Anda di halaman 1dari 21

8/12/2019 Kumpulan Asma

“KUMPULAN ASMA‟ ” 

1. ASMA DORBIL
 Asma Dorbil ini memiliki kegunaannya yang sangat langka, yakni agar pemiliknya tahan
terhadap pukulan lawan. Malahan yang memukul dirinya, tangannya akan kesakitan
sendiri.

 
     
    
     
    
            
 .
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. BIDHOR BIILIN INTIQOOLIN FII AYYI SYA- IIN
FIL ‘ADAA-I.

 Artinya :
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang………………..……………. 
Lakunya :
- Di puasai puasa biasa selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 41 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
2. ASMA SOMAT
mantranya
SOMAD SOMUD KASOMUDAN

Lakunya :
- Di puasai puasa Bila ruh selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 1/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 313 x.


- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 100 x.
Dan setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah. Bila mau digunakan dibaca sebanyak 3 x sambil
tahan napas.
3. ASMA BROX
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Bumi tigo bumi pertiwi
Banyu tigo banyu pertiwi
Wesi tigo wesi pertiwi
Watu tigo watu pertiwi
Kayu tigo kayu pertiwi
Kalipak-kalipak empuk-empuk 3 x ( tahan napas )
Koyo kapuk santek pandelong
Komo wesu njalu wutu
Sukmane kayu sukmane watu putih rupane
Kedadehane Allah………… 
Yahu Alloh 3 x ( tahan napas )

Lakunya :
Dihapal dan dibaca sebanyak 3 x dengan keyakinan yang penuh dan konsentrasi. Anda
harus hapal diluar kepala manteranya. Asma dibaca setelah selesai shalat lima waktu
sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
4. ASMA JAKA TINGKIR
 Asma Jaka Tingkir ini mengambil karomahnya Jaka Tingkir nama mudanya Sultan
Hadiwijaya, raja kerajaan Pajang. Asma inipun memiliki kegunaannya yang sangat
banyak, diantaranya : untuk keselamatan dhohir batin, untuk ilmu beladiri, untuk
pengobatan, untuk peneropong ajimat, untuk peneropong cinta, untuk pengisian
macam-macam ajimat, untuk penarik rizki dsb.
Bismillaahirrohmaanirrohiim
 Ashadu an laa ilaaha illallaah
Wa ashadu anna Muhammad Rasululloh

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 2/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

Bismillaahi yaa Allah


Yaa Muhammad yaa Rasululloh
Yaa Allah Saya mohon kepadamu
Tenaga dalam Jaka Tingkir untuk…….. 
Laa ilaaha illallaah Muhammad kalamullah 3 x
 Alloh 1000 x
 Allohumma amiin 1 x
Lakunya :
Dibaca selama 7 malam berturut-turut pada waktu tengah malam ke atas. Setelah
melewati 7 malam, setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca seikhlasnya
secara istiqomah.

5. ASMA NABI MUSA ALAIHIS SALAM


 Asma Nabi Musa Alaihis Salam ini memiliki dua kegunaan yang hebat, yakni : untuk
menghancurkan kekebalan musuh dan juga untuk menghilangkan kekuatan musuh.

 
     
   
   
    
    
     
      
          
    
    
 
   
          
  
     
 
    
  .
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM FADHOROBA LAHUM THORIQON FIL BAHRI
LAATAKHOOFAA DAROKUN WALAA TAKHSYA INNANII MA’AKKUMAA
ISMA’WAARO LI-ILAAFI QURAISYIN IILAAFIHIM RIHLATASY-SYITAA-I WASH-
SHOEF
 Artinya :
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka
buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu, kamu tidak usah khawatir akan
tersusul dan tidak usah takut ( akan tenggelam ). Sesungguhnya Saya bersamamu

mendengar dan mengetahui. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy ( yaitu )


kebiasaan mereka bepergian dalam musim dingin dan musim pa nas “. 
Lakunya :
- Di puasai puasa Biasa selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari Selasa. Pada
malam terakhir ( pada malam Jum’at ) anda tidak tidur semalam suntuk. Dan

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 3/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.


- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 100 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah. Bila mau digunakan dibaca sebanyak 3 x
6. ASMA NABI DAUD AS
untuk melunakkan besi dan untuk melunakkan hati seseorang.

 
    
   
   
 
   
        
     
          
   
      
 
     
   
  
     
 .
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM WA ALANNAA LAHUL HADIID WA ASHLUL
HADIIDI MIN ZABADIL MAA-UN WAL MAA-U MIN NUURI MUHAMMADIN
SHOLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM. 
 Artinya :
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami
melunakkan besi kepadanya. Dan asalnya besi dari buih air, dan air dari cahaya Nabi

Muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam “. 


