Anda di halaman 1dari 4

Frasa-frasa menarik yang boleh digunakan dalam penulisan karangan pelajar:

1Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya


2Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu
3Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan
4Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu
5Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam
6Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan
7Alaf baharu - Masa terkini
8Mutakhir ini - Pada masa kini
9Seantero dunia - Seluruh dunia
10Menikam sanubari - Merosakkan perasaan
11Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran
12Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan pelbagai aspek
13Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli
14Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih bijak dan berkebolehan
15Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu-satunya
16Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan
17Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang
18Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan
19Mengkodifikasikan undang-undang - Menyelaras undang-undang / peraturan
20Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani
21Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu
22Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum
23Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan
24Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa
25Landasan berfikir - Cara berfikir
26Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa
27Mengaibkan diri - Memalukan diri
28Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar
29Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir
30Alpukah - Daya usaha / inisiatif
31Bacul - Tidak bersemangat
32Badai kehidupan - Cabaran hidup
33Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai
34Berkongkalikung - Bersepakat
35Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh
36Praja - Kota / negeri
37Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
38pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
39Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-hari
40Nawaitu diri - Keinginan diri
41Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
42privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan
43Portfolio menteri - Tugas menteri
44Pentas siasah - Dunia politik
45Polemik - Bahas / debat / konflik
46Melikwidasikan - Membubarkan / memansuhkan
47Linglung - Hilang ingatan
48Falah - Kejayaan / kemenangan
49interpretasi - Tafsiran / penjelasan
50.bersilengah - Bersikap tidak tahu
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. bermaharajarela - berleluasa
2. konflik jiwa - pergolakan jiwa
3. menopang dagu- termenung
4. tonggak - asas/dasar
5. aset - sesuatu yang bernilai
6. menuding jari - menyalahkan orang lain
7. seantero - seluruh
8. malapetaka- bencana/ bala
9. keserakahan - kerakusan, ketamakan
10. konkrit- kuat, kukuh, mapan
11. merealisasikan - menjadikan kenyataan
12. vandalisme - merosakkan harta benda
13. lumrah - kebiasaan
14. duniawi - hal-hal dunia
15. ketandusan - tidak ada
16. disisihkan - dipinggirkan
17. kritikal - serius
18. sanubari - jiwa
19. akar umbi - punca
20. meranapkan - menghancurkan
21. kesedaran sivik - kesedaran tentang tanggungjawab
22. perdana - utama, primer
23. materialistik - kebendaan
24. membendung - mengawal
25. realiti - hakikat
26. berjat - kawan
27. pancaroba - keadaan yang kacau
28. mengheret - membawa kepada
29. sayugia - harus, patut
30. merunsingkan- merisaukan
31. kepupusan - kehilangan
32. khazanah - harta benda
33. global - dunia seluruhnya
34. pusaka - sesuatu yang diwarisi turun-temurun
35. warisan - harta pusaka
36. prihatin - peka, cakna
37. demonstrasi - menunjukkan
38. gemuruh- hebat
39. serampang dua mata - melakukan dua kerja serentak
40. terjebak - terlibat
41. arkib - tempat menyimpan benda khazanah
42. mencungkil- mencari
43. iltizam - harapan tinggi
44. silaturahim - persaudaraan
45. motivasi - semangat tinggi
46. menyarankan - mencadangkan
47. era - zaman
48. sistematik- teratur, mengikut peraturan
49. intensif- giat, bersungguh-sungguh
50. menberangsangkan- membanggakan
51. menimba- mendapat
52. rentetan - ekoran
53. tersadai - tidak bergerak
54. peras ugut- ancaman, paksaan
55. dif - tetamu
56. sahsiah- keperibadian
57. komitmen- kesungguhan
58. perspektif - tanggapan
59. julung-julung kali - pertama
60. nadi - penggerak
61. mengikis - membuang
62. kegawatan - kejatuhan
63. tampil - keluar
64. syabas - tahniah
65. kewibawaan- keupayaan
66. muafakat - kerjasama
67. terpikul- tertanggung
68. teladan - contoh
69. mengubah- menukar
70. dinafikan - disangka
71. menyeru- meminta
72. ditakrifkan- didefinisikan, dimaksudkan
73. mutakhir- terkini
74. fasilitator - pemudah cara
75. fleksibel - mudah diubah suai
76. kebejatan - kejatuhan
77. persada -gelanggang, arena
78. boikot- dipulaukan
79. manfaat - faedah
80. total- menyeluruh
81. senggang - santai, tidak sibuk
82. bergelandang- berperleseran
83. maslahat- faedah
84. norma - adat
85. tersohor- terkenal
86. kutsi - suci
87. diuar-uarkan- dicanangkan
88. dana - modal
89. menerajui - memimpin, mengetuai
90. imej - penampilan
91. emansipasi - hak kebebasan
92. merencatkan - menggagalkan
93. dimonopoli - dikuasai
94. kolot- kuno
95. profesion - kerjaya
96. informasi - penerangan
97. integrasi - perpaduan
98. aspirasi - cita-cita, keinginan
99. memudaratkan - memburukkan
100. dinamis - berdaya saing
101. progresif- sihat dan cemerlang
102. drastik - cepat
103. perisai - pertahanan
104. diagnosis - mengenal pasti
105. pemantauan - pengawasan, pemeriksaan
106. manifesto - pendirian
107. waswas - tidak yakin
108. natijahnya - kesannya
109. mencerminkan- melambangkan
110. jenama - jenis barang
111. pornografi - bahan-bahan lucah
112. diiktiraf -diakui
113. obligasi - semangat
114. impak - kesan
115. tuntasnya- keseluruhannya
116. akur - bersetuju
117. efektif - berkesan
118. konvensional- ceramah
119. panji - bendera
120. individualistik - mementingkan diri sendiri
121. manipulasi- tindakan
122. musibah - bencana
123. lewa - tidak sepenuh hati
124. prosedur - peraturan
125. inisiatif - daya usaha
126. anasir- gejala
127. penggemblengan - penyatuan
128. transisi - perantaraan
129. kaliber - berkeupayaan
130. darsawarsa - satu dekad
131. insentif - imbuhan, ganjaran