Anda di halaman 1dari 8

ASMA KHIDIR AS.

Berdasarkan Harapan saudara sekalian maka saya coba ampilkan asma Khidir
berbagai versi berdasarkan perjalan ruhani dari berbagai versi dan sesaui dengan
manuscrip kuno ASMAIAN WAR RUH, sedangkan fadilahnya sama dengan ASR

Versi Suryani Ibroni: Ya tankafilu bihaqi khosy-yan-wadza


Versi Arabic: ya hayyu hiyna lahayya fi dayumumatu mulkihi wa biqoihi
Versi Mesir Kuno: TSAMIAKH, EMOIAHA, AMIAL, MAKBAL, AMOII, ZAZIIAN,
MAI-PHIAT, ZAQROTH, TENDAK, FULAMAH

Keterangan:
Dibaca 2999x, minimal 29x, digunakan 9x, sama sesuai dengan asma ASR
Kepada sadulur semua mau diamalkan/percaya silahkan tidak juga tak apakarena
ini didasari oleh Kitabnya
Makasih

* PENGIJAZAHAN ASMAK KHIDIR *

ASMAK KHIDIR yang memiliki energi 1000 x ASMAK RDR ( RADEN SANCANG UNGU/ KI
ARYA KUSUMA DEWA)
Dan atas ijin dan ikhlas dari Raden Sancang Ungu, bersama ini saya ijazahkan utk Seluruh
Sedulur Kampus Wong Alus (KWA) secara sempurna ASMAK KHIDIR ini untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Pembuka.

AQSAMTU ALAIKA YA NABBIYA KHIDIR A.S. WA ALAIKA ASMAUL KHUDDAM ALUUHA


(2 X) ASSAAH (2X) BIIDZNILAH BI LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH

ASMAK KHIDIR.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
BALYAKHAN BALYAKHIN BARNABAL BARNABIL QUWWAH, YAA MAN LAA
YUSYGHILUHU SAMUN AN SAMIN, YAA MAN LAA TUGHLITHUL MASAAIL, YAA
MAN YATABARROMUBI ILHAAHIL MALHIIN ADZIQNII BURDA AFWIKA WA
HALAAWATA ROHMATIKA.
BALYAKHAN BALYAKHIN MALKHAN MALKHIN QUWWAH BIIDDZNILLAH BI LAA
HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH.

313 x 3-7 hari.


* PENGIJAZAHAN ASMAK KHIDIR (RADEN SANCANG UNGU)
* (PREVIEW)
Saya ijazahkan utk Ki Wong alus, ASMAK KHIDIR DARI RADEN SANCANG UNGU/ KI
ARYA KUSUMA DEWA dan menyambut Ultah KWA ketiga pada 2012 ini saya ijazahkan
lagi kepada Sedulur Kampus Wong Alus (KWA) secara sempurna yang berminat untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT.

AQSAMTU ALAIKA YA NABBIYA KHIDIR A.S. WA ALAIKA ASMAUL KHUDDAM ALUUHA


(2 X) ASSAAH (2X) BIIDZNILAH BI LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH

ASMAK KHIDIR.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
BALYAKHAN BALYAKHIN BARNABAL BARNABIL QUWWAH, YAA MAN LAA
YUSYGHILUHU SAMUN AN SAMIN, YAA MAN LAA TUGHLITHUL MASAAIL, YAA
MAN YATABARROMUBI ILHAAHIL MALHIIN ADZIQNII BURDA AFWIKA WA
HALAAWATA ROHMATIKA.
BALYAKHAN BALYAKHIN MALKHAN MALKHIN QUWWAH BIIDDZNILLAH BI LAA
HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH.

313 x 3-7 hari.

