Anda di halaman 1dari 10

AYAT-AYAT RAWATAN DARI BUKU [JIN : HAKIKAT & PENGUBATAN] AL-FADHIL DATO ISMAIL KAMUS

BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT


1 AL-FATIHAH
.`. < ..-,l .,>,l ..>l < . _..l.-l '
..-,l .,>,l il.. ... _.I ' .!`.| ..-. .!`.|.
_.-.`. ' !..> 1.l ..1.`..l ' 1. _.I .-.
..ls .s ...-.l `..l. N. _.l!.l
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan
mentadbirkan sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada
Engkaulah sahaja Kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada
mereka, bukan (jalan) orang-orang Yang Engkau telah murkai, dan
bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.
2
AL-BAQARAH AYAT
1-5
.l il: ...l N .. . _.> ,1`..ll ' _.I
_.`..`. ..-l!. _.`..1`.. :.l.l !.. ... _.1.`. _.I.
_.`..`. !. _,. i.l| !.. _,. . il. :,>N!.. `= _.`..`. '
i..l`. _ls _.> . .. i..l`.. `.> _.>l.l '
1. Alif, Laam, Miim.
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang
datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi
petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;
3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang
ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta
membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki Yang Kami
berikan kepada mereka.
4. Dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang
diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang
diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari
akhirat (dengan sepenuhnya).
5. Mereka itulah Yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka,
dan merekalah orang-orang Yang berjaya.
3
AL-BAQARAH AYAT
102
.`-... !. .l.. _.L..:l _ls il`. ...l. !.. , ...l.
>.l. _.L..:l .`, _..l-`. !.l ,`>.l !.. _,. _ls
_.l.l _.!.. ..`,.> ..`,... !.. _!.l-`. . .> _.> N.1.
!..| > .. * ,>. _..l-., !... !. _.,`. .. _.. .,.l
.>.. !.. .> _!.. .. . .> N| _:. < _..-... !.
102. Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-
ajaran sihir Yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan Dalam masa
pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak
mengamalkan sihir Yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi
puak-puak Syaitan itulah Yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana
merekalah Yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa Yang
diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil
(Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun
melainkan setelah mereka menasihatinya Dengan berkata:
"Sesungguhnya Kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu),
oleh itu janganlah Engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)".
Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua:
ilmu sihir Yang boleh menceraikan antara seorang suami Dengan
isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi
mudarat (atau membahayakan) Dengan sihir itu seseorang pun
melainkan Dengan izin Allah. dan sebenarnya mereka mempelajari
perkara Yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi
manfaat kepada mereka. dan Demi Sesungguhnya mereka (kaum
Yahudi itu) telahpun mengetahui Bahawa sesiapa Yang memilih ilmu
sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian Yang baik di akhirat. Demi
Sesungguhnya amat buruknya apa Yang mereka pilih untuk diri
mereka, kalaulah mereka mengetahui.
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
.>,.. N. .`-.. .1 l. ..ls .l ..: !. .l _ :,>N .
_.l> ..l. !. .,: .. ... .l ..! _..l-. '
4
AL-BAQARAH AYAT
137
`..>.. < .>. ,..l `.,l-l
137. oleh itu (janganlah Engkau khuatir Wahai Muhammad) kerana
Allah akan memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka; dan
Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.
5
AL-BAQARAH AYAT
163-164
>.l|. .l| .>. N .l| N| .> ..>,l `.,>,l ' _| _ _l>
.....l N. ..l.>. _,l !.l. ill. _.l _,> _
,`>.l !.. .. !.l !.. _,. < . .!..l . .!. !,>! .
N .-. !.:.. .. !.. . _ `.: ..`... ~..,l
.!>.l. ,>..l _.. .!..l N. ..N ..1l _.l1-. ''
163. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang
berhak disembah) selain dari Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani.
