Anda di halaman 1dari 3

PENGECAMAN CORAK

Maklumat penting tentang atur cara


a) Dokumentasi merupakan corak yang telah dicamkan.
dalaman. Komen tentang tujuan dan fungsi
dilakukan oleh setiap bahagian/barisan
kod arahan.

b) Dokumentasi Maklumat teknikal tentang atur cara


luaran untuk tujuan rujukan ,penyelenggaraan
(Dokumen dan penambahbaikan.
Pustaka).

c) Dokumentasi
luaran Maklumat tentang cara menggunakan
(Panduan atau melaksanakan arahan.
Pengguna).
PENISKALAAN Penentuan aspek-aspek penting terdiri daripada:

Penulisan komen untuk


menerangkan fungsi setiap
a. Dokumentasi
bahagian atau sesuatu baris kod
dalaman.
arahan.

Maklumat yang diperlukan oleh


seorang pengatur cara:

 Tarikh.

 Nama pengatur cara.

 Tujuan/kegunaan atur cara.


b. Dokumentasi
luaran  Keperluan sistem
(Dokumen pengendalian.
Pustaka).
 Keperluan perkakasan.

 Keperluan perisian.

 Algoritma (pseudokod dan


atur cara).

 Kod arahan [source code].

Maklumat yang diperlukan oleh


seorang pengguna seperti:

 Nama dan tujuan atur cara.


c. Dokumentasi
luaran  Keperluan sistem
(Panduan pengendalian,perkakasan
Pengguna dan perisian.

 Cara penggunaan.