan dan

paksinya. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai

Gayathri A/P Thirugnsambathan model fenomena kejadian fasa-fasa bulan yang ditunjukkan. Pemerhatian: Pengajaran Teori Bruner selanjutnya bergantung

kepada cara membangkitkan minat di Berdasarkan pemerhatian tadi, apakah yang kalangan murid. Semua kanak-kanak anda faham tentang kejadian fasa-fasa memiliki mekanisme dalaman untuk bulan? ingin belajar. Oleh itu, guru mesti Pernahkah anda melihat bentu-bentuk bulan menggalakkan mereka melalui sepertimana yang guru tunjukkan tadi? Bagaimanakah bulan memancarkan cahaya ke bumi? Mengapa pada waktu siang bulan tidak kelihatan? Sebab apa berlaku fenomena fasa-fasa bulan? pembelajaran penerokaan

Inferens: Guru akan membantu murid dengan

memberi klu sekiranya mereka masih tidak dapat meneka. bentukbulan pada

Fasa Pencetusan idea :

Bagaimanakah meramal bentuk

Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Pelajar hendaklah memerhati bentuk-bentuk bulan pada setiap fasa selama satu bulan.

Pelajar

hendak

mengkaji pada

bentuk-bentuk setiap fasa.

bulan

Gayathri A/P Thirugnsambathan (Explore) setiap fasa? Pelajar hendaklah merekod apa yang berbincang dalam Kajian ini hendaklah dilakukan selama 1 bulan. Kerjasama dalam kumpulan

mereka lihat setiap hari dalam borang yang diberikan. (Lampiran 2) Pelajar hendaklah

adalah penting. Ahli-ahli kumpulan perlu

kumpulan sebelum mengisi borang tersebut setiap hari.

bekerjasama semasa membuat kajian. Perasaan dilahirkan pelajar. Pelajar dapat bergiat dengan minat yang sepenuhnya. ingin dalam tahu diri dapat setiap

Teori Bruner Teori Bruner mementingkan penemuan

pembelajaran

melalui

bebas atau penemuan berpandu, atau latihan penyiasatan.

Fasa

Apakah

nama-nama pada setiap

Pelajar

dikehendaki

mengkaji

fenomena

Pelajar

hendaklah selama

membuat sebulan

Penstrukturan bulan Semula Idea: fasa?

fasa-fasa bulan selama sebulan mengikut

pemerhatian

Gayathri A/P Thirugnsambathan (Explain) Apakah yang bulan? perubahan pada kumpulan masing-masing. Walaupun ini merupakan kerja kumpulan, setiap pelajar perlu merekodkan data secara individual selepas berbincang dengan ahli kumpulan. Maklumat penting pelajar perlu merekodkan ialah tarikh, bentuk bulan, fasa bulan, nama bulan pada setiap fasa dan masa. Setiap pelajar perlu memerhati dengan teliti dan merekod data yang tepat mulai dari 1 Ogos hingga 31 Ogos. Sebelum merekod, ahli kumpulan perlu berbincang untuk mengenal pasti maklumat yang dikumpul. secara berturut-turut. Pelajar dikehendaki menulis

berlaku

tarikh setiap hari sebagai bukti supaya memastikan bahawa

pelajar telah mengkaji setiap hari. Yang sangat penting adalah bentuk bulan pada setiap fasa. Pelajar perlu melukis struktur bulan setiap hari. Pelajar juga hendaklah menulis fasa yang keberapa dan nama bulan bagi setiap fasa. Pelajar perlu mencatat masa kerana kadangkala bulan tidak kelihatan jika hujan. Oleh itu, palajar perlu bijak pada masa bila pelajar perlu memerhati bulan. Pelajar dapat menjana idea

baru dengan membuat kajian ini.

Gayathri A/P Thirugnsambathan Pelajar dapat meramal

perubahan yang berlaku pada bulan. Fasa Aplikasi Pelajar Idea: (Elaborate) perubahan mengetahui yang Pelajar dapat memerhati dan meramal Murid dapat mengenali namanama bulan pada setiap fasa. Perubahan pada bentuk bulan berlaku setiap bulan iaitu

perubahan yang berlaku pada bulan setiap hari. Mereka dapat menyebut nama nama-nama bulan pada setiap fasa. Pelajar juga dapat menyusun atur setiap fasa bulan. Pelajar dapat membincangkan maklumat yang direkodkan. Dengan ini, mereka dapat meramal bentukbentuk bulan pada setiap fasa.

berlaku pada bentuk bulan fasa. pada setiap

fenomena fasa-fasa bulan akan berlaku setiap bulan.

Teori Piaget Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan yang perubahanberlaku di

persekitaran mereka. Fasa Refleksi: (Evaluate) Pelajar merumuskan fenomena fasa-fasa dapat Sesi soal jawab telah dilaksanakan. Guru bertanya beberapa soalan kepada murid mengenai hasil dapatan mereka. Pelajar dapat merumuskan fenomena fasafasa bulan. Pelajar dapat mengetahui

sepenuhnya tentang fenomena fasa-fasa bulan dan perubahan yang berlaku pada bentuk-

bulan melalui kajian mereka.

bentuk bulan.

Gayathri A/P Thirugnsambathan Akhirnya, guru akan membuat rumusan Setiap tentang kajian pelajar dan rumusan topik ini. pelajar akan membentuk frame of melalui

perwakilan

pengetahuan mereka

Guru akan menilai pelajar dengan memberi reference lembaran kerja. (Lampiran 3) Gott, 1996)

sendiri

pengalaman yang dialami (Johnson &

Anda mungkin juga menyukai