Anda di halaman 1dari 22

PRAKTIKUM

JURNAL

JURNAL
Bilangan Jurnal :2 MINGGU
: 12 JULAI 2017
Tarikh Peristiwa / Kejadian
2
Tajuk : KEMUDAHAN TEKNOLOGI

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


Saya menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran di kelas tahun 2 Setia. Saya mendapati ketika
sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, didapati kemudahan teknologi berada dalam
keadaan kekurangan. Hal ini sedikit sebanyak membantutkan perancangan saya untuk menjalankan
sesi pengajaran dengan menggunakan teknologi. Hal ini kerana kelas tersebut tidak dilengkapi
dengan kemudahan projector (LCD), layar putih, dan kemudahan suiz yang jauh sehingga
menyukarkan saya untuk menyambung dengan pembesar suara. disebabkan masalah ini, proses
pengajaran pada fasa persediaan menjadi terbatas

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


Punca hal ini terjadi adalah disebabkan oleh kekurangan infrastruktur di sekolah tersebut. Malahan
bilangan kelas yang banyak dan murid yang ramai membantutkan usaha pihak sekolah untuk
memohon peruntukan kemudahan teknologi yang memerlukan kos yang tinggi. Selain itu, pihak
pentadbir sekolah ini kerap bertukar ke sekolah lain sehingga usaha yang cuba dilakukan untuk
membawa masuk kemudahan teknologi tidak kesampaian. Kesannya, murid-murid tidak mendapat
kesamarataan taraf pendidikan yang sedikit jauh ketinggalan dan tidak pernah didedahkan dengan
teknologi.

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
Menurut Robiah Sidin dan Nor Sakinah Mohamad (2007),dalam era globalisasi yang berpaksikan
perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pembangunan pendidikan
mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT dikalangan pelajar.

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


Berdasarkan kepada analisis yang telah saya lakukan terhadap isu yang telah saya kenal pasti, saya
mencadangkan beberapa alternatif penyelesaian masalah tersebut. Antaranya ialah:
i) Membawa kemudahan sendiri seperti projector, wayar penyambung
ii) Membawa murid ke bilik tayangan, makmal komputer dan makmal sains yang terdapat
kemudahan tersebut.

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN : 1 Minggu

6. TINDAKAN SUSULAN :
Saya akan mengambil tindakan susulan bagi mengatasi masalah ini antaranya membawa sendiri
alatan atau kemudahan teknologi ajar perjalanan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan
lancar. Selain itu, meminta kebenaran dari cikgu sekolah untuk menggunakan makmal atau bilik
tayangan.

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


14 Julai 2017

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


Tindakan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan cadangan penyelesaian yang telah saya
kenal pasti telah memberi impak positif, pengalaman baru, dan peningkatan fokus murid kerana
dapat belajar dengan cara dan suasana baru yang lebih dekat dengan teknologi.

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


Saya merasa berpuas hati dengan minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah
saya sampaikan dengan menggunakan bahan bantu mengajar berbentuk teknologi. Pendekatan
ini mampu menarik minat serta mengekalkan minat terhadap pengajaran yang saya sampaikan.

RUJUKAN
Miarso, Y. (2008). Peningkatan kualifikasi guru dalam perspektif teknologi pendidikan. Jurnal
Pendidikan Penabur, 7(10), 66-76.

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal : 3 MINGGU


: 18 JULAI 2017
Tarikh Peristiwa / Kejadian
3
Tajuk : KEBERSIHAN PELAJAR

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


Saya menghadapi masalah dalam berdepan dengan kebersihan diri dan kekemasan pakaian murid
- murid di kelas 2 setia terutamanya selepas waktu rehat. Murid - murid didapati tidak
memandang serious tentang hal - hal ini yang sedikit sebanyak telah mengganggu pdpc di dalam
kelas. Mereka didapati tidak mencuci tangan dengan bersih sehingga kesan minyak daripada
makanan masih kelihatan. Selain itu, bagi murid lelaki, mereka tidak memasukkan baju ke dalam
seluar dengan kemas. Kebanyakkan daripada mereka datang ke sekolah pada waktu pagi dengan
berpakaian kemas dan bersih tetapi pada waktu rehat, mereka akan bermain sehingga pakaian
mereka comot dan berbau.