ASMAK KHIDIR Kami mendapatkan pengijazahan Asmak Khidir tingkat 1 s/d 5 ini pada saat
Idul Ad ha 2010 yang lalu. Menurut informasi dari beberapa sesepuh, asmak yang
sebenarny a ada 8 tingkat ini berenergi berlipat-lipat di atas RDR. Asmak Khidir, menurut
info tersebut, juga bisa untuk mencabut RDR/ASR yang dimiliki seseorang. Wallahu a lam
dan saya tidak tahu. Saya share untuk sedulur KWA sebagai wacana dan informa si karena
mohon maaf saya tidak berhak memberi ijazahan.

TINGKAT 1.
INNAKA QUWWATA BI QUWWATI WA QUWWATIKA WA BALYAKHAN BALYAKHIN
BARNABAL BARNABIL QUWWAH, BI IDZNILLAH BI LAA HAWLA WALA QUWWATA ILA
BILLAH .
TINGKAT 2.
INNAKA QUWWATA BI QUWWATI WA QUWWATIKA WA MALKHAN MALKHIN
MAYAKHAL MAY AKHIL QUWWAH , BI IDZNILLAH BI LAA HAWLA WALA QUWWATA ILA
BILLAH .
TINGKAT 3.
INNAKA QUWWATA BI QUWWATI WA QUWWATIKA JABALAL JABALIL KAF KAF
QUWWAH , BI IDZNILLAH BI LAA HAWLA WALA QUWWATA ILA BILLAH .
TINGKAT 4.
INNAKA QUWWATA BI QUWWATI WA QUWWATIKA BARNAKIL 2X BARNULUHUM 2X
QUWW AH, BI IDZNILLAH BI LAA HAWLA WALA QUWWATA ILA BILLAH .
TINGKAT 5.
INNAKA QUWWATA BI QUWWATI WA QUWWATIKA KUN BALYAKHAN KUN
BALYAKHIN KU N QUWWATA KUN QUWWATI, BI IDZNILLAH BI LAA HAWLA WALA
QUWWATA ILA BILLAH .
Masing-masing 1000 x tiap tingkat selama 7 hari...
ASR: AMALAN TERTUA DIDUNIA, UMUR LEBIH DARI 4000 TAHUN
ASR atau hizib Sulthanul Bahri merupakan sebuah doa dalam bahasa ARAM kuno (bahasa
Nahra), yang merupakan nenek moyang semua bahasa di Timur Tengah, terutama bahasa
Arab (maklum gan, Khidhirkan lahir pas zaman Nabi Nuh as dulu). Catatan : Bahasa nabi
Khidhir bukan bahasa Suryani. Faktanya bahasa suryani baru ada pada abad ke 3 SM
Kalau ga percaya liat aja sejarah Timur Tengah. Apakah ASR pertama kali di ajarin Khidhir
di Indonesia ?
Jawabannya salah. ASR pertama kali di ajarin Khidhir as ke murid dari nabi Musa as, yaitu
Yusa bin Nun. dan beliau as mengajarkan ASR sampai 4 tingkatan. Pada zaman
Rasulullaah saw, orang yang pertama kali menerima amalan ASR adalah Abdullaah bin Amr
bin Asy ra. Jadi bisa dikatakan ASR merupakan salah satu amalan tertua didunia, dengan
umur lebih dari 4000 tahun.
Benarkah lahfaz amalan ASR kita selama ini? Sebenarnya ASR yang asli tuh cukup
panjang, tapi oleh para Wali2 Islam dahulu memperpendeknya tanpa mengurangi manfaat
dan artinya sedikit pun. Para wali telah mengubah sebuah amalan Hizib menjadi amalan
Asma, dengan tujuan agar lebih mudah dipelajari murid2nya.
Seperti contoh ASR tingkat 3, Asma Natah. Lahfaz asli hizibnya adalah : Asma Natah dalam
logat bahasa Aram : Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma Innaka Quwwatih, Kataban
Nataha Ifiil Kitaban Nataham. Asma Natah tanpa pake logat bahasa Aram :
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma Innaka Quwwati, Kataban Natah Fii Kitaban
Nataham. Artinya : Wahai Allah, sesungguhnya Engkaulah (yang menjadi / memberi
sumber) kekuatanku, kumpulan semua rahmat didalam (tempat) berkumpulnya semua
rahmat.
NB : kalimat dalam kurung adalah kata bantu dari ane agar agan2 dapat memahami artinya
dengan baik, bukan kata asli dari arti ASR tersebut. Namun oleh para wali Asma Natah itu di
ubahnya menjadi sebuah doa kunci dalam bentuk Asma, yaitu : Bismillaahirrahmaanirrahim.
Inna Quwwati Kataban Natah Kitaban Natah. Makanya ASR sekarang singkat2 semua dan
mudah dihafal.
ASR yang asli dari nabi Khidhir cuma :
Asma Syahada / ASR tingkat 1
Asma Quwwata / ASR tingkat 2.
Asma Natah / ASR tingkat 3.
Asma Nakaban / ASR tingkat 4.
Asma Nataba / ASR tingkat 5.
Asma Nafata / ASR tingkat 6.
Asma Dunaya / ASR tingkat 7.
tingkat 8 sampai 10 ane lupa namanya..
@@@
Asma sunge rajeh
ASMA RAJEH DIRAJEH
INNA KAIDII MATIIN BI QUDROTIN

