Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM TAHUNAN


PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI 2017

1. Nama Program : Laporan Program Panitia Rekabentuk Dan Teknologi 2017

2. Tarikh : Sepanjang Tahun

3. Hari / Masa : Januari - November 2017

4. Tempat : SJK(T) Desa Cemerlang

5. Objektif : i) Pendedahan awal tentang kemahiran asas dalam bidang


Teknikal, Teknologi Pertanian, Sains Rumah Tangga dan elemen
merentas seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK),
Kreativiti dan Inovasi serta Asas Keusahawanan.
ii) Mementingkan pemupukan nilai murni, kerja-buat-sendiri
(DIY), peka terhadap masalah sekeliling serta sikap yang
positif semasa menjalankan aktiviti bagi melahirkan murid
yang celik teknologi, kreatif dan mempunyai ciri-ciri
keusahawanan.

6. Sasaran : Semua murid Tahun 4, 5 & 6

7. Butiran aktiviti :

7.1 Aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun

Bil Aktiviti Tahunan Tarikh Ulasan


1 Mesyuarat RBT 1/2017 13.02.2017 Dapat dijalankan seperti dirancang.
2 Mesyuarat RBT 2/2017 23.05.2017 Dapat dijalankan seperti dirancang.
3 Projek Pelaksanaan Bumi Hijau Julai - September Dapat dijalankan seperti dirancang.
2017
4 Sambutan Bulan Kemerdekaan Ogos 2017 Dapat dijalankan seperti dirancang.
5 Pertandingan Memasak Chef 26.09.2017 Dapat dijalankan seperti dirancang.
RBT
6 Mesyuarat RBT 3/2017 15.11.2017 Dapat dijalankan seperti dirancang.

7.2. Aktiviti yang tidak dijalankan

Bil Aktiviti Tahunan Ulasan


1. Pertandingan Reka Cipta Tiada perancangan program yang baik
oleh Ketua Panitia RBT

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Penyertaan murid pada tahap yang memberangsangkan.


Kerjasama guru-guru panitia dan kelab dalam
menjayakan semua aktiviti adalah sangat baik. Panitia
RBT sentiasa mendapat galakan, dorongan dan
komitmen dari pihak pentadbir.

8.2 Kelemahan Program : Penglibatan murid yang tidak menyeluruh.


Kebanyakkannya murid yang sama melibatkan diri
dalam aktiviti yang dijalankan.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Murid-murid yang berbakat dan berminat dalam


projek kreativiti dan inovasi perlu dilgilap dari
peringkat awal. Kerap mengadakan program
kempen mereka cipta dengan menggunakan bahan-
bahan terpakai dengan lebih banyak lagi.

9. Dokumentasi Bergambar : Rujuk Lampiran.

Disediakan : Disemak : Disahkan :

.. .........................
( Hemalatha Kanashan)
Ketua Panitia RBT

LAMPIRAN
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00