Anda di halaman 1dari 22

Lampiran 1

85

Universitas Sumatera Utara


Lampiran 2

Pengujian Keausan Pin On Disk

86

Universitas Sumatera Utara


Lampiran 3

Gambar Pengukuran Lebar Dan Kedalaman Goresan

87

Universitas Sumatera Utara


Lampiran 4

Keterangan Perbandingan Penggunaan Bahan Standart Untuk Industri

88

Universitas Sumatera Utara


Lampiran 5

Daftar Karakteristik Material

89

Universitas Sumatera Utara


90

Universitas Sumatera Utara


91

Universitas Sumatera Utara


92

Universitas Sumatera Utara


93

Universitas Sumatera Utara


94

Universitas Sumatera Utara


95

Universitas Sumatera Utara


96

Universitas Sumatera Utara


97

Universitas Sumatera Utara


Lampiran 6

Arah Pergerakan Konveyor dan Arah Material Yang Diangkut

98

Universitas Sumatera Utara


Lampiran 7

99

Universitas Sumatera Utara


100

Universitas Sumatera Utara


101

Universitas Sumatera Utara


Lampiran 8

Perhitungan Laju keausan Teori dan Laju Keausan Eksperimen Pada Beban 1 kg,
1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, dan 3 kg.

Beban 1 kg


=

9,8 462,89
= 6,0 104
207 105 /2

= 283,86 mm2

283,86 mm2
=
1800

= 0,1577 mm3/s

c) Untuk luas dalam lintasan


Ap1 = rp12
Ap1 = 3,14 (48.4 mm)2
Ap 1 = 7.355,63 mm2

d) Untuk luas luar lintasan


Ap2 = rp22
Ap2 = 3,14 (49,19mm)2
Ap2 = 7.597,72mm2

VP = (Ap2 Ap1).
VP = (7.597,72 7.355,63) mm2 . (120,03 x 10-3) mm
VP = 218,52 mm3

=

218,52 3
=
1800

= 0,1214 3 /

102

Universitas Sumatera Utara


Beban 1,5 kg


=

14,7 462,89
= 6,0 104
207 105 /2

= 197,23 mm2

197,23 mm2
=
1800

= 0,2366 mm3/s

e) Untuk luas dalam lintasan


Ap1 = rp12
Ap1 = 3,14 (48.3 mm)2
Ap 1 = 7.325,27 mm2

f) Untuk luas luar lintasan


Ap2 = rp22
Ap2 = 3,14 (49,29mm)2
Ap2 = 7.628,64mm2

VP = (Ap2 Ap1).
VP = (7.628,64 7.325,27) mm2 . (129,89 x 10-3) mm
VP = 360,54 mm3

=

360,54 3
=
1800

= 0,2003 3 /

103

Universitas Sumatera Utara


Beban 2 kg


=

19,6 462,89
= 6,0 104
207 105 /2

= 567,72 mm2

567,72 mm2
=
1800

= 0,3154 mm3/s

g) Untuk luas dalam lintasan


Ap1 = rp12
Ap1 = 3,14 (48.2 mm)2
Ap 1 = 7.294,97 mm2

h) Untuk luas luar lintasan


Ap2 = rp22
Ap2 = 3,14 (49,39mm)2
Ap2 = 7.659,62mm2

VP = (Ap2 Ap1).
VP = (7.659,62 7.294,97) mm2 . (139,10 x 10-3) mm
VP = 502,38 mm3

=

502,38 3
=
1800

= 0,2791 3 /

104

Universitas Sumatera Utara


Beban 2,5 kg

24,5 462,89
= 6,0 104
207 105 /2

= 709,92 mm2

709,92 mm2
=
1800

= 0,3944 mm3/s

i) Untuk luas dalam lintasan


Ap1 = rp12
Ap1 = 3,14 (48.1 mm)2
Ap 1 = 7.264,73 mm2

j) Untuk luas luar lintasan


Ap2 = rp22
Ap2 = 3,14 (49,49mm)2
Ap2 = 7.690,67mm2

VP = (Ap2 Ap1).
VP = (7.690,67 7.264,73) mm2 . (148,87 x 10-3) mm
VP = 644,58 mm3

=

644,58 3
=
1800

105

Universitas Sumatera Utara


= 0,3581 3 /

Beban 3 kg


=

29,4 462,89
= 6,0 104
207 105 /2

= 851,76 mm2

851,76 mm2
=
1800

= 0,4732 mm3/s

k) Untuk luas dalam lintasan


Ap1 = rp12
Ap1 = 3,14 (48 mm)2
Ap 1 = 7.234,56 mm2

l) Untuk luas luar lintasan


Ap2 = rp22
Ap2 = 3,14 (49,59mm)2
Ap2 = 7.721,78mm2

VP = (Ap2 Ap1).
VP = (7.721,78 7.234,56) mm2 . (159,23 x 10-3) mm
VP = 786,42 mm3

=

786,42 3
=
1800

= 0,4369 3 /

106

Universitas Sumatera Utara