164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada)
pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal Yang belayar di
laut Dengan membawa benda-benda Yang bermanfaat kepada
manusia; demikian juga (pada) air hujan Yang Allah turunkan dari
langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi
sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis
binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan Yang tunduk
(kepada Kuasa Allah) terapung-apung di antara langit Dengan bumi;
Sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang
membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, dan
keluasan rahmatNya) bagi kaum Yang (mahu) menggunakan akal
fikiran.
6
AL-BAQARAH AYAT
255
< N .l| N| .> _>l `..1l N .:.>!. .. N. .. .l !. _
.....l !.. _ N . : _.I : .:..s N| ..:. `.l-.
!. _.. `.... !.. .l> N. _.L,>`. .`_:. . ..ls N| !..
.!: .. .., .....l N. N. .::.:. !.L> .>. _l-l
`.,L-l '''
255. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang
tetap hidup, Yang kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian
makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki
Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yang
dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan
izinNya. Yang mengetahui apa Yang ada di hadapan mereka dan apa
Yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui
sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa Yang Allah
kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya
dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi
keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. dan Dia
lah Yang Maha tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha besar
(kekuasaanNya)
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
7
AL-BAQARAH AYAT
284-286
< !. _ .....l !.. _ N _|. .... !. _ ... .
:.>. .>..!>`. . < `,-. .l '.!: ..-`.. . '.!: <. _ls
_ .`_: ',.. '' .. `_..,l !.. _,. .l| . ..
_.`...l. _ .. <!. ..>..l.. .... .\.'. N ,. _..
.> . .\. .l!. !.-.. !.-L. i.,s !.`. ..l|. ...l
'' N .l>`. < !.. N| !-`.`. !l !. .. !..ls. !. ...
!.`. N !..>. _| !.,. . !.!L> !.`. N. _.`>. !.,ls ,.| !.
..l.> _ls _.I . !.l. !.`. N. !.l.>. !. N !L !.l ..
.s. !.s ,s. !.l !..>. . !..l.. !.,..! _ls ..1l
_,.l ''
284. Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi adalah
kepunyaan Allah. dan jika kamu melahirkan apa Yang ada di Dalam
hati kamu atau kamu memyembunyikannya, nescaya Allah akan
menghitung dan menyatakannya kepada kamu. kemudian ia
mengampunkan bagi sesiapa Yang dikehendakiNya dan menyeksa
sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya)
dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya
dari Tuhannya, dan juga orang-orang Yang beriman; semuanya
beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-
kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak
membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya".
mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan)
keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat
kembali".
286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya
olehnya. ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya, dan ia
juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. (Mereka
berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau
mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai
Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan
Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-
orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! janganlah
Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya
memikulnya. dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa
kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh
itu, tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum
Yang kafir".
8 ALI IMRAN AYAT 1-2 .l < N .l| N| .> _>l `..1l '
1. Alif, Laam, Miim.
2. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang
tetap hidup, Yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian
makhlukNya.
9 ALI IMRAN AYAT 18
.: < .. N .l| N| .> >..l.l. .l`.. .l-l !.,! 1`.1l!. N
.l| N| .> ',.-l `.,>l
18. Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-
dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) Dengan
keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang Yang berilmu
(mengakui dan menegaskan juga Yang demikian); tiada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Bijaksana.
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
10 ALI IMRAN AYAT 83
.- .: < _.-.. .`I. .l`. . _ .....l _N. !s.L
!>,. .l|. _.`->,`.
83. Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu, mereka
mencari lain dari ugama Allah? padahal kepadaNyalah tunduk taat
sekalian makhluk Yang ada di langit dan di bumi, sama ada Dengan
sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan.
11 ALI IMRAN AYAT 85
.. ... .s ..l`.N !..: l _.1`. .. .>. _ :,>N .
.,..>l '
85. Dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak
akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-
orang Yang rugi.
12
ALI IMRAN AYAT
173
_.I _! `.l '!.l _| !.l . .`-.> .>l .>.:>! .>:,
!....| .l!. !..`.> < .-.. `_..l

173. Mereka juga ialah Yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa
berita) kepada mereka: "Bahawa kaum (kafir musyrik) telah
mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah
kamu gerun kepadanya". maka berita itu makin menambahkan iman
mereka lalu berkata: "Cukuplah untuk (menolong) kami, dan ia sebaik-
baik pengurus (yang terserah kepadanya Segala urusan kami)".
