Anda di halaman 1dari 8

REFLEKSI

Semasa saya mendapat tugasan ini, saya tidak mempunyai idea untuk
menghasilkan poster yang berkaitan dengan ahli-ahli matematik terkenal. Pada
mulanya, ahli-ahli matematik terkenal yang saya tahu ialah Leonardo Da Vinci,
Archimedes dan Rene’ Descartes. Selepas saya membaca sumbangan-sumbangan
mereka, akhirnya saya telah memilih Archimedes dan Rene’ Descartes. Antara
sebab saya memilih kedua-dua tokoh ini adalah sumbangan-sumbangan mereka
yang telah banyak membantu kepada kita.

Dari tahun1606 hingga tahun 1614, Descartes dihadiri La Fleche, seorang


Jesuit perguruan tinggi di Anjou. Dia menghabiskan dua tahun berikutnya di Paris
belajar matematik, dan diperkenalkan ke masyarakat Perancis modis. Pada 1616, ia
mulai mempelajari hukum di University of Poitiers, tetapi pada 1617, berangkat ke
Belanda di mana ia menjadi relawan di tentara Belanda. Setelah tinggal singkat di
militer, Descartes terus menjalani kehidupan yang tenang, melanjutkan upaya
intelektual, menulis essay falsafah, dan menjelajahi dunia ilmu pengetahuan dan
matematik. Pada tahun 1637, ia menerbitkan “geometri”, di mana kombinasi aljabar-
nya dan geometri analitis melahirkan geometri, lebih dikenal sebagai Cartesian
geometri. Selama sebelas tahun berikutnya Descartes berkeliling di seluruh Eropa,
menetap di Belanda pada tahun 1628. Ia menyelesaikan dua tahun pendidikan
tambahan di kota-kota Belanda Franeker dan Leiden kemudian mengklaim bahawa
pendidikan formal menyediakan sedikit substansi, dan bahwa hanya matematika,
pengetahuan nyata.

Di samping prestasi sebagai seorang falsafah Descartes adalah seorang


matematikwan yang luar biasa, menciptakan geometri analitik dan mencuba untuk
merancang sederhana hukum universal yang mengatur semua perubahan fizik.
Descartes harus pindah ke Swedia untuk mengajari Ratu Christina dalam filsafat.
Sayangnya, Ratu mempunyai jadwal yang disiplin yaitu bangun pagi-pagi dan ia
ingin memulai pelajaran pada pukul 5:00 pagi. Jadwal membuat Descartes yang
mempunyai kesihatan kurang baik menjadi rapuh,dia tertular radang paru-paru,dia
meninggal pada 11 Februari 1650 pada usia 54, beberapa bulan dalam iklim yang
dingin, beliau meninggal akibat pneumonia.
Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Menurut
beliau, adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui.
Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x,y). Beliau
dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan
memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya.

Rumus-Rumus Berkaitan Geometri Koordinat

Rumus-Rumus Berkaitan Geometri Koordinat


Archimedes yang hidup di Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum
masihi, adalah seorang matematikawan, fizikawan, astronomi sekaligus filusuf.
Nama Archimedes menjadi terkenal setelah ia melompat dari bak mandinya dan
berlari-lari telanjang setelah membuktikan bahawa mahkota raja tidak terbuat dari
emas murni. Ucapannya "Eureka (aku menemukannya)" menjadi terkenal sampai
saat ini. Archimedes juga merupakan orang pertama yang mendefinisikan sistem
angka yang mengandung "myriad (10000)", myramid menunjukkan sesuatu bilangan
yang nilainya tak berhingga. Ia juga mendefinisikan perbandingan antara keliling
lingkaran dan jari-jari lingkaran yang dikenal sebagai pi sebesar 3.1429.

Pada masa itu, kapal yang dibuat oleh Archimedes adalah kapal yang
terbesar. Untuk dapat mengimbang, kapal ini harus dikeringkan dahulu dari air yang
menggenangi dek kapal. Kerana besarnya kapal ini, jumlah air yang harus
dipindahkan pun amat banyak. Kerana Archimedes menciptakan sebuah alat yang
disebut "Sekrup Archimedes". Dengan ini air dapat dengan mudah disedot dari dek
kapal. Ukuran kapal yang besar ini juga menimbulkan masalah lain. Massa kapal
yang berat, menyebabkan ia sulit untuk dipindahkan. Untuk mengatasi hal ini,
Archimedes kembali menciptkan sistem katrol yang disebut "Compound Pulley".
Dengan sistem ini, kapal tersebut beserta awak kapal dan muatannya dapat
dipindahkan hanya dengan menarik seutas tali. Kapal ini kemudian diberi nama
Syracusia, dan menjadi kapal paling fenomenal pada zaman itu.

Beliau dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212
sebelum masihi ketika perang, dibunuh oleh tentera Rom. Tentera Rom tidak
mengetahui siapa sebenarnya. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di
Alexandria, di sekolah Euklid. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. Beliau
telah diajar mengenai kalkulus. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”.

