Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5

Tarikh 20/07/2018 (JUMAAT)


Masa 10.55-11.55
Kelas 5 M,I,D,A,H,S
Nilai Utama KEBERANIAN
Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN
Standard Kandungan 9.1
Standard Pembelajaran 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
Aktiviti Konsep (Buku Teks: 79-80)
1. Murid membaca dan memahami sajak.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan aktiviti dengan keadaan yang terkawal,
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………………………………………

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5

Tarikh 23/07/2018 ( Isnin)


Masa 10.55-11.25
Kelas 5 M,I,D,A,H,S
Nilai Utama KEBERANIAN
Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN
Standard Kandungan 9.1
Standard 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
Pembelajaran
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks: 81-82)
1. Murid membaca dan melakonkan cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan aktiviti simulasi dalam keadaan yang
terkawal.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5
Tarikh 27/07/2018 (JUMAAT)
Masa 10.55-11.55
Kelas 5 AMAN,HARMONI,SEJAHTERA
Nilai Utama KEBERANIAN
Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN
Standard Kandungan 9.1
Standard 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran 1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks: 83-84)
1. Murid membaca dan memahami kandungan poster.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan terkawal.
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana……………………………………………………………………

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5

Tarikh 30/07/2018 (ISNIN)


Masa 10.55-11.25
Kelas 5 AMAN, HARMONI, SEJAHTERA
Nilai Utama KEBERANIAN
Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN
Standard Kandungan 9.1
Standard 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran 1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 85)
1. Murid membaca dan memahami petikan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang terkawal.
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
0
PdP ditunda kerana Taklimat Pengurusan HEM di SMAWIP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5

Tarikh 2 OGOS 2018 (KHAMIS)


Masa 10.55-11.55
Kelas 5 AMAN, HARMONI, SEJAHTERA
Nilai Utama KEBERANIAN
Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN
Standard Kandungan 9.1
Standard 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
Pembelajaran
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 86)
1. Murid membaca dan memahami situasi.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang terkawal.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5

Tarikh 6 OGOS 2018 (ISNIN)


Masa 10.55-11.25
Kelas 5 AMAN, HARMONO, SEJAHTERA
Nilai Utama KEBERANIAN
Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN
Standard Kandungan 9.1
Standard Pembelajaran 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
Aktiviti Aktiviti Penilaian Formatif (Buku teks: 87)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan dalam
buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama KEBERANIAN
Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN
Standard Kandungan 9.1
Standard Pembelajaran 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik
masyarakat setempat.
Aktiviti Aktiviti Penilaian Sumatif (Buku teks: 88)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan dalam
buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..