Anda di halaman 1dari 3

Soal Akper BIMA 2012.

1. Sifat khusus/spesifik yang dipunyai oleh susunan saraf, adalah:


A. Irritabilitas.
B. Konduktivitas.
C. Intgrasi terhadap lingkungan.
D. A dan B betul.*
E. B dan C betul.
2. Setruktur berikut dapat kita temukan pada susunan saraf pusat:
A. Ganglion.
B. Nucleus.*
C. Epineureum.
D. Plexus nervosus.
E. Endoneureum.
3. Pada susunan saraf perifer/tepi dapat kita temukan:
A. Ganglion.*
B. Nucleus.
C. Astrocyte.
D. Tractus.
E. Neuron intercalates.
4. Yang berikut ini sama artinya dengan tubuh sel saraf:
A. Cell’s body.
B. Soma.
C. Perikaryon.
D. A dan B betul.
E. A B dan C betul.*
5. Lumbal punksi paling sering dilakukan, pada:
A. Th. 12-L1.
B. L 1-2.
C. L2-3.
D. L 3-4.*
E. L4-5.
6. Serat- serat saraf yang terdapat di inferior dari ujung medulla spinalis, disebut:
A. Conus medullaris.
B. Cauda equina.*
C. Cauda inferior.
D. Tractus inferior.
E. Cauda spinalis.
7. Tractus berikut menghantarkan rasa proprioceptive, suhu:
A. Tr. Gracilis, tr. Cuneatus.*
B. Tr. Spinothalamicus lateralis..
C. Tr. Corticospinalis.
D. Tr. Pyramidalis.
E. Tr. Spinocerebellaris.
8. Rasa nyeri suhu mempunyai receptor:
A. Free nerve ending.
B. Krausse.
C. Ruffini.
D. A dan B betul.
E. A B dan C betul.*
9. Batang otak, terdiri dari:
A. Mesencephalon, Pons, Cerebellum.
B. Mesencephalon, pons, diencephalon.
C. Mesencephalon, Pons, medulla oblongata.*
D. Mesencephalon, Pons, Capsula interna.
E. Mesencephalon, pons, thalamus.
10. Setiap manusia normal cerebrum/otak besarnya mempunyai…..lobus:
A. 4 lobus.
B. 5 lobus.
C. 6 lobus.
D. 8 lobus.*
E. 10 lobus.
11. Susunan saraf pusat mendapatkan darahnya, terutama dari:
A. Sepasang arteri vertebralis.
B. Sepasang arteri carotis interna.
C. Circulus arteriosus.
D. A dan B betul.*
E. A B dan C betul.
12. Saraf cranialis/nervous cranialis berikut TIDAK mempunyai sifat parasymphatis:
A. N. III.
B. N. IV.*
C. N. VII.
D. N. IX.
E. N. X.
13. Saraf cranialis berikut hanya mempunyai sifat sensoris:
A. N. III.
B. N. V.
C. N. VIII.*
D. N. IX.
E. N. XII.
14. Saraf spinalis pars thoracalis mempunyai sifat:
A. Sensoris.
B. Motoris.
C. Symphatis.
D. A dan B betul.
E. A B dan C betul.*
15. Otak manusia normal mempunyai ventricle…………buah:
A. 2 buah.
B. 3. Buah.
C. 4 buah.*
D. 5 buah.
E. 6 buah.
16. Dimasarakat sering dikatakan seorang kena stroke otak kiri, sehingga lumpuhnya sebelah kanan
tubuhnya. Bagian otak yang kena tersebut maksudnya, adalah:
A. Thalamus.
B. Hypophyse.
C. Medulla oblongata.
D. Capsula interna.*
E. Corpus callosum.
17. Bagian otak yang berperan dalam proses penglihatan adalah:
A. Lobus occipitalis.
B. Area 17, 18, 19.*
C. Lobus temporalis.
D. A dan B betul.
E. A B dan C betul.
18. Dari otak liquor cerebrospinalis dialirkan dari system sinus sebagian besar ke:
A. Vena carotis.
B. Vena jugularis interna.*
C. Vena cava superior.
D. Vena ophthalmica.
E. Vena porta.
19. Saraf symphatis, cocok dengan pernyataan berikut:
A. Semua bersynapse di ganglion paravertebralis.
B. Menghimpun kalori.
C. Sering disebut sebagai saraf anabolisme.
D. Semua saraf spinalis mempunyai sifat/kualitas ini.
E. Sering juga disebut saraf thoraco-lumbal.*
20. Saraf para symphatis cocok dengan pernyataan berikut:
A. Bersifat memicu.
B. Saraf cranialis semua mempunyai sifat ini.
C. Sering juga diasebut saraf cranio sacral.*
D. Mempunyai ganglion di ganglion paravertebralis.
E. Memecahkan ATP.