ASMA API RAJEH

BISMILLAHIROHMANIRROHIM
INNA QUWWATIN NAKABAN NATAH WA INNAKA QUWWATAN
INNA QUWWATIN NAKABAN NATAH WA INNKA QUWWATAN AZLAMUSYIN WA NARIN
TALHABAT

ASMA BUMI RAJEH


BISMILLAHIROHMANIRROHIM
INNA QUWWATIN BI SAYFIL FUALISYIN NAKABAN WAKITABAN NATAH BI ASYMASYIN
TOQOSYIN FAL ARDHI JAL JALAT

ASMA LANGIT RAJEH


BISMILLAHIROHMANIRROHIM
INNA QUWWATIN IZZATI AYMAKUSIN SYAHADATAN SYAHADATIN KITABAN NATAH
SAHABIN MIN SAMAIKA

ASMA SUNGE RAJA VERSI LANGIT


INNA QUWWATIH SAHADATAN SAHADATIN KITABAN NATAH. 1000 X selama 7 hari.

ASMA RAJEH SUN/MATAHARI


INNA QWATI KALMASIN ABI SAMAWAT SYAMSUN.

ASMA RAJEH STAR/BINTANG


INNA QWATIN KAUKABIN TSAWABIT MALIKNI QOLBUN TANAFAROTH.

ASMA RAJEH MOON/BULAN


INNA QWTIN KITABAN NATAH INAKATABA AZIZA QUWATA.

ASMA RAJEH PETIR


BISMILLAHIROHMANIRROHIM. INNA QUWATIN AHIN 2X KARDADIN SAJARUN HASYFAKAL
FASHOMU
JAMIAN DAHISYAN FAAD KASHSYAT. 1000 X selama 7 hari.

ASR BATU
INNA QUWATIN NATA FATINA FATIHATAN KABANA

ASR KAYU
INNA QUWWATIN HANIAN GHOIRO MANIAN.

ASR EMAS
INNA QUWATIN NAKATAHTA KITABAN NATA YAQSONIAH.

ASR BESI
INNA QUWATIN NAKATAHTA KITABAN NATA FATINA LAJNATU SHOLDUN ASMAN KAFANZA.

ASR TEMBAGA
INNA QUWATIN NAKATAHTA FATINA NAHUSIN UDZIBAT.

ASMA RAJEH KUBRO


INNA QUWATIH NAKABANATAH KITABANATAH BIKAULIHA WAN FANA YA MAULAYA
NAKABAN WA KITABANATAH . 1000 X selama 7 hari

ASMA SUNGE RAJA VERSI HINDI


INNA QUWWATIH AMALU AMILA YAQLAMU KITABAN NATAH. 1000 X selama 7 hari.
ASMA SUNGE RAJEH VERSI SUNAN KALI JAGA
INNA QUWWATIH IHYA FATAROTH. 1000 X selama 7 hari.

