Anda di halaman 1dari 5

Meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan isi kandungan

pelajaran melalui perbincangan dengan rakan sejawat.

Meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan isi kandungan


pelajaran melalui pembacaan.
Meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan isi kandungan
pelajaran melalui menghadiri kursus dalam perkdimatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan


kemahiran terkini
Bersedia berkongsi ilmu

Melaksanakan aktiviti PdPc merupakan satu peranan


utama lagi mulia.
Memupuk budaya cintakan ilmu dalam diri murid
mencintai menguasai

mencari

Meningkatkan mengaplikasi
pengetahuan