Anda di halaman 1dari 1

TAKLIMAT PROGRAM MENTOR MENTEE

(3.3.2017- SEMASA SEMARAK BAKAT)

PADA HARI PELANCARAN ( SELEPAS PERHIMPUNAN ) PASTIKAN ANDA MEMBAWA;

01. FAIL
02. KEPINGAN KAD MANILA– DITULIS NAMA MENTOR
03. HADIAH (JIKA ADA)

MAKLUMAN

1. Pemilihan mentee adalah melalui cabutan undi.


2. Setiap mentee akan mendapat fail yang mengandungi jadual perjumpaan, borang
biodata, borang laporan perjumpaan, kepingan kad manila, kertas kerja, taklimat, surat
Akujanji.
3. Setiap mentee bertanggungjawab untuk;
i) Melengkapkan data peribadi pada boring yang disediakan.
ii) Menyediakan “hadiah” kepada mentor dan menulis nama mentor masing-
masing pada kepingan kad manila dengan penuh kreatif.
iii) Menyediakan laporan setiap kali selepas perjumpaan dengan mentor.
4. Mengembalikan fail setelah selesai perjumpaan ke bilik PK1.
5. Setiap mentee hendaklah memastikan supaya berjumpa dengan mentor masing-masing
samada mengikut jadual atau menetapkan tarikh diluar jadual berdasarkan persetujuan
bersama.
6. Fail akan disimpan di bilik PK1 selepas majlis pelancaran selesai.
7. Hadiah yang ditawarkan;
i) Kekreatifan menulis nama mentor ( Hari pelancaran)
ii) Kekerapan perjumpaan
iii) Menunjukkan peningkatan dari segi akademik dan sahsiah.
iv) Laporan yang lengkap dan menarik

DIHARAPKAN PROGRAM INI DAPAT MEMBANTU PELAJAR UNTUK


MENINGKATKAN SAHSIAH DAN AKADEMIK