Lakunya :
- Di puasai puasa Biasa selama 7 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah ( khususnya kepada Nabi Muhammad saw., Nabi Khidir as., Nabi
Daud as., Syeikh Abdul Qodir Zaelani, Syeikh Abbas Cirebon ) dan membaca
amalannya sebanyak 100 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah. Bila mau digunakan dibaca sebanyak 3 x.
7. ASMA PUKULAN API

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 4/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

 Asma Pukulan Api ini memiliki dua kegunaan yang sangat hebat, yakni untuk pukulan
luar biasa dan bisa untuk mengeluarkan api.
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
LAA TUDRIKUL ABSHOORU
WAHUWA YUDRIKUHUL ABSHOOR
WAHUWA LATHIIFUL KHOBIIR 313 X
BIS SANGKANI PANAS
LAH MURBANI PANAS
MIL MULANI PANAS
ROHMAN MANJING JISIIM
ROHIM KUDROTULLAAH

PANAS PANAS PANAS


SAKING KERSANING ALLAH 1 X
Lakunya :
- Di puasai puasa Biasa selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah ( khususnya kepada Nabi Muhammad saw., dan Handayas ) dan
membaca amalannya sebanyak 100 x. Syarat membacanya Anda duduk diatas batu
dan harus diluar rumah.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
8. ASMA PENCAK SILAT 1-2-3
 Asma Pencak Silat 1-2-3 ini walaupun sepintas kilas kegunaannya untuk beladiri dan
permainan silat, ternyata memiliki kegunaan yang lainnya, yaitu untuk peneropong cinta
dan untuk peneropong ajimat.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan Asma Pencak Silat
1-2-3, berikut lakunya :
 Anda baca :

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 5/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

- Surat Al Fatihah sebanyak 170 x.


- Surat Al Qodr sebanyak 66 x.
- Ayat Qursy sebanyak 44 x.
Lakunya :
- Untuk tingkat 1 diwirid selama 7 malam tanpa puasa.
- Untuk tingkat 2 diwirid selama 7 malam sambil puasa.
- Untuk tingkat 3 diwirid selama 7 malam tanpa puasa.
- Caranya diwirid dengan cara telanjang di dalam air atau sungai.
9. ASMA JUNJUNG
 Asma Junjung ini memiliki kegunaan untuk mengangkat berat menjadi ringan, sangat
cocok sekali dimiliki oleh mereka yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja berat

misalnya, kuli panggul di terminal, tukang becak, petani dsb.


BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
BISMILLAAHI QUDROOTUHU
BISMILLAAHI IROODATUHU
BISMILLAAHI QOO-IMAATUHU
BISMILLAAHI ASMAA-UHU
BISMILLAAHI ATAAHU
BISMILLAAHI LAA HAULA WALAA QUWWATA
ILLAABILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZHIIM 
 ASMAA-U RUUHI YAA JIBRIL YAA MIKAIL
YAA ISROFIL YAA IZROIL
 ALLOHUMMA YAA ADAM USKUN
 ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR
 Artinya :
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayan g.
Kekuatannya atas nama Allah. Kekuasaannya atas nama Allah. Kehendaknya dengan
nama Allah. Berdirinya dengan nama Allah. Namanya dengan nama Allah.
Kedatangannya dengan nama Allah. Tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan nama
 Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Nama-nama ruh wahai Jibril, wahai Mikail,
wahai Isrofil, wahai Izroil. Yaa Allah wahai Adam diamlah ( “ Allah Maha Besar “ 3 x ) “.  

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 6/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

Lakunya :
- Di puasai puasa Mutih selama 7 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 100 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
10. ASMA PATIRASA
 Asma Patirasa ini memiliki kegunaan untuk meredam rasa sakit ( patirasa atau
mematikan rasa sakit ). Asma ini digunakan bila kita bertengkar ataupun tawuran
hingga sampai terluka, insya Allah tidak merasakan sakit.
Cipta mati rasa mati rasa
Ilang ilang ilang ( tahan napas )
Lebur kang ajur
Laa ilaaha illallaah
Sing sapa kanggu jahil karo aku

Hiya ikut satrune Allah


Huwallah huwallah huwallah ( tahan napas )
Lakunya :
- Di puasai puasa Biasa selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 100 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
11. ASMA TANGAN
 Asma Tangan ini memiliki kegunaan untuk memukul musuh supaya dahsyat dan

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 7/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

berbobot, sehingga dengan sekali pukul musuh akan jatuh terjungkal tidak berdaya.
 Anda baca :
- Sahadat sebanyak 7 x.
- Sholawat sebanyak 7 x.
- Takbir sebanyak 10 x.
- Basmallah sebanyak 10 x.
- Laa ilaaha illallaah sebanyak 10 x.
- Haa Miim Aiin Siin Qoof 1 x.
Caranya : Asma tersebut di atas cukup diwirid setelah selesai shalat lima waktu, ketika
sampai lafadz : Haa Miim Aiin Siin Qoof menekuk jari-jari tangan dimulai jari kelingking
terus ditiupkan. Bila mau digunakan cukup membaca lafadz : Haa Miim Aiin Siin Qoof.

