Anda di halaman 1dari 1

PELAN TAKTIKAL 1-2016

Matlamat 1: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

S1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan kokurikulum.


INISIATIF / STRATEGI
Tempoh/
Program/ Kos/ Output / Pelan
Bil Tanggungjawab Hari / KPI Sasaran
Projek Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan
1. Kemahiran Asas Guru Penasihat Jan – Ogos / RM200/ Unit Menguasai Pelajar Ahli Permainan Bola
Rabu (sesi pagi) Kokurikulum kemahiran menguasai 50% Baling
Khamis (sesi menangkap, kemahiran.
petang) / 2 kali menerima,
sebulan menghantar,
mengelecek,
mengacah,
menjaring dan
mengadang bola

2. Karnival Bola Baling antara Guru Penasihat, Julai - November RM400/ Unit Mengukuhkan Pemain mampu Pemain bola baling
kelas/ Ting Jurulatih dan Unit / Mengikut Kokurikulum kemahiran dan berhadapan
Kokurikulum persetujuan keyakinan pemain dengan pihak
bersama serta lawan.
meningkatkan
kerjasama dengan
pihak luar.

3 ‘Volley Handball’ Guru Penasihat Jan – Ogos / RM200/ Unit Mempraktikkan Pemain dapat Pemain bola baling.
Rabu (sesi pagi) Kokurikulum kemahiran yang mengaplikasika
Khamis (sesi telah dipelajari n kemahiran
petang) / 2 kali dengan baik. yang telah
sebulan dipelajari.