ASMA SUNGE RAJEH ver. BLORA


inna quwwatih katabal quwwatah kitabal quwwatih
inna quwwatih nakaban natah kitaban natah
inna quwwatih nakabun natah kitabun natah
innaka sohabatika sohibika .1000 x selama 7 hari

ASMAK SUNGE RAJEH CIREBON TINGKAT I DAN V


1. INNA QUWWATIH NAKAFATINA NAKABA KABANA TABANA 1000 X Selama tiga hari. Setelah
tiga hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat dua.
2. INNA QUWWATIH NAKABAN NATAH KITABAN NATAH (1000 X Selama tiga hari. Setelah tiga
hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat tiga).
3. INNA QUWWATIH NAKABUN NATAH KITABUN NATAH (1000 X Selama tiga hari. Setelah tiga
hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat tiga).
4. INNA QUWWATIH NAKATABANA FATINA NABADAN. (1000 X Selama tiga hari
5. INNA QUWWATIN NAKATA BANATA KINNA NATABA(1000 x diulang 7 malam ditempat dan
jam yg sama).

ASMA SYEKH MAGELUNG SAKTI


INNA QUWWATIN FII DIINI WA MAA SYIIWAAA QIBATI AMRIL WA ANTA TAJALUL HUZNA
IDZA SYITA SAHLAN

ASMA SUNGE RAJEH KUBRO


1.INNAKA QUWATIKA KATABALLAHU QUWATAH KITABALLAHU QUWATIH
2.INNA QUWATIN SYAHADATALLAHI WA SYAHADATURASULLA ADHIMA
3.INNAKA QUWATIH QUWATA ALA QUWATIKA NAKABANATAH WA KITABANATA

ASMA NUR RAJEH LENGKAP (VERSI LAIN)


Bi quwwatillah bin Nurillah 1000x (11 hari)

ASMA SUNGE RAJEH MADURA SELATAN


Madura utara 1 versi.
INNA QUWWATIH NAKABAN NATAH KITABAN NATAH
Madura selatan 4 versi
1.INNAKA QUWWATAH KATABAL QUWWATAH KITABAL QUWWATIH.
2.INNAKA QUWWATAH KATABAN NATAH KITABAN NATAH.
3.INNAKI QUWWATIH KATABUN NATAH KITABUN NATAH.
4.INNAKA SHOHABATIKA SHOHIBIKA.
TAMBAHAN
Arti versi madura 1 s/d 4. kekuatan didalam kekuatan menimbulkan kekuatan yg sangat dahsyat
didalam jasadku ini sehingga terbungkus kekuatan diluar jasadku ini

ASMA SUNGE RAJA VERSI SOLO


INNA QUWWATIH NAKABUN NATUH KITABUN NATUH. 1000 X selama 7 hari.

ASMA SUNGE RAJEH VERSI ACEH


BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INNA QUWWATIKA QUWWATIH QUWWATIBAH QUWWATIMA. 1000X SELAMA 7 HARI.

3 ASR VERSI (ASR YAMAN- ASR BAGHDAD- ASR HINDI)


Versi Yaman:
INNA QUWATIN BARQOMUSYIN ATIYATU AMALUN KITAB ATIYATU BANATA AZIZA QUWATI
Versi Baghdad
INNA QUWATIN AZLAMUSYIN BARQOSYIN SARWATU AMA LUN KITAB SARWATUM
KITABANATAH IHYA FATAROH WASIKI WAARO KUNFAYAKUN
Versi Hindia
INNA QUWATIN ALAKHIN AMALUN YA AMALUN KITABAN NATA AZIZA QUWATA BI SAIFAL
QUWATIHI

ASMA SUNGE RAJE VERSI BAGDAD


INNA QUWWATIH FATAHAL MULKA FATAHAL MULKI.

