Anda di halaman 1dari 6

KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 2 SEMAKAN

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 2

STANDARD STANDARD
MINGG TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
U
1.1.1 Melakukan aktiviti berjalan di
1 Pergerakan Asas Lokomotor 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan kawasan:
lokomotor asas (i) berumput
(ii) berpasir
(iii) berair
(iv) berbatu

2 Aplikasi 2.1 Memahami 2.1.1 Mengenalpasti aktiviti


Pengetahuan pergerakan berjalan di kawasan:
Dalam Pergerakan lokomotor (i) berumput
(ii) berpasir
(iii) berair
(iv) berbatu

3 Keselamatan dan 5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 Mengamalkan kaedah


Pengurusan pengurusan dan keselamatan persediaan diri sebelum, semasa
dan selepas melakukan aktiviti

4 Kemahiran 1.3 Melakukan kemahiran 1.3.1 Membaling objek secara


manipulasi alatan manipulasi alatan bebas

5 Kemahiran 1.3 Melakukan kemahiran 1.3.2 Menggolek objek secara


manipulasi alatan manipulasi alatan bebas

6 Kemahiran 1.3 Melakukan kemahiran 1.3.3 Menendang objek secara

Disiplin Ilmu Pendidikan Jasmani (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 1
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SEMAKAN

manipulasi alatan manipulasi alatan bebas

7 Kemahiran 1.3 Melakukan kemahiran 1.3.4 Menangkap objek dengan


manipulasi alatan manipulasi alatan serapan daya

8 Manipulasi Alatan 2.3 Memahami 2.3.1 Mengenalpasti postur badan


kemahiran yang betul
menipulasi alatan

9 Manipulasi Alatan 2.3 Memahami 2.3.2 Mengenalpasti peralatan


kemahiran yang boleh digunakan semasa
menipulasi alatan melakukan aktiviti

10 Manipulasi Alatan 2.3 Memahami 2.3.3 Menyatakan peralatan yang


kemahiran boleh digunakan semasa
menipulasi alatan melakukan aktiviti

11 Keselamatan dan 5.1 Mematuhi dan 5.1.3 Meletakkan peralatan di


Pengurusan mengamalkan tempat yang selamat semasa
pengurusan dan dan selepas melakukan aktiviti
keselamatan

12 Rekreasi dan 1.5 Bermain permainan tradisional 11.5.1 Bermain permainan


kesenggangan tradisional:
(i) Tarik upih
(ii) Ketingting

13 Rekreasi dan 2.5 Memahami asas 2.5.1 Mengenalpasti permainan


kesenggangan aktiviti dan tradisional:
keselamatan di luar (i) Tarik upih
bilik darjah (ii) Ketingting

14 Rekreasi dan 2.5 Memahami asas 2.5.2 Membezakan


kesenggangan aktiviti dan permainan
keselamatan di luar tradisional dengan bukan

Disiplin Ilmu Pendidikan Jasmani (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 2
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SEMAKAN

bilik darjah tradisional.

15 Tanggung jawab 5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Memperlihatkan


Kendiri Tangggungjawab kendiri semasa rasa seronok
melakukan aktiviti fizikal melakukan aktiviti
baru dalam pendidikan jasmani

16 Tanggung jawab 5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran,


Kendiri tangggungjawab kendiri semasa kemenangan dan
melakukan aktiviti fizikal kekalahan dalam permainan

17 Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti 3.1.1 Melakukan aktiviti


fizikal berpandukan yang meningkatkan
konsep kecergasan suhu badan dan
kadar pernafasan

18 Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti 3.1.2 Melakukan aktiviti


fizikal berpandukan menyejukkan badan
konsep kecergasan

19 Aplikasi pengetahuan 4.1 Memahami konsep 4.1.1 Mengenalpasti


Meningkatkan kecergasan semasa aktiviti yang
kecergasan melakukan aktiviti meningkatkan
kecergasan fizikal suhu badan dan
kadar pernafasan