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


Kebersihan diri merupakan suatu aspek yang sangat penting yang harus dipelihara oleh semua
murid terutamanya di sekolah. Kebersihan dan kekemasan diri di sekolah adalah amalan yang
sangat penting bagi memberikan keselesaan kepada murid untuk menjalani aktiviti pdpc di dalam
bilik darjah. Kebersihan juga sangat penting bagi seorang murid demi mempertingkatkan
kemajuannya dalam pelajaran. Aspek kebersihan perlu dipelihara supaya murid - murid terhindar
daripada dihidapi penyakit seperti selsema, batuk dan demam. Murid - murid sepatutnuya
menjaga kekemasan diri dengan kemas dan memelihara kebersihan diri di sekolah kerana di
sekolah merupakan tempat murid - murid menimba ilmu pengetahuan. Sekiranya murid tidak
berada dalam keadaan yang bersih dan kemas, proses pdpc juga akan terganggu dan tumpuan
mereka juga akan terjejas.

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
Menjaga kebersihan diri merupakan salah satu cara untuk memelihara kesihatan dan pencegahan
kepada penyakit. Kebersihan diri atau personal hygiene adalah keupayaan seseorang dalam
menjaga dan memelihara kebersihan dirinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh zayiah
abdullah (2008) bahawa kebersihan diri atau personal hygiene adalah suatu tindakan untuk
memelihara kebersihan dan kesihatan seseorang untuk kesejahteraan fizikal dan emosinya

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


Berdasarkan kepada analisis yang telah saya lakukan terhadap isu yang telah saya kenal pasti, saya
mencadangkan beberapa alternatif penyelesaian masalah tersebut. Antaranya ialah:
I) saya akan menunjukkan penampilan diri yang kemas dan bersih
Ii) saya akan menegur kesalahan murid dan memperbetulkan
Iii) saya akan menunjukkan contoh murid yang berpakaian kemas dan bersih
Iv) saya akan mmenyediakan 'wet wipes' dan menyuruh mereka untuk memperkemaskan diri
sebelum pdpc bermula

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


1 minggu

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

6. TINDAKAN SUSULAN :
Saya akan mengambil tindakan susulan bagi mengatasi masalah ini dengan menyediakan 'wet
wipes' kepada setiap murid bagi menjaga kebersihan tangan mereka sebelum memulakan aktiviti
pdpc.

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


25 Julai 2017

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


Tindakan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan cadangan penyelesaian yang telah saya
kenal pasti telah memberi kesan yang positif terhadap tumpuan dan kemajuan murid. Murid
murid juga dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa dan nyaman di dalam bilik darjah.

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


Saya merasa sangat berpuas hati dengan kebersihan dan kekemasan murid murid kelas 2 Setia
selepas menjalankan langkah penyelesaian yang telah dirancang.

RUJUKAN
Zayiah Abdullah. (2008). Seri Budi Pekerti: Kebersihan: Jakarta, Indonesia. Pendidikan Anak Sdn
Bhd

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal :4 MINGGU


: 24 JULAI 2017
Tarikh Peristiwa / Kejadian
4
Tajuk : Murid Tidak Mendengar Arahan

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


Saya telah menjalankan proses pengajaran dan pemudahcara di kelas 2 Jujur bagi subjek Bahasa
Malaysia. Sebelum sesuatu aktiviti dijalankan saya akan memberitahu murid apa yang perlu
dilakukan terlebih dahulu bagi memudahkan mereka dan supaya mereka tidak keliru. Saya
mendapati terdapat seorang murid bernama Joe Yip yang selalu menunjukkan tingkah laku negatif,
iaitu tidak mahu mendengar arahan yang diberikan dan membuat sesuatu tindakan yang
bercanggah dengan arahan yang diberikan.

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


Salah satu punca mengapa murid yang bernama Joe Yip ini tidak mahu mendengar arahan hasil
daripada analisis terhadap isu yang telah saya kenal pasti ialah kerana dia mempunyai sikap kurang
sabar. Selain itu, Joe Yip juga tidak mahu mendengar arahan yang diberikan dan membuat sesuatu
tindakan yang bercanggah dengan arahan yang diberikan kerana dia beranggapan saya tidak akan
mengenakan hukuman yang berat terhadapnya. Di samping itu, saya juga dapati Joe Yip tidak
mengikut arahan yang diberikan kerana dia ingin mendapatkan perhatian daripada saya. Manakala
kesan Joe Yip tidak mendengar arahan akan menyebabkam sesuatu aktiviti pengajaran dan
pemudahcara tidak dapat berjalan dengan lancar kerana masa perlu dihabiskan untuk menegur
sikap negatif yang ditunjukkan olehnya. Hal ini seterusnya menyukarkan guru untuk mencapai hasil
pembelajaran yang ditetapkan.

