Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tarikh : 1.4.2019

Masa : 10.30pagi - 11.30pagi

Nama Murid : Muhammad Firash

Tema : Benda Maujud

Tajuk : 3.0 Kemahiran membaca

Standard Kandungan : 3.2 Mengenal huruf

Standard Pembelajaran : 3.2.1 Menyebut dan menamakan abjad

Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Mengenal sekurang-kurangnya 3 dari 5 huruf antara A-E

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat huruf.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah : Alternatif (Senarai semak)

Tabiat berfikir (HOM) : Berusaha untuk ketepatan, mengumpul data melalui semua deria dan
terbuka kepada pembelajaran berterusan.

Elemen Merentasi kurikulum (EMK) : Bahasa, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Nilai
murni

Nilai murni : Hormat menghormati dan kerjasama

Unsur Terapi: Terapi pergerakan kreatif, terapi pertuturan dan terapi cara kerja.

ABM / BBM: Klip video, komputer riba, pembesar suara, pengepit baju, batang ais krim dan
senarai semak.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Masa Pembelajaran

Set Induksi Video : Lagu ABC (didi 1. Guru menayangkan video lagu BBM : Klip video,
(10 minit) & friends) ABC. komputer riba dan
pembesar suara
2. Murid meniru aksi pergerakan
dalam video. TERAPI : Terapi
Pergerakkan Kreatif &
Terapi Pertuturan
3. Guru mengaitkan video ini
dengan isi pelajaran iaitu huruf.
HOM : Berusaha untuk
ketepatan, mengumpul
data melalui semua deria
dan terbuka kepada
pembelajaran
berterusan.

EMK : Bahasa, Teknologi


Maklumat dan
Komunikasi, Nilai murni

Nilai murni : Hormat-


menghormati &
kerjasama
Langkah 1. Guru mengedarkan kad BBM : kad imbasan A-E
1
(15 minit) A imbasan A-E kepada murid. dan sensory bin.

2. Guru akan menunjukkan kad TERAPI : Terapi

B imbasan A dan mengatakan A. Pertuturan & Terapi cara


kerja
3. Murid akan mengulangi apa

C yang ditutur oleh guru. HOM : Berusaha untuk


ketepatan, mengumpul
4. Guru akan mengulangi langkah data melalui semua deria

D 2-3 dengan mengantikan


kepada B hingga E.
A dan terbuka
pembelajaran
kepada

berterusan.

E 5. Guru mengedarkan sensory bin


kepada murid. EMK : Bahasa dan Nilai
murni
6. Murid bermain dengan sensory
bin. Nilai murni : Hormat-
menghormati
7. Guru memasukan kad imbasan
A-E dalam sensory bin.

Gambar 1 menunjukkan sensory


bin

7.Murid diminta memberi nombor


yang disebut oleh guru.
Langkah 2 1.Guru mengedarkan lembaran BBM : lembaran kerja A-
(15 minit)
A kerja A-E, poster colour, dan berus
gigi kepada murid.
E, poster colour, palet
dan berus gigi.

B 2.Guru menerangkan
kepada murid.
arahan TERAPI : Terapi cara
kerja

C 3.Murid mempercik huruf mengikut HOM : Berusaha untuk


bentuk huruf dengan berus gigi. ketepatan, mengumpul

D 4. Guru membimbing murid jika


data melalui semua deria
dan terbuka kepada

E murid mengalami masalah. pembelajaran


berterusan.

EMK : Bahasa, Nilai


murni

Nilai murni : Hormat-


menghormati &
kerjasama
Langkah 3 1. Guru akan meletakkan 5 itik BBM : 5 itik yang
(15 minit)
A yang mempunyai huruf A-E dalam
baldi yang diisi air.
mempunyai huruf
dan baldi yang diisi aiur.
A-E

Nilai murni : Hormat

B 2. Murid perlu mengambil itik lalu


menyebut huruf yang ada pada
menghormati
Kerjasama
dan

itik. EMK : Bahasa & Nilai

C murni
HOM : Berusaha untuk

D
ketepatan, mengumpul
data melalui semua deria
dan terbuka kepada

E pembelajaran
berterusan.
TERAPI : Terapi
pertuturan & terapi cara
kerja
Penutup Pujian dan ganjaran 1. Guru membuat rumusan BBM : komputer riba,
(10 minit) diberi atas komitmen tentang isi pelajaran. pembesar suara dan klip
murid video
2. Murid diberi pujian dan
ganjaran atas kecemerlangan Nilai murni : Hormat
dalam mengikuti sesi menghormati dan
pengajaran dan pembelajaran. Kerjasama

EMK : Bahasa & Nilai


3. Murid diberi peluang untuk murni
menari klip video baby shark
sebagai ganjaran. HOM : Berusaha untuk
ketepatan, mengumpul
data melalui semua deria
dan terbuka kepada
pembelajaran
berterusan.

TERAPI : Terapi
pertuturan & terapi
pergerakan kreatif