13 AL ANAM AYAT 17
_|. i`.... < .. * .:l .`I N| .> _|. i`.... .>
. _ls _ .`_: ",..
17. Dan jika Allah mengenakan (menimpakan) Engkau Dengan bahaya
bencana, maka tidak ada sesiapa pun Yang dapat menghapuskannya
melainkan Dia sendiri; dan jika ia mengenakan (melimpahkan) Engkau
Dengan kebaikan, maka ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
14 AL-ARAF AYAT 54
_| `.>`. < _.I _l> .....l N. _ `.. .!`. ..
_..`. _ls `-l _:-`. _.l !..l ..lL. !...> .:l. ,.1l.
.>.l. .,>.`. .:.!. N `I _l>' '.N. !.. < . _...-l
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit
dan bumi Dalam enam masa lalu ia bersemayam di atas Arasy; ia
melindungi malam Dengan siang Yang mengiringinya Dengan deras
(silih berganti) dan (ia pula Yang menciptakan) matahari dan bulan
serta bintang-bintang, (Semuanya) tunduk kepada perintahNya.
ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian
makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah Yang mencipta
dan mentadbirkan sekalian alam.
15
AL-ARAF AYAT 118-
121
. _>' _L.. !. ..l _.l.-. ..l- il!.> ..l1..
_,-.. ' _.l. :,>.l _.>.. ' .l! !... .,. _...-l
118. Maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batalah
(sihir) Yang mereka telah lakukan.
119. Oleh itu, kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan
kembalilah mereka Dengan keadaan Yang hina.
120. Dan (Kemenangan Nabi Musa menjadikan) Ahli-ahli sihir itu
Dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud,
121. Sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam.
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
16 YUNUS AYAT 67
.> _.I _-> `.>l _,l .`.`..l , !.l. ,..`. _| _
il: ..N ..1l _.`-.`. '
67. Dia lah Yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat
padanya, dan menjadikan siang terang-benderang (supaya kamu
berusaha). Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi
tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Allah) bagi kaum Yang
mahu mendengar (keterangan-keterangan Yang tersebut dan
mengambil pelajaran daripadanya).
17 YUNUS AYAT 79-82
_!. `_.s, _.... _>. ,>.. .,l. ' !.l .l> :,>.l _! .l
_... .1l !. ... _.1l. !.l .1l _! _..`. !. ..:> .
`,`>.l _| < .`\L.`,. _| < N ~l`.`. _.- _...l _>.
< _>l ....l>. .l. :, _.`.,>`.l '
79. Dan berkatalah Firaun (kepada orang-orangnya): "Bawalah kamu
kepadaKu Segala ahli sihir Yang mahir".
80. Setelah datang Ahli-ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada
mereka:" campakkanlah kamu dahulu apa Yang kamu hendak
campakkan (diri benda-benda Yang kamu jadikan sihir itu)!"
81. Setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata:"
apa Yang kamu datangkan itu, itulah sihir; Sesungguhnya Allah akan
mendedahkan kepalsuannya (dengan mukjizat Yang dikurniakanNya
kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan
orang-orang Yang melakukan kerosakan.
82. "Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara Yang benar Dengan
Kalimah-kalimah perintahNya, Walaupun Yang demikian dibenci oleh
orang-orang Yang melakukan dosa".
18 YUNUS AYAT 107
_|. i`.... < .. * .:l .`I N| .> _|. :,`. .> *
: .\.l .,.`. .. . '.!: . .::!.s .>. '.-l `.,>,l
107. Dan jika Allah mengenakan Engkau Dengan sesuatu Yang
membahayakan, maka tiada sesiapa pun Yang akan dapat
menghapuskannya melainkan dia; dan jika ia menghendaki Engkau
beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapapun Yang akan dapat
menghalangi limpah kurniaNya. Allah melimpahkan kurniaNya itu
kepada sesiapa Yang dikendakiNya dari hamba-hambaNya, dan Dia
lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
19 AL-ISRA AYAT 56
_ .`s: _.I ...s . ...: * _.>l.. .: .l .>.s
N. *..> ''
56. Katakanlah (Wahai Muhammad kepada kaum musyrik):
"Serukanlah orang-orang Yang kamu dakwa (boleh memberi
pertolongan) selain dari Allah, maka sudah tentu mereka tidak
berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan tidak dapat
memindahkannya".