12. ASMA KURUNG


 Asma Kurung ini memiliki kegunaan yang sangat banyak, diantaranya sebagai berikut :
1. Untuk memperlancar rizki caranya diwiridkan.
2. Untuk mendapatkan laba yang berlimpah caranya diwiridkan.
3. Untuk mendapatkan ikan yang banyak caranya cukup diwiridkan.
4. Untuk mendapatkan hasil panen yang banyak caranya cukup diwiridkan.
5. Untuk mahabbah umum maupun khusus caranya diwiridkan dan hadiah surat Al

Fatihah pada :
 – Nabi Muhammad Saw 1 x
 – Syeikh Abdul Qodir Zaelani 1 x
 – Kaum atau orang yang dituju 41 x
6. Untuk mengobati segala macam penyakit, orang yang kena jin atau kesurupan.
Caranya dibaca pada air lalu diminumkan pada orang tersebut.
7. Untuk mengisi, mengasma benda supaya bertuah ( kebal senjata tajam ). Caranya
dibaca lalu ditiupkan pada benda tersebut.
8. Untuk mengisi minyak untuk pengasihan caranya dibaca lalu ditiupkan ke minyak
tersebut.
9. Untuk memanjangkan tangan sampai 2 meter caranya dibaca 9 x lalu ditiupkan pada
tangan.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan Asma Kurung,

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 8/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

berikut lakunya :
 
     
     
                  
    
    
  .
YAA HAYYU YAA ‘ALIYYU YAA MALIYYU YAA WALIYYU YAA WAFIYYU YAA
WAQIYYU YAA QOWIYYU YAA GHONIYYU YAA BAQIYYU
 Artinya :
Wahai yang Maha Hidup. Wahai yang Maha Tinggi. Wahai yang Maha Kuasa. Wahai
yang Maha Menguasai. Wahai yang Maha Tepat. Wahai yang Maha Memelihara.
Wahai yang Maha Kuat. Wahai yang Maha Kaya. Wahai yang Maha Tetap.
Keterangan tambahan : Walaupun di amalan Asma Kurung ini tidak penulis cantumkan
kalimah : “ Bismillaahirrohmaanirrohiim “, tapi kalau Anda mau membacanya harap
dikasih kalimah tersebut. Lakunya cukup dibaca sebanyak 9 x atau 41 x setelah selesai

shalat Maghrib dan shalat Subuh.


13. ASMA PANCASONA
 Asma Pancasona ini memiliki kegunaan untuk untuk menutup luka baru akibat goresan
senjata tajam sehingga luka tersebut tidak mengeluarkan darah, cepat mengering dan
sembuh.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan Asma Pancasona,
berikut lakunya :

Dibaca sebanyak 10 x sambil tahan napas ALLOHU NAA DHIRII


Dibaca sebanyak 10 x sambil tahan napas ALLOHU HAA DHIRII
Dibaca sebanyak 10 x sambil tahan napas ALLOHU SYAA HIDII
Dibaca sebanyak 10 x sambil tahan napas ALLOHU MA’I  
Dibaca 1 x LAA ILAHA ILLALLAAH MUHAMMAD RASULULLOH
 
     
    
  .
 Aku alip jabang bayine wong sajagat buana ba ba ba ( dibaca 1 x sambil tahan napas )
 Artinya :
 – Allah melihatku
- Allah menghadiriku
- Allah menyaksikanku
- Allah bersama diriku
- Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 9/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

- Saya alip jabang bayinya manusia sedunia ba ba ba


Caranya : Cukup dibaca dengan tertib, lalu ditiupkan ke telapak tangan. Kemudian
diusapkan ke tempat anggota badan yang terkena luka baru. Insya Allah luka baru
tersebut lengket kembali.
14. ASMA MALAIKAT
 Asma Malaikat ini memiliki banyak sekali kegunaan, diantaranya untuk : untuk pagar
badan, untuk keselamatan perjalanan darat, laut dan udara, untuk kekebalan badan,
agar selamat dari serangan ilmu hitam, untuk mengampuhkan jimat ( dibaca sebanyak
3 x sebelum menulisnya ), dll.
Bismillaahirrohmaanirrohiim
 Assalaamu ‘alaikum ya Malaikat Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil 
Malaikat Jibril siro manjingo kulit ingsun
Ingsun teguh sehuruf maring kulit ingsun
Malaikat Mikail siro manjingo daging ingsun
Ingsun teguh sehuruf maring daging ingsun
Malaikat Isrofil siro manjingo balung ingsun
Ingsun teguh sehuruf maring balung ingsun
Malaikat Izroil siro manjingo sum-sum ingsun

