Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI KEM MEMBACA 1 MALAYSIA

PERTANDINGAN : MEMBACA PANTAS

KATEGORI MENENGAH RENDAH


PEMAHAMAN
TAJUK (2M) ISI KANDUNGAN JUMLAH
BIL NAMA PESERTA TINGKATAN
(8) MARKAH
MARKAH MARKAH

KATEGORI PENDIDIKAN KHAS


PEMAHAMAN
TAJUK (2M) ISI KANDUNGAN JUMLAH
BIL NAMA PESERTA TINGKATAN
(8) MARKAH
MARKAH MARKAH