20 AL-ISRA AYAT 67
:|. `.>.. .l _ ,`>.l _. . _.`s.. N| :!`.| !. >.> _|| .l
.... _l. ...N . '
67. Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, (pada saat itu) hilang
lenyaplah (dari ingatan kamu) makhluk-makhluk Yang kamu seru
selain dari Allah; maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu
berpaling tadah (tidak mengingatiNya); dan memanglah manusia itu
sentiasa kufur (akan nikmat-nikmat Allah).
21 AL-ISRA AYAT 82
`_... . _.,1l !. .> ".!: .-. _....ll N. ..,. _..l.Ll
82. Dan Kami turunkan Dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-
ayat suci Yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang
Yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) Al-Quran tidak
menambahkan orang-orang Yang zalim (disebabkan keingkaran
mereka) melainkan kerugian jua.
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
N| !.> '
22
AL-ISRA AYAT 110-
111
_ .`s: < . .`s: ..-,l !. !. .`s.. `\ '.!.`.N _.`.>' N.
,> i.*.. N. !> !.. ... _.. il: *... _. ..>'
< _.I `.l .>`.. .I. `.l. >. .`I i.. _ il.l `.l. >. .`I
_|. . _.I :.. ..>.
110. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Serulah nama " Allah" atau
nama "Ar-Rahman", Yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua
nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-
nama Yang baik serta mulia". dan janganlah Engkau nyaringkan
bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah Engkau
perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara Yang sederhana
antara itu.
111. Dan katakanlah: "Segala puji tertentu bagi Allah Yang tiada
mempunyai anak, dan tiada baginya sekutu Dalam urusan kerajaanNya,
dan tiada baginya Penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya; dan
hendaklah Engkau membesarkan serta memuliakanNya Dengan
bersungguh-sungguh!"
23 TAHA AYAT 65-69
.l! _..... !.| _ _.l. !.|. _ _.>. _. . _.l '' _! _.
.1l : .>!.> .,.s. `_.> .l| . .=,`>. !.. _-`. ''
>.! _ ... .> _... ' !.l N .>. ..| .
_lsN ' _l. !. _ i.,.. .1l. !. .`-.. !..| .`-.. ..
,>.. N. ~l`. `,>!.l .> _. ''
65. Mereka berkata: "Wahai Musa! Engkaukah Yang akan mencampak
lebih dahulu atau kamikah Yang mula-mula mencampak?"
66. Nabi Musa menjawab: "Bahkan kamulah campak dahulu". tiba-tiba
tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang
kepadanya seolah-olah benda-benda berjalan, disebabkan sihir mereka.
67. Maka Yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit
Dalam hatinya.
68. Kami berfirman kepadanya: "Janganlah Engkau takut (Wahai
Musa)! Sesungguhnya Engkaulah Yang tertinggi mengatasi mereka
Dengan kemenangan.
69. "Dan campakkanlah apa Yang ada di tangan kananmu, nescaya ia
menelan Segala (benda-benda sihir) Yang mereka lakukan, kerana
Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli
sihir; sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja
ia berada".
24
AL-MUKMINUUN
AYAT 97-98
_. . :.`s i. . .,.> _.L..:l ' :.`s. .. . _
_..> '
97. Dan katakanlah: "Wahai Tuhanku, Aku berlindung kepadamu dari
hasutan syaitan-syaitan
98. "Dan Aku berlindung kepadaMu, Wahai Tuhanku, supaya syaitan-
syaitan itu tidak menghampiriku".
25
AL-MUKMINUUN
AYAT 115-118
`....> !.. .>..1l > !..s .>.. !.,l| N _.`->,. ' _l.-.