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
Menurut Mok (2011), peneguhan positif merupakan stimuli yang boleh menambahkan
kebarangkalian berulang tingkah laku manakala peneguhan negatif pula ialah stimuli yang
dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan meningkatkan tingkah laku positif supaya tingkah laku
positif dapat diteruskan. Menurut Dantini (2011) pula, masalah tingkah laku dalam kalangan murid
masalah pembelajaran bukanlah satu masalah yang serious tetpi boleh menjadi serius sekiranya
tiada intervensi dilakukan.

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


Berdasarkan kepada analisis yang telah saya lakukan terhadap isu yang telah saya kenal pasti, saya
mencadangkan beberapa alternative penyelesaian masalah tersebut, antaranya ialah:
i. Melaksanakan teknik pengurusan tingkah laku, iaitu teknik Time-Out
ii. Memberikan teguran dengan nada suara yang tegas
iii. Memberikan peneguhan negatif seperti lewat pergi rehat berbanding rakan yang lain

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


1 minggu

6. TINDAKAN SUSULAN :

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

Saya akan menukarkan pemberian peneguhan negatif kepada peneguhan positif seperti
memberikan pujian atau token apabila Joe Yip dapat mendengar arahan yang diberikan.

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


26 Julai 2017

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


Tindakan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan cadangan penyelesaian yang telah saya
kenal pasti telah memberikan impak yang positif, ini dapat dilihat melalui perubahan pada tingkah
laku Joe Yip. Saya dapati Joe Yip sudah mula menunjukkan tingkah laku yang positif, iaitu dia dapat
mendengar dan mengikuti arahan yang diberikan dan memberikan kerjasama semasa aktiviti
pengajaran dan pemudahcara dilaksanakan.

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


Saya merasa gembira kerana Joe Yip dapat menunjukkan tingkah laku yang positif di mana dia dapat
mendengar dan mengikut arahan yang diberikan. Hal ini terlah membolehkan saya untuk
menjalankan proses pengajaran dan pemudahcara dengan lancar.

RUJUKAN
Mok Soon Sang. (2011). Psikologi Pendidikan. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

Datini Ak Juring. (2011). Aplikasi Teknik Modifikasi Tingkah Laku dalam Pengurusan Tingkah Laku
Murid Bermasalah Pembelajaran. Unpublished degree thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : PN NORNABILAH BINTI IBRAHIM Nama : EN AZHAR BIN OSMAN
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal :5 MINGGU


: 1 Ogos 2017
Tarikh Peristiwa / Kejadian
5
: Murid Tidak Memberikan Tumpuan Semasa Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran
Tajuk
Dijalankan

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


Saya telah menjalankan proses pembelajaran dan pemudahcara di kelas 2 Setia. Semasa proses
pembelajaran dan pemudahcara ini berlangsung, saya dapati terdapat seorang murid yang bernama
Amer tidak memberikan tumpuan terdapat pengajaran yang saya sampaikan. Amer sering
mengelamun dan kadang kala akan beredar dari tempat duduknya dan berjalan di dalam bilik darjah
semasa aktiviti pembelajaran dan pemudahcara dijalankan.

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


Punca murid yang bernama Amer ini tidak memberikan tumpuan semasa proses pembelajaran dan
pemudahcara berlangsung hasil daripada analisis terhadap isu yang telah saya kenal pasti ialah
Amer menganggap dirinya sudah pandai. Selain itu, saya tidak bersikap tegas tehadap Amer semasa
mendapati dia tidak memberikan tumpuan turut menjadi salah satu puncanya. Kesan terhadap isu
yang berlaku ini akan menyebabkan Amer tidak dapat menguasai pengajaran yang disampaikan
secara sempurna. Selain itu, proses pembelajaran dan pemudahcara juga akan terganggu kerana
masa perlu dihabiskan untuk mengawal tingkah laku negatif yang ditunjukkan oleh Amer.

