Anda di halaman 1dari 1

Kelas/ Impak/

Masa/ Perkara catatan


Matapelajaran
2 Bestari Bidang : Menggambar (Resis) Bahan Bantu Belajar
60 minit Tema dan tajuk : Alam Semulajadi (Bunga Kebangsaan) Alat:
7.30 – 8.30
DSV 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3Ekspresi Kreatif 1.4Aprisiasi Seni Bahan: Kertas lukisan,
krayon putih,
Standard 1.1.1 Unsur seni 1.2.1Media 1.3.1 1.4.1 Warna air
Kandungan 1.1.1.1 1.2.1.1 1.3.2 1.4.2

1.1.1.2 1.2.1.2 1.3.3


1.1.1.3 1.2.2 Refleksi
1.1.2 1.2.2.1
1.1.2.1
1.1.2.2

Objektif Di akhir pengajaran murid dapat


Pembelajaran : 1. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.
2. Membuat aprisiasi terhadap karya dengan memberi penekanan kepada bahasa seni visual.
Aktiviti P&P : 1.Guru menunjuk cara menghasilkan gambar menggunakan teknik resis kepada murid.
2. Guru memperkenalkan media yang diperlukan untuk membuat resis.
3. Guru menunjukan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik resis.
Langkah 1
Melukis gambar bunga raya dengan pensil dan menggunakan lilin atau oil pastel.
Langkah 2
Mewarna dengan warna berasaskan air.
EMK : TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti catan berdasarkan empat Standard kandungan