Anda di halaman 1dari 2

MATRIKS IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH

Pendekatan yang dipakai


1. Pendekatan teori
2. Pendekatan riset
3. Pendekatan primer
Penyebab dari kajian data primer
Masalah prioritas Penyebab masalah secara teoritis Penyebab dari hasil riset terbaru
baik kualitatif maupun kuantitatif
Kunjungan ke posyandu rendah Secara teoritis terdapat beberapa hal - Petugas kesehatan
yang mempengaruhi kunjungan Peran petugas kesehatan dalam
posyandu, antara lain ; mendorong peningkatan
- Peran petugas kesehatan, kunjungan ke posyandu masih
- Akses ke puskesmas, minim. Selain itu sikap petugas
- Dukungan kader posyandu, kesehatan yang tidak ramah,
- Pengetahuan masyarakat, tidak tanggap, sering tidak berada
- Budaya masyarakat, di tempat dan tidak mau
- Sosialisasi yang minim melaksanakan kegiatan
- Tingkat pendidikan masyarakat pelayanan kesehatan diluar
- Kesadaran masyarakat tanggungjawabnya.
- Akses jauh (dari RT-5 dan RT-6)
Posyandu dusun sungai depih
berada di RT-4, sedangkan jarak
antara RT-5 dan RT-6 dengan RT-
4 cukup jauh dengan akses jalan
tanah yang dipenuhi oleh semak-
semak sejauh 2 KM
- Promosi yang minim inovasi
Selamai ini upaya untuk
meingkatkan minat masyarakat
mengikuti posyandu yaitu
dengan pemanggilan dari mulut
ke mulut dan apabila ada ibu
balita yang tidak mendapatkan
imunisasi maka beberapa kader
dan bidan akan melakukan
imunisasi dari rumah ke rumah.
Hal tersebut membuat
masyarakat tidak memiliki
kesadaran tentang pentingnya
posyandu, imunisasi, dan
penimbangan balita secara rutin.