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
Menurut Salleh (2003) dan Haittie (2003) dalam Rohani Arbaa. et al (2010) telah menyetakan
bahawa faktor guru adalah signifikan dalam mempengaruhi minat dan komitmen pelajar terhadap
pelajaran serta berpotensi mengubah sikap dan status pelajar terhadap sesuatu kurikulum.
Suppiah, Ramlah dan Abdul Aziz (2008) pula mengatakan bahawa guru harus mengaplikasi
pengetahuan Psikologi Pendidikan semasa proses PdPc. Seorang guru harus memahami tingkah
laku pelajar dengan lebih mendalam seperti tingkah laku yang sukakan perhatian guru, suka
memencil, tingkah laku pelajar pintar, dan pelajar yang bermasalah dalam pelajaran kerana
kesannya memberi impak yang besar terhadap prestasi pelajaran pelajar.

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


Berdasarkan kepada analisis yang telah saya lakukan terhadap isu yang telah saya kenal pasti, saya
mencadangkan beberapa alternative penyelesaian masalah tersebut, antaranya ialah:
i. Memberikan peneguhan negatif seperti akan menukarkannya ke kelas yang lain
ii. Melaksanakan teknik pengurusan tingkah laku, iaitu penggunaan ekonomi token
iii. Kerap memanggil nama murid sepanjang proses pengajaran dan pemudahcara
berlangsung

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


1 minggu

6. TINDAKAN SUSULAN :

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

Saya akan menukarkan pemberian peneguhan negatif kepada peneguhan positif seperti
memberikan pujian dan token kepada Amer apabila mendapati dia memberikan tumpuan dan tidak
berjalan di dalam bilik darjah semasa proses pembelajaran dan pemudahcara berlangsung.

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


7 Ogos 2017

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


Tindakan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan cadangan penyelesaian yang telah saya
kenal pasti telah memberi impak yang positif, ini dapat dilihat melalui perubahan pada tingkah laku
Amer. Saya dapati Amer sudah mula menunjukkan tingkah laku yang positif, iaitu dia dapat
memberikan tumpuan yang lebih panjang semasa aktiviti pembelajaran dan pemudahcara
dijalankan berbanding sebelum ini.

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


Saya merasa gembira kerana Amer sudah mula menunjukkan sedikit perubahan semasa proses
pembelajaran dan pemudahcara dijalankan di mana dia sudah boleh memberikan tumpuan yang
lebih panjang berbanding sebelum ini. Tingkah laku negatif, iaitu tidak boleh duduk diam dan
berjalan di dalam bilik darjah yang ditunjukkan oleh Amer juga telah berkurangan. Ini secara tidak
langsung membolehkan proses pembelajaran dan pemudahcara berjalan dengan lancar.

10. RUJUKAN
Rohani Arbaa, Hazri Jamil & Nordin Abd Razak (2010). Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya
dengan Komitmen Belajar Pelajar: Adakah Guru Berkualiti Menghasilkan Perbezaan
Pembelajaran antara Jantina Pelajar ? Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2): 61-69.

Suppiah Naciappan, Ramlah Jantan & Abdul Shukor (2008). Psikologi Pendidikan, Oxford Fajar.

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : PN NORNABILAH BINTI IBRAHIM Nama : EN AZHAR BIN OSMAN
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal :6 MINGGU


: 9 Ogos 2017
Tarikh Peristiwa / Kejadian
6
Tajuk : Murid Kurang Berminat Dengan Fasa Persediaan Guru

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


Saya telah menjalankan proses pembelajaran dan pemudahcara bagi subjek Matematik di kelas 2
Setia. Topik yang diajar ialah menolak dalam lingkungan fakta asas sehingga 20. Saya telah
menjalankan fasa persediaan berkaitan isi pelajaran yang lalu menggunakan kad nombor. Murid
murid telah diminta untuk mencari kad nombor yang ditampal di dalam bilik darjah dah harus
beratur di hadapan kelas mengikut tertib menaik iaitu dari nombor kecil ke nombor yang besar.
Melalui pemerhatian, saya dapati murid murid kurang berminat dengan fasa persediaan yang saya
jalankan.

