Anda di halaman 1dari 4

Ayat-Ayat Syifa' (Penyembuh) Ijazah Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

dalam Damai Indonesiaku TV One 17 November 2013

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini


blog Jagad kawula akan memposting amalan yang
diijazahkan oleh Syaikh Wahbah Zuhaili, salah seorang
ulama besar Syiria.
Ayat-ayat syifa' yang diijazahkan oleh Syaikh Wahbah
adalah ayat-ayat yang sebetulnya sudah dikenal oleh
banyak kalangan terutama di pesantren-pesantren
sebagai ayat penyembuh.
Dengan membaca ayat tersebut secara terus-menerus dan istiqamah, penyakit
seberat apapun (kecuali penyakit perantara untuk mati) insya Allah akan diangkat
dan disembuhkan oleh Allah berkat barakah dan kemuliaan ayat-ayat tersebut.
berikut ayat-ayat yang dimaksud :

Q.S. Al-Isra (17:82)

82. Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang
yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain
kerugian.

Q.S. An-Nahl (16:69)

69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang
telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-
macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang
memikirkan.
Q.S. Fushilat (41:44)

44. Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka
mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa
asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar
bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada
sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang
dipanggil dari tempat yang jauh."

Q.S. Yunus (10:57)

57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh
bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang
yang beriman.

Q.S. At Taubah (9:14)

14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-
tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta
melegakan hati orang-orang yang beriman.
Q.S. Al Mu’minuun (23:115-118)

115. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-
main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?
116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang
mempunyai) 'Arsy yang mulia.
117. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu
dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.
118. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi
rahmat Yang Paling baik."
Q.S. Al Hasyr (59:21-24)

21. Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan
melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-
perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
22. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-
lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
23. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang
Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang
Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai
Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.

Selain ayat-ayat syifa' di atas, Syaikh Wahbah juga mengijazahkan shalawat Thibbil
Qulub untuk menyembuhkan sakit kepala. Caranya dengan menutup mata dan
menempelkan tangan pada kening kanan sebanyak 17 x (kalau tidak salah ustad
penerjemah tadi salah menerjemahkan. beliau menerjemahkannya 10x. Kalau saya
dengarnya 17x. tapi jika saya salah ya mohon dimaklumi ya ^_^ ).

Source : http://s4l4m4t.blogspot.com/2013/11/ayat-ayat-syifa.html