Anda di halaman 1dari 1

No Soal Point Opsi A Opsi B Opsi C Opsi D Jawaban

1 Salat Jum'at adalah salat wajib dua ra 10 setelah kh sebelum k sambil khosetelah kh A
2 Perintah solat Jum'at terdapat dalam 10 al-jumu'ah al-jumu'ah al-jumu'ah al-jumu'ahC
3 Khotbah dua kali oleh seorang khotib 10 sunah jum'wajib jum'arukun Jum'syarat Jum'D
4 adapun hukum solat Jum'at bagi wanit 10 wajib sunah mubah haram B
5 Solat Jum'at dilaksanakan … 10 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat 8 rakaat A
6 sholat duha dikerjakan maksimal … 10 2 rekaat 4 rakaat 8 rakaat 12 rakaat D
7 akhir waktu salat duha adalah waktu is 10 tepat dide tepat diatabaru akan takan terb A
8 Berikut tata cara solat duha, kecuali… 10 tidak bole lebih utamaboleh dila paling sediA
9 Solat sunah yang dikerjakan ketika ma 10 salat istik salat hajat salat Duhasalat tahaj C
10 hukum mengerjakan solat duha adalah 10 sunah muafardu kifaywajib 'ain haram A

Anda mungkin juga menyukai