Ingsun teguh sehuruf maring sum-sum ingsun


Hiyo iku dadi selirane malaikat papat
Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil
Laa haula walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim  
Keterangan tambahan :
- Cara mengamalkannya cukup dibaca setelah selesai shalat lima waktu sebanyak 3 x
saja secara istiqomah. Atau kalau Anda malas cukup dibaca setelah selesai shalat
Maghrib dan Subuh masing-masing 3 x.
- Kalau mau untuk mengisi orang lain, caranya dibacakan pada air sebanyak 21 x lalu
diminumkan, khodam langsung masuk dengan sendirinya.
15. ASMA TANGAN SEPEREMPAT TON
 Asma Tangan Seperempat Ton ini sesuai dengan namanya memiliki kegunaan untuk
kekuatan pukulan tangan, sehingga lawan yang terkena pukulan tangan pemilik asma

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 10/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

ini menjadi tidak berdaya bahkan kemungkinan bisa meninggal dunia.


 
     
   
        
            
   .
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM ‘ASALLAAHU AN YAKUFFA BASAL LADZIINA
KAFARUU WALLAAHU ASYADDU
 Artinya :
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga
 Allah menolak kejahatan orang-orang kafir dan Allah adalah Dzat yang lebih kuat “.  
Lakunya :
- Di puasai puasa Biasa selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.

- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 313 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 19 x.
Dan setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah. Bila mau digunakan dibaca sebanyak 3 x sambil
tahan napas.
16. ASMA LAQODJAAKUM

 Asma Laqodjaakum ini memiliki kegunaan yang sangat banyak, diantaranya : untuk
kekebalan badan, untuk tolak sihir dan sejenisnya, agar tidak akan mati ditengah-
tengah peperangan, untuk melumpuhkan orang yang bisa menghilang, caranya bila ada
orang yang bisa menghilang, bacalah asma ini sebanyak 3 x, kemudian menjejakkan
kaki ke tanah dengan tumit kaki kanan.
Insya Allah orang tersebut akan kelihatan kembali, dan untuk melunturkan ilmu kebal,
caranya bila ada orang sombong yang kebal dengan senjata tajam, bacalah asma
tersebut lalu tiupkan pada senjata tajam, dan sebelumnya senjata tajam tersebut di
olesi kunyit, waktu mengolesi sambil membaca asma. Insya Allah bobol/jebol.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan Asma
Laqodjaakum, berikut lakunya :
 
     
   
    
       
   
   
 
   
   
   
   
     
      
      
      
   
   
  
   
    
   
    
   
      
     
      
      
                
       
  
 
  

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 11/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

 
        
    
      
      
            
          
       
     
      
  
 
    
       
   
     
   
   
 .   
       
   
   
      
   
   
    
     
   
   
  
 
    
   
    
  
  
         
  
   
      
         
  
    
    
        
      
   
     
     
          
    
       
  
     
      
    
   
   .
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. WASHOLALLAAHU ‘ALA SAYYIDINAA
WAMAULANAA MUHAMMADIN WA AALIHI WASHOHBIHI WASSALAMA TASLIIMAN
DA-IMATAN HARIS HAFSII WADIINII WAAHLI WAMAN HAFARONII WAMAN
GHOOBA ‘ANNII BILHAYYIL QOYYUM ALLADZII LAAYAAMUUTU WAASHBAHTU
WAAMSAITU FII JIWAARILLAAHIL LADZII LAYUROOMU WALAA YUSTABAAHU
WAFII ZIMMATIHII WADHOMAA NIHIL LADZII LAA YAKHFA DHOMAANU ‘ABDIHI
WASTAMSAKTU BI’URWTILLAAHI ALFA TAQIYUN TAWAKKALTU ‘ALALLAAHI
WA’TASHOMTU BILLAAHI WAFAWWAHTU AMRI ILALLAAHI NI’MAL QOODIRUL
MU’IINU FALL AAHU KHOERUN HAAFIDHON WAHUWA ARHAMURROOHIMIIN
WASHOLALLAAHU ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALA AALIHI
WASHOHBIHI WASSALAMA ‘ADADA KHOLQIHI WARIDHOO-A NAFSIHI WAZINATA
‘ARSYIHI WAMIDAADA KALIMATIHI LAQOD JA-AKUM ROSULUN MIN ANFUSIKUM
‘AZIIZUN ‘ALAIHI MAA ‘ANITTUM HARIISHUN ‘ALAIKUM BIL MU’MINIINA RO -UFUR
ROHIIM FAIN TAWALLAU FAQUL HASBIYALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA
‘ALAIHI TAWAKKALTU WAHUWA ROBBUL ‘ARSYIL ‘AZHIIM.  
 Artinya :
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan
mudah-mudahan rahmat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas tuan kami dan
majikan kami Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Jagalah yaa Allah jiwaku,
agamaku, keluargaku dan orang yang menggali lubang untukku dan orang yang tidak
ada dihadapanku dengan sebab Allah Dzat yang Hidup dan yang Berdiri sendiri yang
tidak akan mati. Pagi dan sore semoga aku tetap ada di dekat Allah yang tidak
menghendaki suatu balasan dan tidak menetapkan suatu balasan. Dan semoga aku
tetap dalam ikatannya dan tanggungannya yang tidak samar menanggung hamba-Nya.
Dan aku berpegangan dengan lingkaran Allah pada seribu pemeliharaan. Aku
pasrahkan kepada Allah dan aku berpegangan kepada Allah dan aku pasrahkan
urusanku kepada Allah sebaik-baiknya Dzat yang kuasa dan yang menolong maka

