111 UNGKAPAN MENARIK

1. Darsawarsa ini, marcapada ini, mutakhir ini 2. Mayapada, manjapada 3. Arus globalisasi 4. Arus modenisasi/arus permodenan, dunia tanpa sempadan

- dewasa ini - dunia - zaman global - zaman moden - masa kini

5. Kontemporari

6. Tuntasnya, sebagai intiha, konklusinya, akhir kalam/kata, deduksinya - kesimpulannya 7. Ironinya, impak 8. Kekangan, kemelut, halangan 9. Rentetan itu, lantaran itu

- kesannya - masalah - sehubungan itu - dihubungkan - menyebabkan - membicarakan - walaupun begitu - tambahan pula - menunjukkan - biasanya - contoh - faedah - pelbagai - heuristik - bersepadu

10. Dirangkaikan 11. Menjurus 12. Menyoroti 13. Kendatipun begitu 14. Sementelahan pula, lebih-lebih lagi 15. Memanifestasikan, memperlihatkan, melahirkan
16. Ghalibnya, lazimnya 17. Tamsilan, uswah, teladan

18. Maslahat 19. Rencaman, heterogen, variasi
20. Belajar dari pengalaman

21. Holistik

22. Disemarakkan
23. Dijana 24. Didorong, dimangkinkan

- digiatkan - dijalankan - dipengaruhi - meningkatkan - diberitahu - kerjasama - tolak ansur - terikut-ikut - alat - memorabilia - tempatan - keruntuhan moral - dalaman - hubungan - sudah tentu - ambil mudah - mengganggu - digunakan - pagi yang hening - jelas - tidak ikut peraturan - rencana - sering dibincangkan - berturutan - penuh semangat

25. Memperkasa 26. Diuar-uarkan, dihebahkan
27. Sinergi, kolaborasi, komitmen

28. Toleransi 29. Obses, taksub 30. Wadah, wahana 31. Kenangan manis yang tidak dapat dilupakan 32. Glokal, lokal 33. Kebejatan moral 34. Ukhrawi, rohani 35. Ukhuwah, pertalian
36. Nescaya, pasti, yakin

37. Enteng 38. Menerjah, mengejutkan 39. Diimplimentasikan, diterapkan 40. Nirmala, dinihari 41. Izhar 42. Delinkuen 43. Komentar 44. Polemik 45. Secara anologi, berperingkat-peringkat 46. Penuh iltizam

47. Inovasi, pembaharuan 48. Mangkin yang efektif, indikasi/indikator 49. Pragmatis 50. Mengorak 51. Seantero 52. Perencah 53. Keakraban 54. Belenggu
55. Berkaliber, berwibawa, berkarisma berkebolehan 56. Mercu

- kemajuan - faktor penyebab - praktikal - memulakan - seluruh - faktor - erat dan rapat - konkongan - hebat - menempa - utama - nilai kemanusiaan - bandar raya - sepenuh tumpuan - pentingkan diri - evasif - hedonisme - bermakna/penting - kalut/kusut/sulit - terlalu sempurna - entiti mithali - filsafat, falsafah - pendidikan - perubahan yang baik - altruisme

57. Dominan 58. Rohaniah, insani
59. Metropolitan

60. Khusyuk
61. Nafsi, egoistik

62. Tidak bertanggungjawab 63. Pentingkan keseronokkan 64. Signifikan
65. Ruwet

66. Ideal, utopia 67. Sesuatu yang menjadi contoh/diteladani
68. Pengetahuan tentang pengertian yang dianggap ilmu yang tinggi

69. Tarbiah 70. Anjakan paradigma 71. Sifat mengutamakan orang lain/tidak pentingkan diri

72. Takuk lama 73. Tersohor 74. Gusur, heret 75. Sofistikated 76. Pidana
77. Aspirasi, cita-cita

- tahap lama - terkenal - tarik - bersifat kompleks - kejahatan - idola - dangkal - kekuatan sendiri - luwes - berserah - lupa/cuai/leka - bekerja keras - mampan - mantap - telah sedia tercabut - tahap - penghalang - efisien - membangkitkan - bekas - modal insane - tiada pengalaman - 1 dasar 2 objektif - justifikasi - harta/aset

78. Pengetahuan yang cetak 79. Swadaya 80. Peraturan yang longgar 81. Pasrah, redha 82. Alpa 83. Berhempas pulas
84. Mampu mengekalkan prestasi yang baik 85. Mapan

86. Terhunus 87. Prestij, reputasi
88. Petualang

89. Menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan 90. Meledakkan, mencetuskan 91. Mantan 92. Pembangunan manusia 93. Darah setampuk pinang 94. Serampang dua mata 95. Alasan yang menjadikan sesuatu itu wajar dilakukan 96. Khazanah

97. Mengundang, menggamit
98. Kemudahan 99. Kondusif

- membawa kepada - prasarana - selesa - indah - atur cara - bersaing - konklusif - ikhtiar - atau - ateisme - kewajiban - cauvinisme - cakna - mengekalkan - berupaya
Disediakan oleh : Amirul Hakim Bin Jalil 6 Atas Amanah (2009)

100.Gramatis, puitis 101.Tentatif 102.Kompetitif, Konkuren/konkurensi 103.Tidak boleh dipertikaikan lagi 104.Prakarsa, inisiatif, daya usaha 105.Atawa 106.Tidak mengakui kewujudan tuhan 107.Darma 108.Kesetiaan kepada negara secara melampau 109.Ambil berat, ambil peduli 110.Melestarikan 111.Produktif

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.