Anda di halaman 1dari 1

Kelas/ Impak/

Masa/ Perkara catatan


Matapelajaran
2 Cemerlang Bidang : Menggambar (Gosokan) Bahan Bantu Belajar
60 minit Tema dan tajuk : Objek Buatan Manusia – Pasu Bunga Alat :pelbagai jenis
10.20 – 11.20 permukaan berjalinan
DSV 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3Ekspresi Kreatif 1.4Aprisiasi Seni Bahan: Gambar salinan
fotostat,
Standard 1.1.1 Unsur seni 1.2.1Media 1.3.1 1.4.1 Pensel warna
Kandungan 1.1.1.1 1.2.1.1 1.3.2 1.4.2

1.1.1.2 1.2.1.2 1.3.3


1.1.1.3 1.2.2 Refleksi
1.1.1.4 1.2.2.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat
Pembelajaran : 1. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.
2. Membuat aprisiasi terhadap karya dengan memberi penekanan kepada bahasa seni visual.
Aktiviti P&P : 1.Guru mempamerkan lukisan pasu bunga.
2. Guru menunjukkan cara gosokan untuk mendapatkan kesan pelbagai jalinan pada gambar pasu bunga
yang telah disediakan dengan menggunakan pensel warna.
Langkah 1
Murid memilih permukaan yang sesuai untuk mendapatkan pelbagai jalinan.
Langkah 2
Murid membuat gosokan pada gambar pasu bunga bagi mendapatkan pelbagai kesan jalinan yang
menimbulkan bentuk.
EMK : TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti catan berdasarkan empat Standard kandungan

Anda mungkin juga menyukai