Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Tema HARGAILAH KESIHATAN
Tajuk BANYAKNYA PILIHAN
Standard Kandungan 1.3
Standard Pembelajaran 1.3.2
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Objektif Pembelajaran
1. Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian.

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan


kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Sesi soal jawab: Memilih jenis makanan mengikut waktu
makan harian.ngenal pasti kumpulan zat makanan seperti
Aktiviti
karbohidrat, protein, lemak dan vitamin.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreatif dan Inovatif


BBM Buku teks, buku latihan/buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….........................................