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


Punca murid kurang berminat untuk mengambil bahagian dengan fasa persediaan yang dijalankan
pada permulaan sesi pembelajaran dan pemudahcara hasil daripada analisis terhadap isu yang telah
saya kenal pasti ialah saya kurang kreatif dalam memikirkan aktiviti yang menarik untuk fasa
persediaan. Selain itu, tidak menggunakan bahan bantu belajar yang menarik semasa
menyampaikan fasa persediaan juga merupakan salah satu puncanya. Kesan terhadap isu yang
berlaku ini iaitu murid kurang berminat dengan fasa persediaan yang dilaksanakan akan
menyebabkan murid tidak bersediadalam mempelajari sesuatu isi pelajaran. Seterusnya, perasaan
ingin tahu dalam kalangan murid tentang isi pelajaran yang hendak disampaikan juga tidak dapat
dirangsang. Tambahan pula, murid akan berasa bosan dan malas untuk mengikuti pembelajaran
serta tidak bermotivasi untuk belajar.

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
Menurut Paintal (1980), kemahiran merancang set induksi merupakan kemahiran guru dalam
memulakan dan memperkenalkan sesuatu topic yang hendak diajar. Mok Soon Sang (2001)
menyatakan bahawa set induksi merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses
pembelajaran dan pemudahcara di mana tujuan utama mengadakannya ialah untuk membina
aliran fikiran serta menimbulkan minat murid murid supaya mereka dapat memusatkan perhatian
terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan. Selain itu, Nur Aisyah et al. (2012) berpendapat
bahawa bahan bantu mengajar khususnya penggunaan computer adalah elemen yang penting
untuk mewujudkan pembelajaran menyeronokkan dengan lebih efektif di dalam bilik darjah seiring
dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi.

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


Berdasarkan kepada analisis yang telah saya lakukan terhadap isu yang telah saya kenal pasti, saya
mencadangkan beberapa alternated penyelesaian masalah tersebut, antaranya ialah:
i. Menggunakan pelbagai bahan bantu belajar yang menarik termasuklah bahan bantu
belajar media elektronik seperti kemudahan computer untuk menunjukkan video dan
slaid powerpoint semasa menjalankan fasa persediaan.
ii. Menggunakan nasa suara yang berubah ubah, gerak geri atau gerak isyarat
terutamanya tangan dan kepala serta mewujudkan kontak mata dengan murid semasa

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

menjalankan fasa persediaan untuk mengetahui sama ada murid bersedia atau tidak
untuk sesi pembelajaran yang akan dijalankan.
iii. Membuat banyak kajian melalui pembacaan buku buku pendidikan tentang
kemahiran menjalankan fasa persediaan untuk diguna pakai dalam menyampaikan fasa
persediaan yang lebih menarik tentang sesuatu isi pelajaran.

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


2 minggu

6. TINDAKAN SUSULAN :
Saya akan menambahbaikan beberapa pergerakan mudah mengikut kesesuaian semasa
menggunakan video lagu untuk menjalankan fasa persediaan supaya murid murid dapat bergerak
dan lebih menyeronokkan.

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


14 Ogos 2017

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


Tindakan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan cadangan penyelesaian yang telah saya
kenal pasti telah memberikan impak yang positif, ini dapat dilihat melalui penglibatan murid secara
aktif semasa fasa persediaan dijalankan.

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


Saya merasa gembira kerana saya telah dapat menjalankan fasa persediaan yang berjaya menarik
minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid. Ini secara tidak langsung telah membolehkan
murid untuk melibatkan diri secara aktif dan seterusnya menjadikan proses PdPc lebih
menyeronokkan.

RUJUKAN
Paintal, I. (1980). Micro Teaching A Handbook For Teachers. Delhi: Oxford Universiti Press.
Mok Soon Sang. (2001). Pedagogi Untuk Khusus Diploma Perguruan. Kuala Lumpur: Percetakan
Sentosa (K.L) Sdn Bhd
Nur Aisyah Mohammad Noor, Zamir Mohamod, Afendi Hamat & Mohamed Amin Embi (2012).
Persepsi pelajar terhadap aplikasi perisian multimedia dalam pembelajaran komsas bahasa
melayu tingkatan 1. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(1): 1-16.

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : PN NORNABILAH BINTI IBRAHIM Nama : EN AZHAR BIN OSMAN
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal :7 MINGGU


: 15 Ogos 2017
Tarikh Peristiwa / Kejadian
7
Tajuk : Murid Malas Membuat Lembaran Kerja

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


Pada 13 Ogos 2017, saya telah menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran bagi subjek
Matematik di kelas 2 Setia. Topik yang diajar ialah menolak dalam lingkungan fakta asas sehingga
20. Saya telah memberi lembaran kerja kepada setiap murid sebagai aktiviti pengukuhan. Murid
murid telah diminta untuk mewarnakan petak yang betul menggunakan warna yang ditetapkan
berdasarkan jawapan yang diperoleh. Salah seorang murid, iaitu Amer enggan menyiapkan
lembaran kerja yang diberikan walaupun ditegur beberapa kali.