Pencapaian beliau yang terkenal ialah Hukum Hidrostatik Archimedes,


Mencipta Takal, Skru Archimedes dan Menemui pi.


Sumbangan-sumbangan mereka ini telah membakarkan semangat saya
untuk mempelajari matematik. Selain itu, sumbangan-sumbangan mereka juga
menyebabkan saya untuk memilih mereka untuk menghasilkan poster. Semasa saya
menghasilkan poster ini, saya mencari gambar-gambar di google untuk menjadikan
latar belakang poster tersebut. Saya telah memilih gambar peta untuk menjadikan
latar belakang poster tersebut. Seterusnya, saya memasukkan gambar-gambar
mereka dengan menyatakan biodata ringkas dan juga sumbangan mereka.

Pada pandangan saya, poster adalah media gambar yang memiliki sifat
persuasif tinggi kerana menampilkan suatu persoalan (tema) yang menimbulkan
perasaan kuat terhadap khalayak. Yang terpenting dari poster adalah
menyampaikan pertanyaan terhadap persoalan di atas, bukan memberikan solusi
atau jawabannya. Inilah yang membuat poster berbeda dengan ilustrasi biasa.
Tujuan poster adalah mendorong adanya tanggapan (respon) dari khalayak dan
akan lebih baik apabila kemudian digunakan sebagai media diskusi. Kelebihan
poster adalah ilustrator dapat mengembangkan dramatisasi gambar yang
berseberangan, berbeda dan menimbulkan konflik dengan pandangan khalayak.
Meskipun foto dan gambar slide dapat juga digunakan dengan cara yang sama,
tetapi poster lebih biasa kaya dengan kreasi. Fokus dan tema dari poster perlu
diperhatikan dan memiliki relevansi dengan khalayak agar emosinya biasa
ditangkap.

Apabila dikelompokan dalam media, poster termasuk ke dalam kelompok


media grafis. Yakni media visual yang menyajikana fakta, idea atau gagasan melalui
penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka dan simbol atau gambar. Grafis biasanya
digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian idea dan mengilustarsikan
fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang.

PEMBUATAN SAAT PENGGUNAAN


Kelebihan Kelemahan Kelebihan Kelemahan
-Dapat dibuat -Butuh ilustartor -Dapat mnarik -Pesan yang
dalam waktu yang atau keahlian perhatian khalayak disampaikan
relatif singkat. menggambar kalau -Biasa digunakan terbatas
-Biasa dibuat ingin sebagus untuk diskrusi -Perlu keahlian
manual (gambar karya profesional kelompok maupun untuk menafsirkan
sederhana) dan juga butuh pleno -Beberapa poster
-Tema biasa penguasaan -Biasa dipasang perlu keterampilan
mengangkat komputer untuk (berdiri sendiri) membaca-menulis
realitas masyarakat tataletak(layout)
-Kalau dicetak
biasanya mahal

Aturan Penyampaian Visual

1. Mudah dilihat

Poster adalah sajian kombinasi visual yang ditunjukkan untuk menarik


perhatian orang. Maka dari itu posisi atau letak poster haruslah mudah dijangkau
oleh indera penglihatan khalayak yang kita tuju.

2. Menarik dan berwarna

Poster bertujuan untuk menyampaikan sebuah idea atau gagasan. Oleh


kerana itu, kita harus berusaha membuat khalayak yang melewati poster yang kita
buat tertarik melihat. Setelah mengalami ketertarikan, maka isi atau informasi yang
terkandung pada poster tersebut akan tersampaikan.

3. Terstruktur

Poster harus memiliki komposisi yang sesuai kerana di dalam sebuah poster
terdapat dua unsur utama iaitu gambar dan teks. Maka penempatan kedua unsur
tersebut harus terstruktur dan mengikuti kaedah yang ada.

4. Komunikasi dan Informatif

Kerana poster merupakan sebuah sarana komunikasi, maka poster tersebut


haruslah komunikatif dan juga informatif. Komunikatif disini dapat dilihat dari sisi
bahasa penyampaian. Bahasa penyampaian haruslah sesuai dengan target
khalayak pembaca poster tersebut. Informatif maksudnya idea atau pesan yang
akan disampaikan tertuang dalam poster tersebut setepat mungkin dan tidak
berbelit-belit.
5. Mudah difahami

Kedua unsur poster yakni gambar dan teks haruslah yang mudah difahami.
Maksudnya berisikan gambar atau teks yang jelas agar tidak yerjadi kesalahan
penafsiran.
RUJUKAN
Cikgu Marzuqi (2012). Tokoh Matematik. Muat turun pada 20 September 2014 dari

http://www.slideshare.net/Cikgu_Marzuqi/tugasan-1-12547618

John Jordan (2012). Tokoh Matematik Barat. Muat turun pada 20 September 2014

dari http://itusaya.wordpress.com/tokoh-matematik/tokoh-matematik-barat/