Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK SMK SS17 SUBANG JAYA

TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Pencapaian Pelajar Berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) dan Peratus Lulus
SEKTOR/PPD/SEK SMK SS17 SUBANG JAYA
BIDANG /UNIT Kurikulum / Panitia Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan indikator yang
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) atau pelan tindakan di boleh diukur)
organisasi) JPN/PPD)

Meningkatkan Peratus murid lulus Memastikan PdP Meningkatkan % murid lulus dalam
pembelajaran hanya 90.0% (T4), dijalankan dengan peratus lulus dalam semua mata 90.0 93.0 96.0 99.0 102.0
murid 86.3% (T2), dan berkesan melalui PAT pelajaran (T4)
93.3% (T1) dalam perkongsian PAT
dalam PAT kemahiran dan
pengalaman dalam 86.3 89.3 92.3 95.3 98.3
kalangan guru (T2)

93.3 96.3 99.3 102.3 105.3


(T1)
Gred purata Memanafaatkan ICT Meningkatkan GPS
sekolah masih bagi meningkatkan kualiti akademik PAT 5.11 4.96 4.81 4.66 4.52
rendah kualiti PAT (T4)
pembelajaran 3.75 3.64 3.53 3.43

3.87
(T2)
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PSS/01

3.36
3.26 3.16 3.07 2.97
(T1)

Peratus murid Memastikan setiap Meningkatkan % murid memperoleh


memperoleh A murid meningkatkan peratus murid A dalam Ujian 7.69 10.69 13.69 16.69 19.69
dalam Ujian SEGAK kecergasan diri memperoleh A SEGAK (T3)
PAJSK PT3/PAT dalam Ujian SEGAK dalam Ujian PAJSK PT3/PAT
masih rendah PT3/PAT PT3/PAT
7.27 10.27 13.27 16.27 19.27
(T2)

6.18
9.18 12.18 15.18 18.18
(T1)

Peratus murid lulus Memastikan PdP Meningkatkan % murid lulus dalam


dalam Ujian SEGAK dijalankan dengan peratus lulus dalam Ujian SEGAK PAJSK 89.42 92.42 95.42 98.42 101.42
PAJSK PT3/PAT berkesan melalui Ujian SEGAK PAJSK PT3/PAT (T3)
masih rendah perkongsian PT3/PAT
kemahiran dan
pengalaman dalam 92.72 95.72 98.72 101.72 104.72
kalangan guru (T2)

93.81 96.81 99.81 102.81 105.81


(T1)
PELAN TAKTIKAL SMK SS17 SUBANG JAYA
TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Pencapaian Pelajar Berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) dan Peratus Lulus
Sektor/PPD/SEK SMK SS17 SUBANG JAYA
Bidang /Unit Kurikulum / Panitia Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
Strategi Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1 Bengkel Pelaksanaan SEGAK 1. Guru bukan GPK Feb dan Mac PCG : RM500 % murid
beropsyen PJK GKMP 2017 memperoleh A 7.69 10.69
dapat Guru Panitia dalam Ujian SEGAK (T3)
menjalankan PJK PT3 (PAJSK)
Ujian SEGAK Dan PAT
mengikut garis 7.27 10.27
panduan yang (T2)
betul.

2. Meningkatkan 6.18 9.18


peratus Gred A (T1)
dalam Ujian
SEGAK PT3
(PAJSK)/ PAT
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
2 Karnival SEGAK 1. Meningkatkan GPK Mac Dan Ogos PCG : % murid lulus dalam
peratus Gred A GKMP 2017 RM2000 Ujian SEGAK 89.2 92.2
dalam Ujian Guru Panitia (PASK) PT3 dan (T3)
SEGAK PT3 PJK PAT
(PAJSK) dan
PAT 92.72 10.72
(T2)

93.81 96.81
(T1)

3 Latih Tubi Insentif PK Sepanjang 3% daripada GPS dalam mata 5.11 4.96
GKMP tahun 2017 PCG Panitia pelajaran PAT (T4)
Ketua Panitia
Guru Panitia 3.87 3.75
PJK (T2)

3.36 3.26
(T1)

4 Pemantapan PLC dan PdP Memastikan PdP GPK Januari – PCG: RM200 % murid lulus 90.0 93.0
berkala dijalankan dengan GKMP November 2017 dalam semua mata (T4)
berkesan melalui Ketua Panitia pelajaran
perkongsian Guru Panitia PAT 86.3 89.3
kemahiran dan PJK (T2)
pengalaman dalam
kalangan guru 93.3 96.3
(T1)

GPS 5.11
4.96
PAT (T4)
3.75
3.87
(T2)
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

3.36 3.26
(T1)

Anda mungkin juga menyukai