Anda di halaman 1dari 4

JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Subject : English Time : 7.30 - 8.30

Week : 3 Day : Monday Date : 15 January 2018


Theme : 1. Greetings & Social Expressions

Content 1.1 Appropriate expression in Learning 1.3.1 Able to copy given sentences
Standard : social situations Standard :

Learning : By the of the lesson, pupil should be able to :


Outcome 1. Copy 4/5 simple sentences according to the picture in neat handwriting with guidance.

Activities

Pre - Lesson : Pupil watches a video clip.


Lesson : 1. Pupil introduced to today’s learning topic.
Development 2. Pupil guided to read 5 simple sentences with guidance. (Chart)
3. Pupil guided to write 5 simple sentences in mini whiteboard given with guidance.
4. Pupil pastes the pictures and writes suitable sentences for the picture in neat
handwriting.
Post Lesson : Teacher concludes the lesson by asking questions.
21st Century : Communication I-Think : - Moral : Responsibility
Skill Map Values
CCE : Entrepreneurship Assessment : Writing Task
Teaching Aids : ☐Powerpoint ☒Computer ☐Projector ☐Model ☐Internet ☒Picture
☐Puzzle ☐Dice ☒Chart ☐Material ☒Video ☐Audio
☐Flash Card ☐Worksheet ☐Tablet ☐Colour ☐Marker ☐Manila
Pencil Card
☒Scissors & ☐Colour ☐Others :
Glue Paper
Reflection :

Teaching and learning activities were postponed because of a/an


Lesson was forwarded to :
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Kemahiran Manipulatif Masa : 8.30 - 10.00

Minggu : 3 Hari : Isnin Tarikh : 15 January 2018


Tajuk : 1. Motor kasar

Standard 1.2 Pergerakan motor kasar Standard 1.2 Pergerakan motor kasar melalui
Kandungan : melalui aktiviti harian Kandungan : aktiviti harian

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Mencuci muka seperti yang ditunjukkan oleh guru dengan betul.

Aktiviti

Permulaan : Murid melihat video klip Bangun Pagi.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan anggota badan bahagian muka.
2. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
3. Murid diperkenalkan dengan peralatan yang digunakan untuk mencuci muka.
4. Murid melihat video klip cuci muka dengan cara yang betul.
5. Murid membuat aksi mencuci muka dengan bimbingan.
6. Murid dibawa ke sinki dan diminta mencuci muka seperti yang dipelajari. (Amali)
7. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan.
Penutup : Guru merumuskan isi pelajaran dengan nilai murni.
PAK 21 : Kolaborasi PAK 21 : Kolaborasi PAK 21 : Kolaborasi
EMK : Keusahawanan EMK : Keusahawanan
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☒Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☒Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☒Lain-Lain : Pencuci muka
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Matematik Masa : 10.30 - 11.30

Minggu : 3 Hari : Isnin Tarikh : 15 January 2018


Tajuk : 1. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50

Standard 1.2 Membilang nombor dalam Standard 1.2 Membilang nombor dalam
Kandungan : lingkungan 21 -50 Kandungan : lingkungan 21 -50

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Membilang nombor 21 – 50 secara tertib menaik dengan bimbingan guru.

Aktiviti

Permulaan : Murid melihat video klip nombor yang ditanyangkan.


Perkembangan : 1. Murid diingatkan semula dengan nombor 21 – 50 menggunakan kad nombor.
2. Murid dibawa ke blok C.
3. Murid diminta menaik tangga sambil membilang nombor 21 – 50 dengan bimbingan
guru.
4. Murid dijelaskan dengan tertib menaik.
5. Murid membuat membuat kuiz yang diberikan di kertas mahjung dengan bimbingan.
6. Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.
Penutup : Murid membilang nombor 1 – 50 mengikut urutan menaik dengan betul tanpa bimbingan
guru.
PAK 21 : Kolaborasi PAK 21 : Kolaborasi PAK 21 : Kolaborasi
EMK : Keusahawanan EMK : Keusahawanan
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer BBM ☐Powerpoint ☒Komputer BBM
: :
☐Puzzle ☐Dadu ☐Puzzle ☐Dadu
☒Kad ☒Lembaran ☒Kad ☒Lembaran
Perkataan Kerja Perkataan Kerja
☐Gam & ☐Kertas
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Dunia Muzik Masa : 11.30 - 12.30

Minggu : 3 Hari : Isnin Tarikh : 15 January 2018


Tajuk : 1. Persepsi Muzik

Standard 1.1 Memahami irama dalam Standard 1.1.2 Menepuk tempo lagu yang
Kandungan : muzik Pembelajaran : didengar : ii) Tempo perlahan

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Menepuk tempo lagu yang didengar menggunakan pensel dengan bimbingan guru.

Aktiviti

Permulaan : Murid meneka benda yang terdapat dalam kotak misteri.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid melihat dan mendengar video yang ditunjukkan.
3. Murid diajar menepuk tempo untuk lagu tempo perlahan.
4. Murid diajar menyanyi lagu tersebut.
5. Murid menepuk tempo lagu menggunakan pensel dengan bimbingan guru.
Penutup : Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
PAK 21 : Komunikasi Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : Bahasa Penilaian : Pemerhatian
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain : Carta Lirik lagu, pensel
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________