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 12/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

 Allah adalah sebaik-baiknya Dzat yang menjaga. Dan Dia yang paling penyayang.
Rahma dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad beserta
keluarganya dan sahabatnya sebanyak bilangan mahluk-Nya. Dan keridhoan Dzat-Nya
dan hiasan Arsy-Nya dan sebanyak bilangan kalimat-Nya. Sesungguhnya telah datang
kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat terasa olehnya penderitaanmu,
sangat menginginkan ( keimanan dan keselamatan ) bagimu amat belas kasihan lagi
penyayang terhadap orang mukmin “.  
17. ASMA „ADHOM SYAIKH ABDUL QODIR ZAELANI 
 Asma ‘Adhom Syaikh Abdul Qodir Zaelani ini memiliki tiga macam kegunaan yaitu :
agar tetap iman dan Islam, aman dari segala mara bahaya dan agar hajat besar cepat
tercapai. Caranya yaitu apabila Anda mempunyai hajat yang besar atau sangat penting
sekali, asma ini dibaca sebanyak 100 x atau 1000 x pada waktu tengah malam.
 
     
   
   
       
    
   
   
   
     
    
     
   
  
         
    
    
  
     
      
   
     
   
     
      
   
 
     
         
 
  
 
  
    
   
       
   
      
     
  
       
  
     
   
     
           
 
             
    
    
         
    
   .   
       
    
   
    
  
      
    
   .  
   
     
             
 
    
                 
  
     
     
            
       
   
        
   
    
       
   
   
   

 
    
 .
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. ALLOHUMMA BINUURI WAJHIKA WAJHIKA
WAJALAALIKA WABIHADZAA ISMIL ‘ADHOMI WABINABIYYIKA MUHAMMADIN
SHOLALLAAHU ‘ALAIHI WASSALAM AS-ALUKA AN TAQDHIYA HAAJATII
WATUBALLIGHONII SU-ALII WA AHLI BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM ( ALLOH
3 X ) LAA ILAAHA ILLALLAAH AL AHAD ASH-SHOMAD ( ALLOH 3 X ) LAA ILAAHA
ILLALLAAH BADII’US SAMAAWAATI WAL ARDHI DZALJALAALI WAL IKROOMI
 ALLOHUMMA INNI AS-ALUKA BIASMAAIKA AL MUTHOHHAROOTI AL
MA’RUUFAATI KARROMAATI AL MAIMUUNAATI AL MUQODDASAATIL LATII HIY AA
NUURUN ‘ALANNUURI WA NUURUN FAUQONNUURI WANUURUN TAHTANNUURI
WANUURUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WANUURUL ‘ARSYL ‘AZHIIM AS -ALUKA
BINUURI WAJHIKA WABIQQUWWATI SULTHOONIKA AL MUBIIN WAJABARUUTIKA
 AL MATIIN AL HAMDULILLAAHIL LADZII LAA ILAAHA ILLA HUWA BADII’US 

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 13/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

SAMAAWAATI WAL ARDHI DZULJALAALI WAL IKROOMI ( YAA ALLOH 3 X ) ( YAA


ROBBI 3 X ) ( YAA ROBBAH 3 X ) IGHFIRLII DZUNUUBII WANSHURNII ‘ALA ‘ADAA-
II WAQDII HAAJATII FID DUNYAA WAL AKHIROTI WASHOLALLAAHU ‘ALA
SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALIHI WASHOHBIHI WASSALAM
 Artinya :
“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah
dengan cahaya keridhoan-Mu dan keagungan- Mu dan dengan asma ‘adhom ini dan
dengan sebab Nabi-Mu Muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam aku meminta kepada -
Mu supaya mendatangkan hajatku dan mendatangkan permitaanku dan permintaan
keluargaku . Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi lagi Maha
Penyayang. Allah 3 x tidak ada Tuhan selain Allah Dzat yang Tunggal Dzat yang

