Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN A

GARIS PANDUAN KERTAS KERJA KEBENARAN MENGUTIP DERMA


(Kemukakan Dalam 3 Salinan)

1.

Pendahuluan Maklumat Umum Program.

2.

Nama Program Pungutan Derma.


(contoh : Walkathon, Pasar Ria dan lain-lain)

3.

Penganjur Kutipan Derma.


(contoh : Sekolah/ PIBG/ Lembaga Pengurus Sekolah)

4.

Justifikasi terhadap perlunya pungutan derma berkenaan diadakan.

5.

Tarikh dan tempoh (jangkamasa) kutipan derma (kadar 1 bulan


sahaja).

6.

Matlamat dan Tujuan Kutipan Derma :


6.1. Anggaran jumlah kutipan.
6.2. Nama projek yang dirancang.
6.3. Anggaran perbelanjaan mengurus kutipan derma berkenaan.

7.

Cara Kutipan Derma Dijalankan :


7.1. Dijalankan oleh ahli-ahli sahaja.
7.2. Murid-murid sekolah TIDAK DIBENARKAN mengutip derma.
7.3. Sama ada kutipan dibuat dari rumah ke rumah, di jalan-jalan
atau di tempat-tempat awam melalui surat rayuan, kad atau
lis derma.

8.

Senarai Jawatankuasa Penganjur Pungutan Derma. Maklumat ini


hendaklah mengandungi :
8.1. Nama penuh seperti pada kad pengenalan.
8.2. Jantina.
8.3. Umur.
8.4. Jawatan yang disandang dalam Jawatankuasa Penganjur.
8.5. Pekerjaan.
8.6. Alamat Rumah.

9.

Jawatankuasa Kewangan :
9.1. Maklumat ini hendaklah mengandungi butiran lengkap
seperti di para 8.1 hingga 8.6.
9.2. Mereka ini adalah orang-orang yang berkuasa mengawal,
menyimpan, dan mengeluarkan wang derma di atas.

10.

Penyimpanan Wang Derma Terkumpul :


10.1. Nama Bank
10.2. No. Akaun Bank.
10.3. Atas Nama Siapa.

11.

Tarikh terakhir sekolah tuan dibenarkan oleh Pendaftar Sekolah


Johor menjalankan aktiviti kutipan derma.

12.

Permohonan hendaklah dimajukan selewat-lewatnya 4 bulan dari


tarikh cadangan kutipan akan dijalankan kepada :
Pengarah
Jabatan Pelajaran Negeri Johor,
Wisma Pendidikan,
Jalan Tun Abdul Razak,
80604 Johor Bahru,
Johor Darul Tazim.
(u.p. : Unit Perhubungan dan Pendaftaran)

DOKUMEN TAMBAHAN
1. Tiga (3) salinan Minit Mesyuarat AJK PIBG yang menyatakan
perancangan untuk menganjurkan program kutipan derma seperti
mana dipohon.
2. Surat persetujuan sebagai penaung/ penasihat (jika melibatkan
orang luar).
3. Surat kelulusan dari Unit Pembangunan, JPNJ (jika membina/
ubahsuai bangunan).

Anda mungkin juga menyukai