Anda di halaman 1dari 6

Tarikh 5 November 2019

Hari
Kelas Tahun 6 Khalifah
Masa 0830 - 0930
Bidang AKTIVITI SELEPAS UPSR
Tajuk Pertandingan Fotografi Sains
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh menggunakan kebolehan menggunakan kemahiran proses sains
melihat pemandangan yang cantik bertemakan Sains.
Murid dan guru berbincang tentang aktiviti tersebut.
Aktiviti 1. Guru menerangkan langkah-langkah yang betul.
2. Murid mengambil tindakan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan

BBB Telefon pintar, kamera


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran :-
Refleksi

Tarikh 5 November 2019


Hari Selasa
Kelas Tahun 6 Mujahid
Masa 1230 - 1330
Bidang AKTIVITI SELEPAS UPSR
Tajuk Pertandingan Fotografi Sains
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Murid boleh menggunakan kebolehan menggunakan kemahiran proses sains
melihat pemandangan yang cantik bertemakan Sains.

1. Murid dan guru berbincang tentang aktiviti tersebut.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah-langkah yang betul.
3. Murid mengambil tindakan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Telefon pintar, kamera
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran :-
Refleksi
Tarikh 6 November 2019
Hari Rabu
Kelas Tahun 6 Mujahid
Masa 0730 - 0830
Bidang Aktiviti Selepas UPSR
Tajuk Pertandingan Membina Model
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Murid boleh menghasilkan model dengan kreativiti sendiri

1. Murid dan guru berbincang tentang akiviti yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah-langkah dalam menjalankan aktiviti itu.
3. Murid membuat model.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Bahan buangan
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran : -
Refleksi

Tarikh 6 November 2019


Hari Rabu
Kelas Tahun 5 Khalifah
Masa 0900 - 1000
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1(SAINS)
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1(SAINS)
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 1. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
2. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran : -
Refleksi
Tarikh 6 November 2019
Hari Rabu
Kelas Tahun 4 Khalifah
Masa 1130 - 1230
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 (SAINS)
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 (SAINS)
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

1. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
3. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran : -
Refleksi
Tarikh 7 November 2019
Hari Khamis
Kelas Tahun 4 Khalifah
Masa 0730 - 0830
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2 (SAINS)
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2 (SAINS)
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

1. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
3. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran : -
Refleksi
Tidak dapat dijalankan kerana Program Perkhemahan dan Lawatan Tahun 6

Tarikh 7 November 2019


Hari Khamis
Kelas Tahun 5 Mujahid
Masa 0900 - 1000
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1 (SAINS)
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1(SAINS)
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

1. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
3. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran : -
Refleksi
Tidak dapat dijalankan kerana Program Perkhemahan dan Lawatan Tahun 6
Tarikh 7 November 2019
Hari Khamis
Kelas Tahun 5 Khalifah
Masa 1230 - 1330
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2 (SAINS)
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2 (SAINS)
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

1. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
3. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran: -
Refleksi
Tidak dapat dijalankan kerana Program Perkhemahan dan Lawatan Tahun 6
Tarikh 8 November 2019
Hari Jumaat
Kelas Tahun 5 Mujahid
Masa 0730 - 0830
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2 (SAINS)
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2 (SAINS)
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

1. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
3. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran: -
Refleksi Tidak dapat dijalankan kerana Program Perkhemahan dan Lawatan Tahun 6