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Allah 3 x tidak ada Tuhan selain Allah yang
mengadakan langit dan bumi yang mempunyai keagungan dan kemuliyaan. Yaa Allah
aku meminta kepada-Mu dengan nama-Mu yang bersih yang pemurah dan dermawan
yang banyak memberi karunia yang suci Ia adalah cahaya di atas cahaya dan cahaya
di bawah cahaya. Dan Dia adalah cahaya langit dan bumi dan cahaya Arsy yang
 Agung. Aku meminta kepada-Mu dengan cahaya keridhoan-Mu dan dengan kekuatan
kerajaan-Mu yang nampak jelas dan kekuasaan-Mu yang kuat. Segala puji bagi Allah
yang tiada Tuhan kecuali Dia yang mengadakan langit dan bumi yang mempunyai
keagungan dan kemuliyaan. Yaa Allah 3 x Yaa Tuhanku 3 x Yaa Tuhan 3 x ampunilah
dosaku dan tolonglah aku dari musuh-musuhku. Datangkanlah hajatku di dunia dan di
akhirat. Dan mudah-mudahan rahmat dan salam semoga disampaikan kepada
 junjungan kita Muhammad beserta keluarganya “. 
Keterangan tambahan : Dibaca setelah shalat Maghrib dan shalat Subuh sebanyak 3 x.
Tapi sebelum membaca Anda silsilah dulu kepada :
     
   
     
  
     
  
  
   …….. 
- ILAA HADROTI ROSULILLAAHI SHOLALAAHU ‘ALAIHI WASSALAM AL
FATIHAH……. 
     
    
    
   
   
    
    
  
   ……. 
- WA ILA HADROTI RIJALUL GHOIBI WA ASHHABI TAUBATI WAL ILA RO-IISIHIM
 AL FATIHAH……. 

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 14/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

     
         
  
   ……… 
- WA ILA HADROTI SYAIKH TAQIYUDDIN MISYQI AL FATIHAH……. 
 Artinya :
- Semoga pahala Fatihah disampaikan kepada Rasululloh Saw Al Fatihah…….  
- Dan semoga Fatihah disampaikan kepada Rijalul Gaib dan teman-teman taubatnya
dan pimpinan mereka Al Fatihah……. 
- Dan Al Fatihah semoga disampaikan kepada Syeikh Taqiyuddin Misyqi Al
Fatihah…… 
18. ASMA PUKULAN GELAP NGAMPAR
 Asma Pukulan Gelap Ngampar ini mengandung arti asma pukulan petir menyambar.
Sesuai dengan namanya, asma ini memiliki kegunaan untuk kekuatan pukulan tangan
agar berbobot. Sehingga lawan yang terkena pukulan tangan pemilik asma ini bisa
 jatuh tersungkur, gosong tubuhnya ataupun mati. Maka hati-hati dalam
menggunakannya.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan Asma Pukulan
Gelap Ngampar, berikut lakunya :
 
     
  
   
     
  
   
 .
YAKHSYAUNANNAASA KAKHOSYATILLAAHI AU ASYADDU KHOSYYAH
 Artinya :
“ Maka pada takut semua manusia seperti manusia takut kepada Allah dengan rasa
takut yang sangat hebat “.  
Lakunya :
- Di puasai puasa selama 1 hari 1 malam tidak makan, tidak minum dan tidak tidur.
puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda. Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa,
puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu

pada hari pertama puasa.


- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 1000 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 9 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah. Bila mau digunakan cukup dibaca 1 x sambil tahan

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 15/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

napas.
19. ASMA LAMPAH LUMPUH
 Asma Lampah Lumpuh ini sesuai dengan namanya memiliki kegunaan agar lawan yang
akan menyerang Anda menjadi lumpuh tidak berdaya.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan Asma Lampah
Lumpuh, berikut lakunya :
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Kun kata Allah
Kun fayakun kata Nabi
Robbukum kata Jibril
Yaa Jibril Yaa Mikail
Yaa Isrofil Yaa Izroil
Yaiku sang ratu kopyok
Sang ratu nu herang putih
Yaiku dulur batin
 Aku anak batin
 Aku minta diisi ilmu kebatinan
Empat kelima pancer

Siapa-siapa yang berjahat dibadan aku


 Aku minta dibalas kejahatannya
Minta idin dari Allah Ta’alaa 
Lakunya :
- Diwirid selama 3 hari dimulai pada hari kelahiran Anda. Kalau tidak tahu hari lahir
 Anda hari apa, wiridnya dimulai pada hari Rabu.
- Selama wirid pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah ( khususnya kepada Nabi Muhammad Saw., Embah Thoha, Embah
Nasir, Syeikh Marzuki dan Syeikh Embah Mahfudz ) dan membaca amalannya
sebanyak 41 x.
- Selama wirid setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai wirid setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 3 x
saja secara istiqomah.

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 16/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

20. ASMA PIJAT


 Asma Pijat ini sesuai dengan namanya memiliki kegunaan agar orang yang dipijat
supaya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga setelah dipijat oleh orang
yang memiliki asma ini badannya menjadi segar bugar. Konon asma ini sangat ampuh.
  
