Anda di halaman 1dari 2

PERCUBAAN UPSR 2018

KUMPULAN CO8
SAINS
Kertas 1
Ogos
1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


2. Kertas peperiksaan ini adalah dwibahasa.
3. Tiap –tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D.Bagi
setiap soalan ,pilih satu jawapan sahaja.
4. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif.
5. Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian

hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 41 halaman bercetak.

PERCUBAAN UPSR 2018


KUMPULAN CO8
SAINS
Kertas 2
Ogos
1 Jam
___________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa:
1. Kertas peperiksaan ini adalah dwibahasa. Markah
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang Soalan Markah Penuh
Diperoleh

yang disediakan dalam kertas soalan ini. 1 4


3. Kertas soalan ini mengandungi 8 soalan.
4. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan. 2 4
5. Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan
3 5
jawapan yang telah dibuat.Kemudian tulis
4 5
jawapan yang baru.
5 5

6 5

7 6

8 6
Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman
bercetak.