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


Punca Amer enggan membuat lembaran kerja yang diberikan untuk aktiviti pengukuhan hasil
daripada analisis terhadap isu yang saya telah kenal pasti ialah Amer mempunyai sikap malas. Selain
itu, tidak berminat terhadap lembaran kerja yang diberikan juga merupakan salah satu puncanya.
Kesan terhadap isu yang berlaku ini iaitu murid enggan membuat lembaran kerja akan
menyebabkan Amer tidak menguasai pengajaran yang disampaikan secara sempurna. Selain itu,
guru tidak dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid terhadap isi pengajaran yang telah
disampaikan.

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
Spitall (2015) menasihatkan guru pelatih agar mengelak daripada menggunakan sindiran ketika
menasihati pelajar yang bermasalah. Guskey (2003) mengatakan bahawa penilaian merupakan satu
asset penting yang daapt membantu guru pelatih meningkatkan proses pembelajaran pelajar.

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


berdasarkan kepada analisis yang telah saya lakukan terhadap isu yang telah saya kenal pasti, saya
mencadangkan beberapa alternative penyelesaian masalah tersebut, antaranya ialah:
i. Menegur murid dengan cara lembut dan tegas
ii. Memberitahu murid bahawa dia perlu menyiapkan lembaran kerja untuk menguasai
apa yang dipelajari
iii. Memberikan peneguhan negatif seperti tidak boleh keluar berehat sekiranya tidak dapt
menyiapkan lembaran kerja yang diberikan

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


1 Minggu

6. TINDAKAN SUSULAN :
Saya akan memberikan ganjaran berbentuk pujian atau hadiah apabila Amer dapat menyiapkan
lembaran kerja yang diberikan

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


22 Ogos 2017

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


tindakan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan cadangan penyelesaian yang telah saya
kenal pasti telah memberikan impak yang positif, ini dapat dilihat melalui perubahan tingkah laku
murid di mana Amer mula menunjukkan minat dalam menyiapkan lembaran kerja yang diberikan

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


saya meraas gembira kerana Amer dapat menyiapkan lembaran kerja dalam tempoh masa yang
diberikan walaupun teguran perlu diberikan kepadanya untuk membuat lembaran kerja

RUJUKAN
Spitall, S. J. (2015). The Donts of Student Discipline. Education Digest, 70(5), 28-31
Guskey, T. R. (2003). How Classroom Assessments Improve Learning. Educational Leadership. 60(5),
6-11. http://webS.epnet.com/citation

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal : MINGGU


:
Tarikh Peristiwa / Kejadian
8
Tajuk :

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

6. TINDAKAN SUSULAN :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

RUJUKAN
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal : MINGGU


:
Tarikh Peristiwa / Kejadian
9
Tajuk :

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

6. TINDAKAN SUSULAN :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

RUJUKAN
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal : MINGGU


:
Tarikh Peristiwa / Kejadian
10
Tajuk :

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

6. TINDAKAN SUSULAN :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

RUJUKAN
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal : MINGGU


:
Tarikh Peristiwa / Kejadian
11
Tajuk :

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

6. TINDAKAN SUSULAN :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

RUJUKAN
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JURNAL

Bilangan Jurnal : MINGGU


:
Tarikh Peristiwa / Kejadian
12
Tajuk :

1. ISU YANG DIFOKUSKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

2. ANALISIS ISU YANG DIFOKUSKAN (PUNCA DAN KESAN ISU) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

3. KAJIAN LAMPAU (LITERATURE REVIEW) TERHADAP ISU (PENGALAMAN ATAU KAJIAN LEPAS) :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

4. CADANGAN DAN IDEA PENYELESAIAN MASALAH :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

5. TEMPOH MASA PENYELESAIAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

6. TINDAKAN SUSULAN :
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

7. TARIKH TINDAKAN SUSULAN DILAKSANAKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

8. KEBERKESANAN LANGKAH YANG DICADANGKAN :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

9. KESIMPULAN / REFLEKSI (KESAN TINDAKAN (PERLU) DAN HALANGAN (JIKA ADA) :


(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

RUJUKAN
(Sila isikan penyataan anda di sini mengikut subtopik)

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/