   
     
  
   
     
    
   
   
   
   
  
JIBRIL MIKAIL ISROFIL IZROIL MUNKAR NAKIR ROKIB ATID MALIK RIDWAN
Caranya : Sebelum memijat Malaikat-Malaikat tersebut di atas di hadiahi bacaan surat
 Al Fatihah sebanyak 10 x. Lalu Malaikat-Malaikat tersebut dibaca dalam hati sambil
memijat sampai pijatan selesai.
21. ASMA QODAR
 Asma Qodar ini memiliki kegunaan agar orang yang dituju supaya kerasan atau betah
pada tempat yang dimaksud. Caranya : Air sumur atau air kolam yang ada di tempat itu
diambil secukupnya lalu di asma-i ( dibacakan ) dengan surat Al Qodar ( Inna
anzalnaahu dan seterusnya ) sebanyak 100 x. Lalu diminumkan . Jangan lupa orang
yang dituju di hadiahi bacaan surat Al Fatihah sebanyak 7 x.
22. ASMA HIJAB
 Asma Hijab ini memiliki kegunaan untuk menolak Tuyul dan sejenisnya. Caranya : Ayat
Qursy ditulis pada kertas HVS setelah sampai pada lafadz “ WALAA YAUDUHU
HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYIL ‘AZHIIM “ di ulang sebanyak 7 x. Kemudian
dibacakan ayat Qursy sebanyak 17 x, setiap sampai pada lafadz “ WALAA YAUDUHU
HIFZHUHUMAA WAHUW AL ‘ALIYYIL ‘AZHIIM “ di ulang sebanyak 7 x. Kemudian
setelah selesai ditiupkan pada tulisan tadi sebanyak 3 x. Lalu dibungkus rapat-rapat
disertai rambut kemudian ditaruh ditempat uang.
23. ASMA ARS
 Asma Ars ini memiliki kegunaan agar Anda bisa kuat, tahan lama dan tidak mudah loyo

pada waktu berhubungan intim dengan isterinya.


      
      
    
DZIKUWWATIN INDA DZIL ARSYIL AZHIIM
 Artinya :
“ Yang mempunyai kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mempunyai
 Arsy “. 

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 17/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

Caranya :
 Asma ditulis pada 3 butir telor yang sudah dimasak dan dikupas kulitnya. Kemudian
dibacakan asma di atas sebanyak 313 x, lalu ditiupkan pada 3 butir telor tadi, dan
dimakan sebelum bersetubuh.
24. ASMA UNTUK MELUNTURKAN KESAKTIAN MUSUH
Kalau Anda mau menghadapi lawan yang sakti mandraguna, anda gunakan asma
berikut ini. Karena dengan asma ini lawan Anda bisa luntur kesaktiannya
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Waqul ja’al haqqo wazahiqol baatila 
Innal baatila kana zahuuqoo
( dibaca sebanyak 3 x sambil menahan napas )
Terus membaca ayat Qursy 1 x kemudian
Membaca takbir 1 x dilanjatkan membaca
Laa hauala walaa quwwata
Illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim 1 x kemudian 
Pukulkan ke tubuh musuh Anda
Lakunya :
- Di puasai puasa Biasa selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.

Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan
sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 41 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 7 x. Dan
setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
26. ASMA SEDOT
 Asma Sedot ini memiliki kegunaan untuk mengambil benda gaib seperti keris, tombak,
batu akik dan lain sebagainya yang dikuasai oleh mahluk halus. Dengan Anda
mengamalkan asma ini, insya Allah benda gaib yang menjadi incaran dengan mudah
didapatkannya.
Lakunya :

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 18/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

- Di puasai puasa Biasa tidak makan, tidak minum selama 1 hari 1 malam, puasanya
dimulai pada hari kelahiran Anda. Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya
dimulai pada hari Rabu. Dan sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari
pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalan : WAAJIDU (  
  ) sebanyak 10.000 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 100
x.Dan pada waktu malam pengambilan atau penyedotan benda gaib amalannya dibaca
lagi sebanyak 10.000 x ditempat benda gaib yang akan disedot. Setelah benda goibnya
keluar dibacakan do’a Nurbuah 1 x. 
27. ASMA UNTUK MENIDURKAN ORANG YANG SULIT TIDUR
 Asma ini sesuai dengan namanya memiliki kegunaan untuk menidurkan orang yang
sulit tidur. Dengan Anda membaca amalan asma ini, insya Allah orang yang sulit tidur
 jadi mudah tidur.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan asma untuk
menidurkan orang yang sulit tidur, berikut cara menggunakannya :
  
  
   
    
        
              
    
    
   
  
   