PENGIJAZAHAN ASR SYEKH ABDUL QODIR JAELANI


INNA QUWATIN FAQOWWINI BIJAHIN WA SULTHONIN WAMULKIN TARODAFAT. 1000 X
selama 7 hari.

ASMA RAJEH TUNGGAL


ALAYA HUWA ALLAHU AKBAR JALILLUL, MUJJIBATUHU WA MAHLUQINA BIL AZHHARI
WANNIFAI FI KULLI SIRRI MIN SIRRI DI WABIHAULIKA WA QUWWATIKA BIQUDROTIKAL
AKBAR, WALA QUWWATA ILLA LAHAULA BILLAHILALIYYIL ADZIM. 1000 X selama 7

ASMA SUNGE RAJEH (versi lain)


INNA QUWWATIN KATABAN QUWWATA KITABAN QUWWATI BI QALAMULLAH BI
QUWWATULLAH 1000x 7 hari.

PENGIJAZAHAN ASMA SINGA RAJEH


ALLOHUMMAJALNI ASADAN KHABIRON. 1000 X selama 7

ASMA ASSADUL KUBRO (SINGA RAJEH KUBRO)VERSI SAYIDINA ALI RA


ALLOHUMAJALNI ASADAN KABIRON WAJALNI SULTONIL ADHIM ALA MAHLUQOTI
BAYNASSAMAWATI WAL ARDI WALLAHU AKBARU BI SIRRI,BI DZATI WA BI SYIFATI
LAHAULA WALA QUWATA ILA BILLAHIL ALIYIL ADHIM

ASMAK LAUT RAJEH


LAUTHUN SAMARIK ABNA KITABUN JAUZUL JAHAR. 1000 X selama 7

PENGIJAZAHAN ASMA LAUT RAJEH (2)


INNA QUWWATIN NAKABAN NATAH TARSYADUSYIN KAHUSYIN HAMUHASYIN TOQOSYIN
WAL LAUTHUN SAMARIK ABNA KITABUL JAUDZUL JAHAR. 1000 X selama 7

ASMA SYAHADAT RAJEH


INNA QUWWATIH SYAHADATAN SYAHADATAIN NAKHTUHTUM JAUZUL ZAHAR BI
HUSSAJIN HUSSAJANI. 1000x (3 HARI)

ASMA NAKABAN
INNA QUWWATIH NAKABANATAH KITABANATAH BI KHAULIKA WAN FANA YA MAULA YA
NAKABANATAH

ASMA GAJAH RAJEH


INNA QUWATIN ANUSYIN BARQOSYIN WAH-YUSSYIN KITABAN NATAH KATABN QUWATA
KUN BARDAYARU SAMSAIL DAKALU

PENGIJAZAHAN ASMA TASE MERENG/TASIK MIRING


BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
LAA FAAHIN JA MUKHMITIN TAHAA FAQOTIN FAQOJIN MUKHMITI YASHIKH MUKHMITIN
BISMILLAHI SYAAHATIL WUJUUH SAYUHZAMUL JAM U WA YUWALLUUNAD DUBUROH
BALIS SAA_ATU MAU IDUHUM WAS SAA_ATU ADHAA WA AMARRU.21X
ALLAHUMMA MIN QODIIRIN ALLAHUMMA MINHUL JANNAH.7X (DOA KUNCI)

ASMA BLEDUG AWU RAJE


TINGKAT 1..YA SUFAY MALIKUN YA SUFAY MAIMUN YA SUFAY SAMUN..
TINGKAT 2..YA SUFAY KHOUFUN YA SUFAY KHUSYA YA SUFAY QUWWAH..
TINGKAT 3..YA BABUL MALAKUT YA BABUL MALAKUT YA BABUL MALAKUT..