115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya
menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada
sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak
akan dikembalikan kepada kami?"
116. Maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang
Menguasai seluruh alam, lagi Yang tetap benar; tiada Tuhan melainkan
Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia.
117. Dan sesiapa Yang menyembah Tuhan Yang lain bersama-sama
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
< il.l _>l N .l| N| .> . ,-l ..,l ' .. ~..
. < !.l| ,>. N .>,. .l .. !.. ..!.> ..s .. ..| N
~l`. _.`,.>l _. . ,s `.>. .. .> _..-,l
Allah, Dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya,
maka Sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya Yang jahat itu)
disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir
tidak akan berjaya.
118. Dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai
Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya
Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat!"
26 YAASIN AYAT 1-9
. _.,1l. ..>>' ' i.| .l _.l.,.l _ls 1.
.,1.`.. ' _... ,.-l ..>,l ' ...l !.. !. .. .>.!..
. _.l.s ' .1l _> `_.1l _ls .>. . N _.`..`.
!.| !.l-> _ .1..s *.ls _ _|| _!:N . _.>.1.
!.l->. . _.. ..... .. .. `.l> .. ...,:s! . N
_...`. '
1. Yaa, siin.
2. Demi Al-Quran Yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran
Yang tetap kukuh,
3. Sesungguhnya Engkau (Wahai Muhammad adalah seorang Rasul)
dari Rasul-rasul Yang telah diutus,
4. Yang tetap di atas jalan Yang lurus (ugama Islam).
5. Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Mengasihani,
6. Supaya Engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum Yang
datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran;
sebab itulah mereka lalai.
7. Demi sesungguhnya, telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan
mereka, kerana mereka tidak mahu beriman.
8. Sesungguhnya Kami jadikan (kesombongan dan keengganan mereka
tunduk kepada kebenaran sebagai) belenggu Yang memberkas kedua
tangan mereka ke batang leher mereka; (lebarnya belenggu itu) sampai
(menongkatkan) dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongak.
9. Dan Kami jadikan (sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda
dan pangkat itu sebagai) sekatan (yang menghalang mereka daripada
memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia Yang ada)
di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka daripada
memikirkan azab Yang ada) di belakang mereka (pada hari kiamat).
lalu Kami tutup pandangan mereka; maka Dengan itu, mereka tidak
dapat melihat (jalan Yang benar).
27 SHAFFAT AYAT 1-10
...l. !. .,>,l! ,> ' .,l.`.l! ,: _|
>.l| .>.l ' . .....l N. !.. !..... ..
,.:.l ' !.| !.`. .!..l !...l ..,. ..>l ' !L>. .
_ .L.: :!. N _.`-.. _|| *.l _lsN _..1`.. . _
1. Demi (hamba-hambaKu) Yang berbaris Dengan berderet-deret -
2. (hamba-hambaKu) Yang melarang (dari kejahatan) Dengan
sesungguh-sungguhnya -
3. (hamba-hambaKu) Yang membaca kandungan Kitab Suci;
4. (Sumpah Demi sumpah) Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu -
5. Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan
Segala Yang ada di antara keduanya, dan Tuhan (yang mengatur)
tempat-tempat terbit matahari.
6. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit Yang dekat (pada
penglihatan penduduk bumi) Dengan hiasan bintang-bintang.
7. Dan (Kami pelihara urusan langit itu) Dengan serapi-rapi kawalan
dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan Yang derhaka;
8. (dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar
(percakapan malaikat) penduduk langit, dan mereka pula direjam
(dengan api) dari Segala arah dan penjuru,
9. Untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa Yang
tidak putus-putus.
10. Kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu Yang curi mendengar
mana-mana percakapan (malaikat), maka ia diburu dan diikuti (dengan
rejaman) api Yang menjulang lagi menembusi.
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
..l> .`>: .>. '..s ... ' N| . .L> L>'
.-..! '.!.: '.!.