    .
INNALLAAHA WAMALAA-IKATAHU YUSHOLLUUNA ‘ALAN NABI YAA AYYUHAL

LADZIINA AMANUU SHOLLUU ‘ALAIHI WASSALLIMUU TASLII MAN


 Artinya :
“ Sesungguhnya Allah dan para Malaikat -Malaikat-Nya membacakan sholawat kepada
Nabi Muhammad sholallaahu ‘alaihi wassallam. Hai orang-orang yang beriman
bersholawatlah kalian dan berkirim salamlah kalian kepada Nabi Muhammad
sholallaahu ‘alaihi wassalam “. 
Caranya : Asma tersebut di atas dibaca berulang-ulang di sampingnya orang yang sulit
tidur.
28. ASMA PERMAINAN BOLA API
 Asma Permainan Bola Api ini memiliki kegunaan untuk permainan bola api agar tidak
panas sewaktu ditendang. Asma ini terutama sekali digunakan pada saat ada
keramaian misalnya memperingati HUT RI dan lainnya.
Bismillaahirrohmaanirrohiim

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 19/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

 Ana dati iman


Yaiku iman
Iman anane pangeran
 Adem saking Allah
Isrep sangka Rosululloh
Mati saking Allah
Laa ilaaha illallaah
Muhamadurrasulullloh
Lakunya :
- Di puasai puasa Mutih selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda.
Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan

sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.


- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus,
dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 313 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 100 x.
Dan setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu amalannya dibaca
sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
Keterangan tambahan : Kelapa dikupas kulit luarnya. Kemudian Asma dibaca sebanyak
100 x selama 3 hari dan Kelapanya yang sudah dikupas direndam di minyak tanah.
29 ASMA RUHUL JIZIM
 Asma Ruhul Jizim yang merupakan rajanya lembu sekilan ini memiliki kegunaan untuk
silat ghoib, mengurung atau menghalau dan melempar musuh. Yang jelas serangan
musuh tidak akan bisa menyentuh tubuh pemilik asma ini walaupun ia menggunakan
senjata tajam maupun senjata api.
 Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami cantumkan amalan Asma Ruhul Jizim,
berikut lakunya :
Ilaa khadrotin nabiyyil musthofa saw wa ila khadrotisy-syaikh Abdul Qodir Jailani syaiun
lillaahi lahumul faatihah ( baca surat Al Fatihah 1 x ).
YAA SYAIKHO-TSAQOLAINI
YAA QUTHUBARROBBAANII
YAA GHOUTSASHSHOMA DAANII

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 20/21
8/12/2019 Kumpulan Asma

YAA MUHYIDDIIN ABAA MUHAMMAD


YAA SAYYIDII YAA ABDAL QODIRIL JAILANI
 AGHITSNII WA-AMIDHNI FII QODHOO-I HAAJAATI
WA YAA QOODHIYAL HAAJAAT ( baca sebanyak 3 x )
Lakunya : baca surat Al fatihah ( masing-masing 1 x untuk ) :
- Baginda Nabi Muhammad SAW.
- Baginda Nabi Khidir AS.
Baginda Syaikh Abdul Qodir Jailani ra. Setelah itu dilanjutkan membaca Asma Ruhul
Jizim. Dibaca selama 3 hari berturut-turut, tiap selesai shalat lima waktu
30 ASMA MANDAL (Melihat Pencuri dengan Media Kuku)
Syarat :

1. Harus Mencari anak kecil yang belum baliq kira-kira sembilan tahun kebawah
2. Anak tadi kukunya yang jempo dikasih anges lampu(hitam)dicampur dengan minyak
kelapa (setitik)lalu diusapkan pada kuku anak tadi
3. Lalu kuku jempol dibacakan asma mandal ini
4. Sesudah dibacakan anak kecil ini disuruh melihat pada kuku yang dikasih angus dan
minyak tadi insya allah anak tadi dapat melihat orang yang mencuri itu
5. Membaca Alfateha kepada nabi Muhammad dan pada syekh abdul qodir jailani
6. caranya :Ilaa hadlratin nabiyil mustofa Muhammad shallallaahu alaihi wa’alaa a’alihi
washahbihi syaiun lahumul Al-Fatihah.Tsumma ilaa ruuhi saiyidinaa asy syaikh abdul
qodir jailani Al-Fatihah
Mantranya :
 AQSAMTU ALAIKUM WA’AZAMTU ‘ALAIKUM YAA AIYYA TUHAL ARWAAHU
RUUHAA NIYUL JASMA NIYUSH SHUGHLI YATU BIHAQQII WAMUN TASYIRI LII
RIFIINA (baca 3 kali)
Lalu tiupkan kekuku anak tadi dengan niat dalam hati minta keterangan kepada Allah
SWT siapa yang mencuri dan anak tadi disuruh melihat kukunya Insya Allah dalam
kuku itu dapat dilihat orang yang mencuri barang tadi  

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-asma 21/21