ASMA KARDADIN
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
INNA ALAAIKA SYAMRIHIM KITABAN MUSA SAJADAAH BI NABIYULLAH TABAROINNA
KARDADIN IHYA SALAMUN ALAIKA
baca 1000 x 7 hari

ASMA QUTHO GOSOD MBAH KUWU SANGKAN CIREBON


BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
SAKETI SARENI SYAITHON KORED. MBAH KUWU SANGKAN, SEJATINING MBAH KUWU
CIREBON, YA KULO NYUWUN (Katakan keinginan kita) , YA WADUDU 3 X, YADZAL ARSYIL
ADZIIM YA MUBDI UYA MUID YAFA ALULLIMA YURID ASALUKA BINURI WAJHIKAL LADZI
MALAA ARKANA ARSYIK WA ASALUNA BIQODRO TIKALLATI QODARTA BIHAALA
KHOLKIKA WABIH ROHMATIKA LATIWASI AT KULLASYAIK LAILAHA ILLA ANTA
YAMUGISTHU AGISNI
3 X.

ASMAK SIRRUL QURAN:


BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
ANNAL QUWWATA LILLAHI JAMIIA ROBBUNALLOH, HASBUNALLOHA WANIMAL WAKIIL

ASMAK WALI QUTUB


BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
YA YUHIBBULAAHU JAHRA BIS SUU-I MINAL QAULI ILLA MAN ZHULIM WA KAA-NALLAAHU
SAMIIAN ALIIMA
1000 x 7 hari tanpa putus

ASMA RAJEH PAMUNGKAS (*)


LAQOD JAAKUM RASULUM MIN ANFUSIKUM AZIZUN ALAIHI MAANITTUM HARISUN
ALAIKUM BIL-MUMININA RAUFUR RA-HIM.
FA IN TAWALLAU FAQUL HASBIYALLAHU LA ILAHA ILLA HU(WA), ALAIHI TAWAKKALTU
WA HUWA RABBUL-ARSYIL AZIM 1111 x selama 11 hari.

ASMA RDR SULAIMAN


BISMILLAH, INNALLAHA QAWIYYUN AZIIZUN ALLAHU LA ILLAHA ILLA HUWA WA ALAAIHI
FA YATAWAKKALIL BALLA A SULAIMAN BIN DAWUD ALIISSALAM TABAH HAANA SYARUN
WAL ASRI FAQODORII SANAA BARKHIYYAH.
1000 x selama 7 hari setelah sholat maghrib dan sholat hajat.
Kuncinya Ya Khabiiru, Ya Halimi, Ya Miizzu Ya Allahu Ya Razzaq.

ASR JIBRIL (ISMUL AZHOM NABI ISA


ALLAHUMMA INNI ASALUKA BISMIKAL AHADI AAZZI WA ADUUKALLAHUMMA
BISMIKAL AHADISSHOMADI, WAADUUKALLAHUMMA BISMIKAL AZHIIMIL WITRI, WA
ADUKALLAHUMMA BISMIKAL KABIIRIL MUTAALI, ALLADZI MALAAL ARKAANA
KULLAHA AN TAKSIFA ANNI MAA ASBAHTU WAMAA AMSAITU FIIHI.

ASMA RDR PAMUNGKAS ABDUL MULUK


asma kunci pembukanya SIIN SHOOD DHAAT THOO 7/11x
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INNA QUWWATI SYAHROFAL MALIKINNAS KHOSAHANAH IDZA QUWWATA KATABA ALAIKA
MAN FAJAROAH KASYABANNAH.1000X. 7
.ASHSHOLATU WASSALAMU ALAIKA WA ALAIKA YA SAYYIDII YA ROSULALLAH.AGHITSNII
BI IZZATILLAH.
ISTIGHFAR

RDR PAMUNGKAS KIJANG EMAS


INNA ARSALNAAKA SYAAHIDAN WAMUBASY-SYIRON WANADZIIRON.
Kunci YA MATIINU, YAA WALIYYU, YA LIYYU, YAA WAASIU 7X
Baca 1000 x setiap sholat isya sesuai kemampuan dan bila selesai baca salawat badar 7 x dan tutup
baca ayat kursi 3 x.

