Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Kelas : Tahun 3 Samanthi
Bilangan Murid : 29 orang
Tarikh : 29 Ogos 2018 (Rabu)
Masa : 7.45-8.45 Pagi
Tema/ Tajuk : Pandai kelecek.
Kemahiran/ Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran asas menggelecek bola dengan menggunakan tangan, kaki dan alatan.
Standard Kandungan : 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran : 1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan.
2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki, dan alatan.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid kerap melakukan menggelecek bola menggunakan kaki semasa bermain.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Psikomotor- melakukan menggelecek bola kepada rakan empat daripada lima dengan perlakuan yang
betul dengan jarak 2m.
Kognitif - menyatakan anggota badan dan otot-otot utama yang terlibat semasa aktiviti dijalankan.
Afektif - bekerjasama membantu rakan sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
EMK : Kreativiti – elemen persekitaran- menggalakkan idea kreatif dan inovatif
Sumber/ BBM : Wisel (1), bola (10), skital (20)
Penilaian PdP : Perbincangan refleksi

1
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan

1. Memanaskan Badan: 1. Guru mengambil kehadiran dan Fasa Permulaan


1. Permulaan
bertanya kesihatan murid.
“Musang dan Ayam”
(7 hingga 9 minit) 2. Guru menerangkan permainan ‘Musang -Bola, kon, wisel
1. Meningkatkan suhu badan untuk
dan Ayam’.
aktiviti regangan.
3. Murid dibahagikan kepada dua - Kawasan permainan
2. Meningkatkan kadar degupan 20mx20m
kumpulan.
jantung.
4. Seorang murid dipilih menjadi musang.
3. Mewujudkan keseronokan. - Kaedah kinestatik,
5. Murid-murid lain pula, akan menjadi
interpersonal
anak-anak ayam dan seorang menjadi
ibu ayam kepada anak-anak ayam.
2. Regangan Otot: 6. Ibu ayam perlu berusaha untuk
 Kepala Petunjuk:
 Tangan melindungi anak-anak ayamnya
 Kaki daripada ditangkap oleh musang. - Kawasan
bermain
7. Tukar peranan sebagai musang jika
berjaya menangkap anak-anak ayam. - - Guru
- Regangan otot di bahagian
- - Musang
kepala, tangan dan kaki untuk
elak daripada kecederaan. -Ibu ayam

-Anak-anak
ayam

2
2. Perkembangan Aktiviti 1 : Fell the ball 1. Murid-murid akan berada dalam bentuk Fasa Imaginasi-
“U” dan mendengar penerangan yang cetusan idea
(25 hingga 27 minit)
diberikan oleh guru. berdasarkan
2. Guru akan menunjukkan demonstrasi pengalaman
mengelecek bola dengan teknik yang kontekstual
betul.
3. Murid dibahagikan kepada lima
kumpulan kecil seramai enam orang Fasa Perkembangan
dalam satu kumpulan.
4. Murid akan menghadap satu sama lain. -Kaedah kinestatik,
5. Murid A akan membawa bola interpersonal
menggunakan dalam kaki manakala
murid B akan menghadang murid A. -kontekstual, ruang
6. Tukar peranan.
7. Ulang aktiviti beberapa kali.
-Kawasan
bermain

-Guru

-Murid

3
Aktiviti 2 : Menggelecek Zig-Zag 1. Murid berada dalam kumpulan yang
sama.
2. Bawa bola menggunakan bahagian kaki
yang dirasakan selesa.
3. Bawa bola secara zig zag di antara skital
yang disusun.
4. Kawal bola dengan kemas dan selesa.
5. Kemudian dihantar kepada rakan yang
menghadap di hadapan.
6. Tukar peranan dan ulang aktiviti
beberapa kali.

Petunjuk :

-Guru

-Murid

-Skital

4
Permainan Kecil – Mari Menggelecek 1. Murid dibahagikan kepada dua Fasa Tindakan-
3. Kemuncak
kumpulan. Setiap kumpulan terdiri
mengaplikasikan
(20 hingga 24 minit) daripada empat belas orang.
kemahiran
2. Setiap kumpulan cuba membuat menggelecek bola
menggelecek bola ke rakan pasukan dengan betul dalam
permainan kecil.
sebanyak 3 kali.
3. Kali ke 4 murid cuba menjaring ke
kawasan gol. Kumpulan juga perlu
mengawal pihak lawan dari kawasan
gol.
4. Kumpulan yang berjaya menjaringkan
bola mendapat satu mata.
5. Kumpulan yang paling banyak
mendapat mata dalam masa yang
Petunjuk :
ditetapkan dikira pemenang.
Kawasan
Bermain

-Pasukan A

-Pasukan B

-Skital

5
1. Menyejukkan Badan - Untuk mengembalikan nadi kepada nadi Fasa Penutup
4. Penutup
normal dan meregangkan otot-otot yang
- Gerakkan badan ke kiri dan ke - Kad soalan
(8 hingga 10 minit) tegang semasa aktiviti dijalankan.
kanan berulang kali.
- Berpasangan, tepuk otot-otot
- Mengembalikan sistem fisiologi secara
rakan perlahan-lahan.
beransur–ansur selepas digunakan
- Tarik nafas tiga kali perlahan dan
secara aktif. Penilaian objektif
hembus panjang yang terakhir.
kognitif
2. Rumusan Pelajaran
1. Apakah otot-otot yang terlibat semasa
- Rumusan kognitif dan psikomotor menjalankan aktiviti ini?
- Rumusan afektif 2. Apakah aktiviti-aktiviti yang lain boleh
dilakukan untuk membina kemahiran
3. Kerja Susulan menggelecek bola?
- Guru bersoal jawab mengenai
aktiviti yang dilakukan pada hari
tersebut.
- Guru memberi pujian kepada
semua murid yang melakukan
aktiviti.
- Tepuk tangan beramai-ramai.
- Guru memberi kad soalan
kepada murid.