20 Aplikasi pengetahuan 4.1 Memahami konsep 4.1.2 Menyatakan aktiviti


Meningkatkan kecergasan semasa menyejukkan badan.
kecergasan melakukan aktiviti
kecergasan fizikal

21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Disiplin Ilmu Pendidikan Jasmani (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 3
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SEMAKAN

22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

23 Tanggung jawab 5.2 Mempunyai 5.2.3 Melibatkan diri dan


Kendiri keyakinan dan mengambil bahagian
tangggungjawab secara aktif
kendiri semasa
melakukan aktiviti
fizikal

24 Komponen 3.2 Melakukan 3.2.1 Melakukan aktiviti


Kecergasan senaman berjalan dengan
meningkatkan pelbagai gaya tanpa
kapisiti aerobik henti dalam jangka
masa yang
ditetapkan
4.2.1 Menyatakan aktivitiaktiviti
25 Aplikasi pengetahuan 4.2 Memahami konsep yang boleh
Meningkatkan asas kapasiti meningkatkan
kecergasan aerobik kapasiti aerobik

26 Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi 5.3.1 Berkomunikasi


dalam pelbagai secara berkesan
cara semasa antara murid dengan
melakukan aktiviti murid semasa
fizikal melakukan aktiviti

27 Komposisi Badan 3.3 Mengenalpasti 3.3.1 Mengukur ketinggian


komposisi badan
28 Komposisi Badan 3.3 Mengenalpasti 3.3.2 Menimbang berat
komposisi badan badan

29 Aplikasi pengetahuan 4.3 Memahami konsep 4.3.1 Membezakan bentuk


Meningkatkan komposisi badan badan tinggi dan

Disiplin Ilmu Pendidikan Jasmani (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 4
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SEMAKAN

kecergasan rendah

30 Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk 5.4.1 Memilih sendiri


kumpulan dan rakan untuk
saling bekerjasama membentuk
dalam kumpulan kumpulan
tersebut

31 Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk 5.4.2 Melakukan aktiviti


kumpulan dan secara berpasangan
saling bekerjasama dan berkumpulan
dalam kumpulan
tersebut

32 Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk 5.4.3Memperlihatkan rasa


kumpulan dan seronok melakukan
saling bekerjasama aktiviti dan
dalam kumpulan kerjasama dalam
tersebut kumpulan

33 Akuatik Asas 1.4 Melakukan 1.4.1 Membina keyakinan


kemahiran asas diri di air
renang

34 Akuatik Asas 1.4 Melakukan 1.4.2 Mengaplikasi teknik


kemahiran asas pernafasan di dalam
renang air (bobbing)

35 Akuatik Asas 2.4 Mengetahui 2.4.1 Mengenalpasti


konsep asas aspek keselamatan
keselamatan di air dalam air

36 Keselamatan dan 5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mengamalkan


Pengurusan mengamalkan kaedah persediaan
pengurusan dan diri sebelum,

Disiplin Ilmu Pendidikan Jasmani (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 5
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 2 SEMAKAN

keselamatan semasa dan selepas


melakukan aktiviti

37 Keselamatan dan 5.1 Mematuhi dan 5.1.2 Mengenalpasti


Pengurusan mengamalkan ruang yang selamat
pengurusan dan digunakan untuk
keselamatan melakukan aktiviti

38 Komposisi Badan 3.3 Mengenalpasti 3.3.1 Mengukur ketinggian


komposisi badan
Komposisi Badan 3.3 Mengenalpasti 3.3.2 Menimbang berat
39 komposisi badan badan

40 Aplikasi pengetahuan 4.3 Memahami konsep 4.3.1 Membezakan bentuk


Meningkatkan komposisi badan badan tinggi dan
kecergasan rendah

41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 Catatan : Aktiviti kecergasan perlu dijalankan pada awal setiap pengajaran & pembelajaran

Disiplin Ilmu Pendidikan Jasmani (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 6