28 AZ-ZUMAR AYAT 38
_I. ..l!. . _l> .....l N. l.1.l < _ ....,
!. _.`s.. . _.: < _| _.: < .. _> > .:. .:. .
_.: .>,. _> > .>..`. ...- _ _.`.> < .ls
`_... _.l...l
38. Dan Demi sesungguhnya! jika Engkau (Wahai Muhammad)
bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah Yang mencipta
langit dan bumi?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah".
Katakanlah (kepada mereka): "Kalau demikian, Bagaimana fikiran
kamu tentang Yang kamu sembah Yang lain dari Allah itu? jika Allah
hendak menimpakan daku Dengan sesuatu bahaya, Dapatkah mereka
mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu; atau jika Allah
hendak memberi rahmat kepadaku, Dapatkah mereka menahan
rahmatNya itu?" Katakanlah lagi: "Cukuplah bagiku: Allah (yang
menolong dan memeliharaku); kepadaNyalah hendaknya berserah
orang-orang Yang mahu berserah diri".
29
GHAFIR / MUKMIN
AYAT 1-3
.> `_... ...>l . < ,.,-l .,l-l ' ,l. ...l _.!.
..`.l ...: .!1-l _: _.Ll N .l| N| .> .l| ...l
1. Haa, Miim.
2. Turunnya Al-Quran ini dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha
mengetahui;
3. Yang mengampunkan dosa, dan Yang menerima taubat; Yang berat
azabNya; Yang melimpah-limpah kurniaNya; tiada Tuhan melainkan
dia; kepadaNyalah tempat kembali.

30 FUSSILAT AYAT 36 !.|. i.s.. . .L.:l ~,. .-.`.! <!. ..| .> ,..l `.,l-l
36. Dan jika Engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari Syaitan, maka
hendaklah Engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya
Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.
31
AL-AHQAF AYAT 29-
32
:|. !.. i.l| ,. . >l _.`-..`. _.,1l !.l :..>
.l! .... !.l _. .l. _|| ... .... '' .l! !...1..
!.| !.-.. !... _,. . .-. _..`. !..`. !.l _.. ... _...
_|| _>l _||. _.,L ..1.`.. !...1.. ..,> _.: < .`....
29. Dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami menghalakan satu
rombongan jin datang kepadamu (Wahai Muhammad) untuk
mendengar Al-Quran; setelah mereka menghadiri bacaannya,
berkatalah (setengahnya kepada Yang lain): "Diamlah kamu Dengan
sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya!" kemudian setelah selesai
bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya (menyiarkan ajaran
Al-Quran itu dengan) memberi peringatan dan amaran.
30. Mereka berkata: "Wahai kaum kami! Sesungguhnya Kami telah
mendengar Kitab (Al-Quran) Yang diturunkan (oleh Allah) sesudah
Nabi Musa, Yang menegaskan kebenaran Kitab-kitab suci Yang
terdahulu daripadanya, lagi, memandu kepada kebenaran (tauhid) dan
ke jalan Yang lurus (ugama Islam)
31. "Wahai kaum kami! Sahutlah (seruan) Rasul (Nabi Muhammad)
Yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadaNya,
supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan
menyelamatkan kamu dari azab seksa Yang tidak terperi sakitnya.
32. "Dan sesiapa tidak menyahut (seruan) Rasul Yang mengajaknya ke
jalan Allah, maka ia tidak akan dapat melepaskan diri (dari balasan
azab walau ke mana sahaja ia melarikan diri) di bumi, dan ia tidak akan
beroleh sesiapapun - Yang lain dari Allah - sebagai pelindung-
pelindung Yang membelanya; mereka (yang demikian sifatnya) adalah
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
.. ,-. .l . >...: .,>. . ..s .,l .. N
`.> _.: < ,l ,>-.. _ N ,l. .l . ...: '.!.l.
...l`. _ _.l. _... '
Dalam kesesatan Yang nyata".