ASMA MALAKATIYAH
ILAAHIIJALI WUDDAN (YAA WADUDU 3X) YAA DZAL ARSYIL MAJIID.YAA MUBDIU YAA
MUID. YAA FAALU
LIMAA YURIID. AS ALUKA BINUURI WAJHIKAL LADZII MALAA ARKANA ARSYIK.WA
ASALUKA BIQUDROTIKAL LADZII QODARTA BIHA ALA KHOLQIKA WABIROHMATIKAL LATTI
WASIAT KULLA SYAI. LAA ILAHA ILA ANTA YA MUGHISH.AGHISNI.,..7X/21X/111X
ALLOHUMA NNII AS ALUKA ASYHADU ANNAKA ANTALLOHU LAA ILAHA ILLA ANTAL
AHADUSHOMADULADZII LAM YALID WALAM YUULAD WALAM YAKULAHUU KUFUWAN
AHAN.7/21Y.
LAA QUATA LIKHOLQIN IDZA KUNTU MAALLOHI WA KHOMADA KULLU JABBAARIN
BISATHWATILLAHI MAA SYAAALLOHU LAA QUATA ILLA BILLAHIL KHOIRU KULLUHU
BIYADILLAHI7/21X.

ASMA MALAKUT DAN ASMA MULUK


_KHOFIYUL ASROR, HARUT DANIEL Original MASIH DENGAN TULISAN SIMBOL:
ARTI ASLI:
SYAMAKH. ADONAI, VASPAR BUNNE MAKHAEL, FALATH EL MONE STEEH ILLAH
ARTI BERDASARKAN PERUBAHAN KE ARABIC SURYANI:
YA SYAMKHIITSA YA ROBBI BAYNAJIN JANIITSA KUN FA YAKUN YA MAHKAAYIILA
BIHAQQI FALTOYAKHIN YA KHOLIQO MAN FIS SAMAWATI WAL ARDI KULLUN ILAIHI.
_KHOFIYUL ASROR, HARUT DANIEL DI PASARAN (YANG DIPERJUAL BELIKAN) SUDAH ADA
PENAMBAHAN DAN BERBENTUK ARAB TANPA HARKAT.
ARTI BERDASARKAN PERUBAHAN KE ARABIC SURYANI:
YA SYAMKHIITSA YA ROBBI BAYNAJIN JANIITSA ANA ALLADZI AQULU LI SYAY-IN KUN FA
YAKUN YA MAHKAAYIILA BIHAQQI FALTOYAKHIN YA KHOLIQO MAN FIS SAMAWATI WAL
ARDI KULLUN ILAIHI MAADUHU.
ASMA MULUK
ARTI ASLI:
DONAEL ATHFAEL NAREL ADONAI MALTHO THORA EL MONE STEEH
ARTI BERDASARKAN PERUBAHAN KE ARABIC SURYANI CAMPUR:
YA DARDAYAIL YA ATHFAYAIL YA NURYAIL BIHAQI SIMUL ADHOM MALITHUN THRORIDUN
MA FISAMAWATI WAL ARD.

ASMA SURYANI

BISMILLAHIROHMANIRROHIM
WAMANG KANA WA-INAHU
AKAU THOU-THOU KAUSI
WAMA KANA ROSULIHI
AKAUTIN TUSI

Asma karomatul Husna tingkat 1


Wiridkan Ya Allah Ya Qadim 20.000an

Asma Klambi Watu


Asmanya : Suntuk Kluntung Klambi Watu, niat isun ngaji kapuk hampang silamba-lamba
dibaca 313 ditiupkan diair lalu diminumkan

Asma Al-karim
Allahuma Fil Imanil Karim,Wafi Nus-khotihal Karim 600x

PERHATIAN : UNTUK SEMUA PENGIJASAHAN ASMA RAJEH HUBUNGI KI WONG ALUS

Anda mungkin juga menyukai