Anda di halaman 1dari 1

Lampiran A1

Lampiran Khas
Maklumat Akaun Bank Terkini

Nama Penerima

No. Kad Pengenalan

No. Gaji

No. Akaun Bank


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nama Bank

Cawangan Bank

Nombor H/P

Nombor Fax

Alamat E-mail

Dengan ini saya mengesahkan maklumat tersebut adalah betul dan akaun masih aktif.

……………………………………..
(Tandatangan Penerima)

Nota:

1 Nama Penerima tidak boleh mempunyai tanda seperti {‘},{-} dan {@};
penerima hanya perlu menjarakkan ejaan nama sahaja.
2 Pastikan nombor kad pengenalan dan akaun tiada sengkang {-}.
3 Sila lampirkan salinan buku/penyata bank yang jelas dan terkini.