Anda di halaman 1dari 3

Isi kandungan

Penghargaan

Pengenalan

1.0Ciri ciri Agama Islam


2.0Langkah penambahbaikan kepada isu
2.1Penagih dadah
2.2Penceraian
2.3Ekonomi
2.4Pendidikan

Rujukan

Lampiran

Penghargaan
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya
telah diberi ruang, peluang dan kesihatan yang sihat untuk menyiapkan tugasan
kerja kursus Pendidikan Islam (MPU 3092)

Pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan dan jutaan terima kasih
kepada pensyarah bimbingan saya, __________________ kerana banyak
menerangkan dengan lebih terperinci mengenai kerja kursus ini. Beliau tidak
pernah jemu untuk menjawab setiap pertanyaan dan inkuiri yang saya ajukan
dalam tempoh pembikinan tugasan ini.

Selain itu, tidak dilupakan sahabat seperjuangan dan rakan sekelas yang
banyak memberi tunjuk ajar secara langsung mahupun tidak langsung serta ibu
bapa di kampung yang sentiasa menyumbang semangat juang yang tinggi untuk
saya menyiapkan tugasan yang diberi dengan bersungguh-sungguh.

Akhirnya, saya dapat menyiapkan tugasan yang diberi dalam tempoh


masa yang telah ditetapkan dengan jayanya. Secara tidak langsung juga, saya
ingin menyatakan ribuan terima kasih kepada pihak Institut Pendidikan Guru
Kampus Ipoh kerana banyak menyediakan kemudahan kepada saya sepanjang
tugasan ini dilaksanakan.

Akhir kata, saya ingin menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf
sekiranya saya ada salah dan silap dalam ulasan sepanjang proses menyiapkan
tugasan kerja kursus ini berlangsung. Saya dengan berbesar hati berharap agar
apa yang dirumuskan menepati kehendak tajuk tugasan yang telah diberi.

Sekian, terima kasih.


Pengenalan

3.0 Ciri ciri Agama Islam


4.0 Langkah penambahbaikan kepada isu
4.1 Penagih dadah
4.2 Penceraian
4.3 Ekonomi
4.4 Pendidikan

Rujukan

Lampiran