Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 01 HARI: ISNIN TARIKH: 01 JAN 2018

M/PELAJARAN
KELAS / MASA KANDUNGAN
Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Lombol kangkang
SK : Berkebolehan melakukan kemahiran Lombol Kangkang dan pendaratan dengan
PENDIDIKAN lakuan yang betul
JASMANI SP : 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan
yang betul
2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep hambur & pendaratan dalam pergerakan
5 AKASIA Aktiviti : 1. Set induksi, panas badan.
___/31 murid 2. Murid diperlihat cara menghambur & mengawal badan menggunakan lombol
(7:50 – 8:20) 3. Murid membuat latihan dengan mendengar arahan dari guru.
4. Murid bersoal jawab mengenai otot yang digunakan semasa menghambur.
30minit 5. Cooling down, rumusan.
KB&Inovasi : Mengenal pasti, menghubungkaitkan.
5 KENANGA Nilai : Berkerjasama, tolong-menolong.
___/37 murid BBB : lombol, wisel.
(8:50 – 9:20) Penilaian : Murid berkebolehan melakukan kemahiran Lombol Kangkang dan pendaratan
dengan lakuan yang betul.
30minit
Refleksi : ____/31(5AK)____/37(5K) murid telah mencapai objektif PdP.
____/31(5AK)____/37(5K) murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
____/31(5AK)____/37(5K) murid murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk : 1.0 Nombor Bulat Hingga 1,000,000
SK 1.1Nilai nombor.
SP : Pada akhir PdP, murid dapat:
MATEMATIK (i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 1 000 000 yang
diberi dalam perkataan dan angka.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.
5 TERATAI
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
___/20 murid) (iv) Menyusun nombor hingga 1 000 000 mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
(10:40-11:10) Aktiviti 1. Guru menulis bebearapa nombor asas di papan putih dan meminta murid
30minit menyebut nombor tersebut.
2. Kemudian, guru menggabungkan dua nombor asas dan meminta murid cuba
menyebut apakah nombot tersebut.
5 KENANGA 3. Guru mengulangi penggabungan nombor sehingga empat jenis nombor asas.
___/37 murid 4. Bimbingan diberikan kepada murid.
(4:00-5:00) EMK : Kemahiran berfikir, berkomunikasi.
30minit BBB : Kertas, gambar.
Nilai : Berhati-hati, tekun.
Penilaian : Murid menyatakan nilai nombor minima 5T (2/5), 5K (3/5) dengan betul.
Refleksi : ____/20(5T)____/37(5K) murid telah mencapai objektif PdP.
____/20(5T)____/37(5K) murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
____/20(5T)____/37(5K) murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk : 1.0 Nombor Bulat Hingga 100,000
SK 1.1Nilai nombor.
SP : Pada akhir PdP, murid dapat:
1.1 Nilai nombor.
(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang
diberi dalam perkataan dan angka.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
MATEMATIK (iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut
tertib menaik dan tertib menurun.
4 SEROJA Aktiviti 1. Guru menulis bebearapa nombor asas di papan putih dan meminta murid
___/41 murid menyebut nombor tersebut.
2. Kemudian, guru menggabungkan dua nombor asas dan meminta murid cuba
(11:10-12:10) menyebut apakah nombot tersebut.
60minit 3. Guru mengulangi penggabungan nombor sehingga empat jenis nombor asas.
4. Bimbingan diberikan kepada murid.
EMK : Kemahiran berfikir, berkomunikasi.
BBB : Kertas, gambar.
Nilai : Berhati-hati, tekun.
Penilaian : Murid menyatakan nilai nombor minima (3/5) 4S dengan betul.
Refleksi : ____/41 (4S) murid telah mencapai objektif PdP.
____/41 (4S) murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
____/41 (4S) murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.