Anda di halaman 1dari 1

Frasa-frasa Bombastik Dalam 24Relevan dengan kehendak zaman - Diterima

Penulisan dengan perubahan dari semasa ke semasa


25Landasan berfikir - Cara berfikir
Frasa-frasa Bombastik Dalam Penulisan 26Masyarakat konvensional - Masyarakat
umum / biasa
1Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea 27Mengaibkan diri - Memalukan diri
dengan sebaik-baiknya 28Alma mater - Sekolah / universiti / tempat
2Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap pelajar
sesuatu 29Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir
3Memberikan impak - Mengakibatkan / 30Alpukah - Daya usaha / inisiatif
menyebabkan 31Bacul - Tidak bersemangat
4Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu 32Badai kehidupan - Cabaran hidup
5Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam 33Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai
6Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan 34Berkongkalikung - Bersepakat
7Alaf baharu - Masa terkini 35Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh
8Mutakhir ini - Pada masa kini 36Praja - Kota / negeri
9Seantero dunia - Seluruh dunia 37Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
10Menikam sanubari - Merosakkan perasaan 38pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
11Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan 39Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan
pandangan / pemikiran sehari-hari
12Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan 40Nawaitu diri - Keinginan diri
pelbagai aspek 41Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
13Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses 42privasi - Keadaan atau suasana bersendiri
jual beli tanpa sebarang gangguan
14Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih 43Portfolio menteri - Tugas menteri
bijak dan berkebolehan 44Pentas siasah - Dunia politik
15Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya 45Polemik - Bahas / debat / konflik
satu-satunya 46Melikwidasikan - Membubarkan /
16Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan memansuhkan
17Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / 47Linglung - Hilang ingatan
bermenung / tidak berfikiran matang 48Falah - Kejayaan / kemenangan
18Mendabik dada - Kesombongan akibat 49interpretasi - Tafsiran / penjelasan
kejayaan / keangkuhan 50.bersilengah - Bersikap tidak tahu
19Mengkodifikasikan undang-undang -
Menyelaras undang-undang / peraturan
20Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan
rohani dan jasmani
21Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang
mengawal sesuatu
22Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum
23Anjakan paradigma - Perubahan demi
kemajuan atau kebaikan