Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Isnin / 15 April 2019

Mata Pelajaran Sains Masa 7.20 - 7.50 pagi


Kelas Tahun 4 Tema dan Tajuk Sains Hayat
Bidang Organ pernafasan haiwan
Standard Kandungan 4.1 Mengetahui organ pernafasan haiwan

Standard Pembelajaran Murid boleh:


4.1.2 Menyatakan terdapat haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ
pernafasan seperti katak
4.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat:
B2D8E2
Menyatakan haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ pernafasan
Aktiviti PdP Orientasi
1. Guru menunjukkan video seekor haiwan yang bernafas di permukaan
yang berbeza menggunakan 2 organ pernafasan.
Pencetusan idea
1. Guru memberikan contoh haiwan ialah katak
2. Murid cuba mencari beberapa contoh haiwan lain yang menggunakan
2 organ pernafasan selain daripada katak.
Penstrukturan semula idea
1. Murid dijelaskan organ pernafasan yang digunakan katak ialah peparu
dan kulit
Aplikasi Idea
1. Murid membuat lembaran kerja dan bersoaljawab.
Refleksi
1. Murid ditanya soalan ciri-ciri haiwan yang bernafas menggunakan dua
organ pernafasan.
EMK 1 .Kreativiti dan Inovatif
BBB Lembaran kerja dan video
Refleksi Murid hadir / murid tidak hadir
___ orang murid mencapai objektif
___ orang murid tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi pengajaran pada masa akan datang.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Isnin/ 15 April 2019


Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 8.50 - 9.50 pagi
(DSV)
Kelas Tahun 4 Tema dan Tajuk Menggambar (Catan)
Bidang Pemandangan di Tepi Pantai
Standard 1.3 Ekspresi Kreatif
Kandungan 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
Standard Murid boleh:
Pembelajaran 1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual,
media, proses dan teknik dengan betul.

Objektif Di akhir pengajaran murid dapat:


Pembelajaran 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
arca teknik asemblaj.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan arca asemblaj.
Aktiviti PdP Orientasi
1. Guru menunjukkan hasil seni visual yang ada pada batik teknik
resis
Pencetusan idea
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan
komputer gurudan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada
pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan catan. (EK1 EK 2)

Penstrukturan semula idea

1. Murid membandingkan hasil seni yang mereka perhatikan


Aplikasi idea
1. Murid melayari internet untuk mencari teknik dalam menghasilkan
catan
Refleksi
1. Kepentingan proses catan
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBB Pembaris 1 meter, pita pengukur dan lembaran kerja.
Refleksi Murid hadir / murid tidak hadir
___ orang murid mencapai objektif
___ orang murid tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Isnin/ 15 April 2019

Mata Pelajaran Sains Masa 12.10 - 1.10 petang


Kelas 6 Tema dan Sains Fizikal
Tajuk
Bidang 6.0 Daya
Standard 6.1 Daya dan kesannya
Kandungan
Standard Murid boleh:
Pembelajaran 6.1.1
Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas
sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti.
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat:
Pembelajaran Menyatakan maksud daya.
Memerihalkan kesan daya.
Aktiviti PdP Orientasi
1. Guru menunjukkan kesan daripada daya
2. “apa yang menyebabkan berlakunya keadaan ini?”
Pencetusan idea
1. Murid memberikan contoh yang sama kesan daripada daya
2. Guru memperkenalkan istilah bagi situasi tersebut adalah daya.
Penstrukturan semula idea
1. Murid memberikan contoh kesan daripada daya.
2. Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke
atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti (Buku Teks ms 93-
95) seperti :
3. Tarikan : menarik laci, menutup pintu, menaikkan bendera
4. Tolakan : meniup belon, menendang bola ke hadapan, mengetuk
paku
Aplikasi Idea
1. Murid membuat lembaran kerja
Refleki
1. Kesan daya, kebaikan dan keburukan
EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni
BBB Video, gambar dan kesan
Refleksi Murid hadir / murid tidak hadir
___ orang murid mencapai objektif
___ orang murid tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi pengajaran pada masa akan datang.