32
AL-RAHMAN AYAT
33-35
:-... >' .N. _| ..-L.`. _ .... . !L .....l
N. ...! N _.... N| .Ll. _!. .N. !.>.
_!..>. ' `_.,`. !.>.ls 1.: . !. !>. * _.... '
33. Wahai sekalian jin dan manusia! kalau kamu dapat menembus
keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi (untuk melarikan diri
dari kekuasaan dan balasan kami), maka cubalah kamu menembus
keluar. kamu tidak akan menembus keluar melainkan Dengan satu
kekuasaan (yang mengatasi kekuasaan kami; Masakan dapat)!
34. Maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang
kamu hendak dustakan?
35. Kamu (Wahai golongan Yang kufur ingkar dari kalangan jin dan
manusia) akan ditimpakan Dengan api Yang menjulang-julang dan
leburan tembaga cair (yang membakar); Dengan Yang demikian, kamu
tidak akan dapat mempertahankan diri (dari azab seksa itu);
33 AL-HADIID AYAT 3 .> `_.N `,>N. `,.Ll. L!.l. .>. _>. .`_: ..l.
3. Dia lah Yang awal dan Yang Akhir; dan Yang zahir serta Yang
Batin; dan Dia lah Yang Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
34
AL-HASYR AYAT 22-
24
.l !.l,. ..> _.,1l _ls _.> ...,l !-:.> l..... . ,:>
< .l.. `_.:.N !.'... !.ll `.l-l _.`,>.. ' .> <
_.I N .l| N| .> `.l.s ..-l :..:l. .> ..-,l `.,>,l ''
.> < ..I N .l| N| .> il.l '..1l `..l.l ..l
...l ',.,-l '!.>l ...l .>.. < !.s _.:
' .> < _l.>l _!.l '...l `I '.!.`.N _.`.>l ~.. .l
21. Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung,
nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana
takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini Kami
kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang
mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata; Dia lah Yang Maha
Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang
Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat
sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan
Keamanan; Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa;
Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi
Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka
sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang
mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang membentuk rupa (makhluk-
makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama
Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya
Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada
bandingNya, lagi Maha Bijaksana.
BIL SUMBER AYAT POTONGAN AYAT MAKSUD AYAT
!. _ .....l N. .>. ',.-l `.,>>' ''
35
AL-QALAM AYAT 51-
52
_|. :l>. _.I .`, i..1l`.l `.>,...!. !.l .`-.- ,.I _.l.1..
..| _.`.>. ' !.. .> N| ",: _...-ll ''
51. Dan Sesungguhnya orang-orang Yang kafir itu, hampir-hampir
menggelincir dan menjatuhkanmu Dengan pandangan mereka (yang
penuh Dengan permusuhan dan kebencian), semasa mereka mendengar
Al-Quran sambil berkata: "Sebenarnya (Muhammad) itu, sungguh-
sungguh orang gila".
52. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat
manusia seluruhnya.
36
AL-IKHLAS [DIBACA
3 KALI]
_ .> < .> < ...l ' .l .\. .l. .l.`. .l. >.
.`I . .> '
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang
Maha Esa;
2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon
sebarang hajat;
3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak diperanakkan;
4. "Dan tidak ada sesiapapun Yang serupa denganNya".
37
AL-FALAQ [DIBACA 4
KALI]
_ :.`s .,. _ll . . !. _l> ' .. . _.l. :| ..
.. ,: .:..l _ .1`-l ' .. ,: ..l> :| ..> '
1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah)
Tuhan Yang menciptakan sekalian makhluk,
2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia ciptakan;
3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;
4. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk Yang menghembus-hembus
pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);
5. "Dan dari kejahatan orang Yang dengki apabila ia melakukan
dengkinya".
38 AN-NAS
_ :.`s .,. !.l il. !.l ' .l| !.l . ,:
.`..l !.>' ' _.I '.`..`. _ ... _!.l '
. .>l !.l. '
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah)
Pemulihara sekalian manusia.
2. "Yang Menguasai sekalian manusia,
3. "Tuhan Yang berhak disembah oleh sekalian manusia,
4. "Dari kejahatan pembisik penghasut Yang timbul tenggelam, -
5. "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke Dalam hati manusia,
-
6. "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".